Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Lịch sử lớp 5 Bài 9: Cách mạng mùa thu

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 19, 20, 21 giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 9: Cách mạng mùa thu. Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 5 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm để soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết cụ thể trong bài viết dưới đây :

Lý thuyết bài Cách mạng mùa thu

 • Cuối năm 1940, quân Nhật kéo vào xâm lược nước ta.
 • Tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, giành quyền đô hộ nước ta.
 • Giữa tháng 8 năm 1945, Nhật đầu hàng đồng minh, chớp thời cơ Đảng và Bác Hồ ra lệnh toàn dân khởi nghĩa.
 • Khởi nghĩa ở Hà Nội ngày 19/8/1945.
 • Ngày 18/8/1945, cả Hà Nội cờ đỏ sao vàng, tràn ngập khí thế cách mạng.
 • Sáng ngày 19/8/1945 hàng vạn nhân dân Hà Nội xuống đường biểu dương lực lượng và mít tinh tại nhà hát lớn thành phố.
 • Ngay sau cuộc mít tinh, quần chúng đã xông vào chiếm các cơ sở đầu não của kẻ thù: Phủ Khâm sai, Sở mật thám…
 • Chiều ngày 19/8/1945 cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng.
 • Tiếp sau Hà Nội, đến lượt Huế (23/8), rồi Sài Gòn (25/8) và đến ngày 28/8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 21

Câu 1

Tại sao ngày 19-8 được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta ?

Trả lời:

Sáng 19 – 8 – 1945, hàng chục vạn nhân dân nội thành của thành phố, ngoài thành phố và các tỉnh lân cận xuống đường biểu dương lực lượng. Trước sức mạnh của phần đông quần chúng, lính Bảo an ở Phủ Khâm sai đã phải hạ vũ khí đầu hàng cách mạng. Cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên nóc Phủ Khâm sai. Chiều 19 – 8 – 1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền sở tại ở TP. Hà Nội toàn thắng. Tiếp những ngày sau đó cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công xuất sắc trong cả nước. Nhân dân cả nước vùng lên phá vỡ xiềng xích nô lệ. Từ đó ngày 19-8 được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta

Câu 2

Hãy sưu tầm và kể lại sự kiện đáng nhớ về Cách mạng tháng Tám ở địa phương em.

Trả lời:

Em sinh ra và lớn lên ở TP. Hà Nội, trong cuộc cách mạng tháng Tám ở Thành Phố Hà Nội có những sự kiện đáng nhớ là : – Ở Thành Phố Hà Nội, từ sau ngày Nhật thay máu chính quyền Pháp, không khí cách mạng càng thêm sôi động. Các những tầng lớp nhân dân, nhất là người trẻ tuổi, nhiệt huyết gia nhập các đoàn thể cứu quốc, các đội tự vệ chiến đấu. – Các đội tuyên truyền xung phong của Việt Minh hoạt động giải trí hầu khắp thành phố. Các đội danh dự của Việt Minh thẳng tay trừ khử những tên tay sai đắc lực của Nhật. – Tối 15 – 8, Đội Tuyên truyền xung phong của Việt Minh tổ chức triển khai diễn thuyết công khai minh bạch ở ba rạp hát lớn trong thành phố. – Ngày 16 – 8, truyền đơn, biểu ngữ lôi kéo khởi nghĩa Open khắp nơi. Chính quyền bù nhìn thân Nhật lung lay đến tận nền tảng. – Đến sáng 19 – 8, cả TP.HN tràn ngập khí thế cách mạng. Đồng bào rầm rập kéo tới trung tâm vui chơi quảng trường Nhà hát lớn dự cuộc mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức triển khai. Đại biểu Việt Minh đọc Tuyên ngôn. Chương trình của Việt Minh và lôi kéo nhân dân đứng lên giành chính quyền sở tại. Bài hát Tiến quân ca lần tiên phong vang lên. – Cuộc mít tinh nhanh gọn chuyển thành biểu tình, chia ra nhiều đoàn đi chiếm các văn phòng của chính quyền sở tại bù nhìn. – Trước khí thế của quần chúng khởi nghĩa, quân Nhật không dám chống lại. Cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi trọn vẹn ở TP. Hà Nội. – Hiện nay, ngày 19 – 8 hàng năm nhân dân TP.HN treo cờ hoa bùng cháy rực rỡ khắp đường phố để kỉ niệm ngày giải phóng Thủ đô.

