Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Bài 12. Vượt qua tình thế hiểm nghèo – Lịch sử 5: Em hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám

Bài 12 Lịch sử lớp 5 : Vượt qua tình thế hiểm nghèo. Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 27. Em có cảm nghĩ gì về việc làm của Bác Hồ qua câu truyện trên …

Em có cảm nghĩ gì về việc làm của Bác Hồ qua câu chuyện trên ?

20190612132627baigiai

Cảm nghĩ của em về việc làm của Bác Hồ qua câu truyện trên là :
Bác Hồ luôn luôn yêu thương, lo ngại, hi sinh vì nhân dân. Bác lôi kéo nhân dân quyên góp cho dân nghèo thì cũng tự mình gương mẫu, không quản khó khăn vất vả .

Vì sao nói : Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” ?

Nói : Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “ nghìn cân treo sợi tóc ” vì :
Các nước đế quốc và những thế lực phản động câu kết với nhau và chống phá cách mạng. Lũ lụt và hạn hán làm cho nông nghiệp đình đốn, một nửa số ruộng không hề cày cấy được. Nạn đói cuối năm 1 năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của hơn hai triệu người. Hơn 90 % đồng bào ta không biết chữ. Nước ta ở trong tình thế “ nghìn cân treo sợi tóc ” .

Theo em, những sự việc trên nói lên truyền thống gì của nhân dân ta ?

Những sự việc trên nói lên truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, đó là truyền thống tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau.

Bài 1: Em hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám.

Những khó khăn vất vả của nước ta sau Cách mạng tháng Tám là :
Các nước đế quốc và những thế lực phản động câu kết với nhau và chống phá cách mạng. Lũ lụt và hạn hán làm cho nông nghiệp đình đốn, một nửa số ruộng không hề cày cấy được. Nạn đói cuối năm 1 năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của hơn hai triệu người. Hơn 90 % đồng bào ta không biết chữ. Nước ta ở trong tình thế “ nghìn cân treo sợi tóc ” .

Bài 2: Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt” ?

– Chống lại “giặc đói”:

Để cứu đói, quản trị Hồ Chí Minh lôi kéo cả nước lập “ hũ gạo cứu đói ”, “ ngày đồng tâm ”, … dành gạo cho dân nghèo. .

Khẩu hiệu “Không một tấc đất bỏ hoang !”, “Tấc đất, tấc vàng” được treo ở khắp nơi. Những đoạn đê bị vỡ được đắp lại. Dân nghèo được chia ruộng, phấn khởi, hăng hái tham gia sản xuất. Nạn đói từng bước được đẩy lùi.

Đồng bào cả nước đã góp được 60 triệu đồng cho “ Quỹ độc lập ” và “ Quỹ đảm phụ quốc phòng ” ; “ Tuần lễ vàng ” đã thu được gần 4 tạ vàng .

– Chống lại “giặc dốt”:

Phong trào xoá nạn mù chữ được phát động khắp nơi. Trường học được mở thêm, trẻ nhỏ nghèo được cắp sách tới lớp .

Source: https://vietlike.vn
Category: Lịch sử

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button