Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Lịch sử lớp 5 Bài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 16, 17 giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 5 thật thành thạo.Hãy tham khảo với Mobitool nhé.

==>> Lịch sử lớp 5 bài 7 đảng cộng sản việt nam ra đời bài chuẩn bị của học sinh chuyên sử

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm để soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung chi tiết cụ thể trong bài viết dưới đây :

Lịch sử lớp 5 Bài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Video bài 7 đảng cộng sản việt nam ra đời

Lý thuyết bài Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

  • Từ giữa năm 1929, nước ta có 3 tổ chức cộng sản ra đời: Đông Dương cộng sản Đảng (6/1929), An Nam cộng sản Đảng (7/1929), Đông Dương cộng sản Liên đoàn (9/1929).
  • Hội nghị thành lập Đảng khai mạc ngày 3/2/1930 tại Hồng Kông, Trung Quốc.
  • Hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam.
  • Khi có Đảng, cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi vẻ vang.
  • Ngày 3/2 trở thành ngày kỉ niệm thành lập Đảng.

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 17

Câu 1

Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu ? Do ai chủ trì ?

Trả lời:

Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở Hồng Kông – Trung Quốc từ ngày 6/1 đến ngày 7/2 năm 1930 dưới sự chủ trì của chiến sỹ Nguyễn Ái Quốc.

Câu 2

Em hãy trình diễn tác dụng của hội nghị hợp nhất những tổ chức triển khai cộng sản Nước Ta.

Trả lời:

Sau những ngày làm việc khẩn trương, trong hoàn cảnh bí mật, hội nghị đã nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra đường lối cách mạng nước ta. Từ đó, cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo và đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 16, 17 giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 5 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm để soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây :

Lý thuyết bài Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

  • Từ giữa năm 1929, nước ta có 3 tổ chức cộng sản ra đời: Đông Dương cộng sản Đảng (6/1929), An Nam cộng sản Đảng (7/1929), Đông Dương cộng sản Liên đoàn (9/1929).
  • Hội nghị thành lập Đảng khai mạc ngày 3/2/1930 tại Hồng Kông, Trung Quốc.
  • Hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam.
  • Khi có Đảng, cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi vẻ vang.
  • Ngày 3/2 trở thành ngày kỉ niệm thành lập Đảng.

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 17

Câu 1

Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu ? Do ai chủ trì ?

Trả lời:

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở Hồng Kông – Trung Quốc từ ngày 6/1 đến ngày 7/2 năm 1930 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc.

Câu 2

Em hãy trình diễn tác dụng của hội nghị hợp nhất những tổ chức triển khai cộng sản Nước Ta.

Trả lời:

Sau những ngày thao tác khẩn trương, trong thực trạng bí hiểm, hội nghị đã nhất trí hợp nhất những tổ chức triển khai cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra đường lối cách mạng nước ta. Từ đó, cách mạng nước ta có Đảng chỉ huy và đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button