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 19, 20, 21 giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 9: Cách mạng mùa thu. Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 5 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm để soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết cụ thể trong bài viết dưới đây :

Lý thuyết bài Cách mạng mùa thu

 • Cuối năm 1940, quân Nhật kéo vào xâm lược nước ta.
 • Tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, giành quyền đô hộ nước ta.
 • Giữa tháng 8 năm 1945, Nhật đầu hàng đồng minh, chớp thời cơ Đảng và Bác Hồ ra lệnh toàn dân khởi nghĩa.
 • Khởi nghĩa ở Hà Nội ngày 19/8/1945.
 • Ngày 18/8/1945, cả Hà Nội cờ đỏ sao vàng, tràn ngập khí thế cách mạng.
 • Sáng ngày 19/8/1945 hàng vạn nhân dân Hà Nội xuống đường biểu dương lực lượng và mít tinh tại nhà hát lớn thành phố.
 • Ngay sau cuộc mít tinh, quần chúng đã xông vào chiếm các cơ sở đầu não của kẻ thù: Phủ Khâm sai, Sở mật thám…
 • Chiều ngày 19/8/1945 cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng.
 • Tiếp sau Hà Nội, đến lượt Huế (23/8), rồi Sài Gòn (25/8) và đến ngày 28/8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 21

Câu 1

Tại sao ngày 19-8 được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta ?

Trả lời:

Sáng 19 – 8 – 1945, hàng chục vạn nhân dân nội thành của thành phố, ngoài thành phố và các tỉnh lân cận xuống đường biểu dương lực lượng. Trước sức mạnh của phần đông quần chúng, lính Bảo an ở Phủ Khâm sai đã phải hạ vũ khí đầu hàng cách mạng. Cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên nóc Phủ Khâm sai. Chiều 19 – 8 – 1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền sở tại ở Thành Phố Hà Nội toàn thắng. Tiếp những ngày sau đó cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công xuất sắc trong cả nước. Nhân dân cả nước vùng lên phá vỡ xiềng xích nô lệ. Từ đó ngày 19-8 được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta

Câu 2

Hãy sưu tầm và kể lại sự kiện đáng nhớ về Cách mạng tháng Tám ở địa phương em.

Trả lời:

Em sinh ra và lớn lên ở TP. Hà Nội, trong cuộc cách mạng tháng Tám ở TP.HN có những sự kiện đáng nhớ là : – Ở TP. Hà Nội, từ sau ngày Nhật thay máu chính quyền Pháp, không khí cách mạng càng thêm sôi động. Các những tầng lớp nhân dân, nhất là người trẻ tuổi, nhiệt huyết gia nhập các đoàn thể cứu quốc, các đội tự vệ chiến đấu. – Các đội tuyên truyền xung phong của Việt Minh hoạt động giải trí hầu khắp thành phố. Các đội danh dự của Việt Minh thẳng tay trừ khử những tên tay sai đắc lực của Nhật. – Tối 15 – 8, Đội Tuyên truyền xung phong của Việt Minh tổ chức triển khai diễn thuyết công khai minh bạch ở ba rạp hát lớn trong thành phố. – Ngày 16 – 8, truyền đơn, biểu ngữ lôi kéo khởi nghĩa Open khắp nơi. Chính quyền bù nhìn thân Nhật lung lay đến tận căn nguyên.

– Đến sáng 19 – 8, cả Hà Nội tràn ngập khí thế cách mạng. Đồng bào rầm rập kéo tới quảng trường Nhà hát lớn dự cuộc mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Đại biểu Việt Minh đọc Tuyên ngôn. Chương trình của Việt Minh và kêu gọi nhân dân đứng lên giành chính quyền. Bài hát Tiến quân ca lần đầu tiên vang lên.

– Cuộc mít tinh nhanh gọn chuyển thành biểu tình, chia ra nhiều đoàn đi chiếm các văn phòng của chính quyền sở tại bù nhìn. – Trước khí thế của quần chúng khởi nghĩa, quân Nhật không dám chống lại. Cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi trọn vẹn ở TP.HN. – Hiện nay, ngày 19 – 8 hàng năm nhân dân TP.HN treo cờ hoa bùng cháy rực rỡ khắp đường phố để kỉ niệm ngày giải phóng Thủ đô.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button