Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Lịch sử lớp 5 Bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông Du

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 12, 13 giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông Du. Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 5 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm để soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung chi tiết cụ thể trong bài viết dưới đây :

Lý thuyết Phan Bội Châu và phong trào Đông Du

Tiểu sử Phan Bội Châu

 • Phan Bội Châu tên thật là Phan Văn San, bút hiệu Là Sào Nam
 • Phan Bội Châu sinh năm 1867 trong một gia đình nhà nho nghèo.
 • Quê quán: huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
 • Là người thông minh, học rộng, tài cao, ý chí đánh đuổi giặc Pháp xâm lược.

Phong trào Đông Du

 • Phong trào Đông Du bắt đầu từ năm 1905, lúc đầu có 9 người sang Nhật Bản cùng Phan Bội Châu.
 • Đến năm 1907 đã có khoảng 200 học sinh du học ở Nhật Bản.
 • Phong trào Đông Du ngày càng phát triển làm cho thực dân Pháp rất lo ngại.
 • Năm 1908, thực dân Pháp cấu kết với Nhật chống phá phong trào Đông Du.
 • Đầu năm 1909, phong trào Đông Du tan rã.

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 13

Câu 1

Em hãy kể lại trào lưu Đông Du.

Trả lời:

Phan Bội Châu lớn lên khi quốc gia đã bị thực dân Pháp đô hộ. Ông day dứt lo tìm con đường giải phóng dân tộc bản địa. Cùng với những người chung chí hướng, ông lập Hội Duy tân ( 1904 ) và được cử ra quốc tế để tìm kiếm sự trợ giúp. Năm 1905, Phan Bội Châu tới Nhật Bản và được một số ít người Nhật hứa trợ giúp đào tạo và giảng dạy về kĩ thuật, quân sự chiến lược cho người trẻ tuổi yêu nước Nước Ta. Phan Bội Châu về nước, hoạt động người trẻ tuổi sang Nhật học. Ông ra sức tuyên truyền, cổ động cho trào lưu Đông du. Vì vậy, tiền của nhân dân trong nước ủng hộ ngày càng nhiều và hàng trăm người trẻ tuổi nô nức sang Nhật học. Ai cũng mong mau chóng học xong để trở về cứu nước.

Câu 2

Vì sao trào lưu Đông du thất bại ?

Trả lời:

Năm 1908, thực dân Pháp câu kết với Nhật chống phá trào lưu Đông du ít lâu sau, nhà nước Nhật ra lệnh trục xuất những người yêu nước Nước Ta và Phan Bội Châu khỏi Nhật Bản. Đầu năm 1909, trào lưu Đông du tan rã.

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 12, 13 giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông Du. Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 5 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm để soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây :

Lý thuyết Phan Bội Châu và phong trào Đông Du

Tiểu sử Phan Bội Châu

 • Phan Bội Châu tên thật là Phan Văn San, bút hiệu Là Sào Nam
 • Phan Bội Châu sinh năm 1867 trong một gia đình nhà nho nghèo.
 • Quê quán: huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
 • Là người thông minh, học rộng, tài cao, ý chí đánh đuổi giặc Pháp xâm lược.

Phong trào Đông Du

 • Phong trào Đông Du bắt đầu từ năm 1905, lúc đầu có 9 người sang Nhật Bản cùng Phan Bội Châu.
 • Đến năm 1907 đã có khoảng 200 học sinh du học ở Nhật Bản.
 • Phong trào Đông Du ngày càng phát triển làm cho thực dân Pháp rất lo ngại.
 • Năm 1908, thực dân Pháp cấu kết với Nhật chống phá phong trào Đông Du.
 • Đầu năm 1909, phong trào Đông Du tan rã.

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 13

Câu 1

Em hãy kể lại trào lưu Đông Du.

Trả lời:

Phan Bội Châu lớn lên khi quốc gia đã bị thực dân Pháp đô hộ. Ông day dứt lo tìm con đường giải phóng dân tộc bản địa. Cùng với những người chung chí hướng, ông lập Hội Duy tân ( 1904 ) và được cử ra quốc tế để tìm kiếm sự giúp sức. Năm 1905, Phan Bội Châu tới Nhật Bản và được một số ít người Nhật hứa trợ giúp huấn luyện và đào tạo về kĩ thuật, quân sự chiến lược cho người trẻ tuổi yêu nước Nước Ta. Phan Bội Châu về nước, hoạt động người trẻ tuổi sang Nhật học.

Ông ra sức tuyên truyền, cổ động cho phong trào Đông du. Vì vậy, tiền của nhân dân trong nước ủng hộ ngày càng nhiều và hàng trăm thanh niên nô nức sang Nhật học. Ai cũng mong mau chóng học xong để trở về cứu nước.

Câu 2

Vì sao trào lưu Đông du thất bại ?

Trả lời:

Năm 1908, thực dân Pháp câu kết với Nhật chống phá trào lưu Đông du ít lâu sau, nhà nước Nhật ra lệnh trục xuất những người yêu nước Nước Ta và Phan Bội Châu khỏi Nhật Bản. Đầu năm 1909, trào lưu Đông du tan rã.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button