Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII trang 46 Lịch sử lớp 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục I, II, III, IV trang 46, 47, 48, 49, 50; Giải bài tập 1, 2, 3 trang 52 SGK Lịch sử lớp 6 sách Chân trời sáng tạo. Bài 9 Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

Câu hỏi mục 1 trang 46 Lịch sử 6 CTST

Đọc thông tin dưới đây, quan sát hình 9.1 và lược đồ 9.2, em hãy :

912.20210801132952

Câu 1. Xác định vùng cư trú chủ yếu của cư dân Trung Quốc thời cổ đại.

baigiai

– Vùng cư trú đa phần của dân cư Trung Quốc thời cổ đại hầu hết là trung và hạ lưu sông Hoàng Hà. Về sau họ lan rộng ra địa phận cư trú xuống lưu vực Trường Giang .

Câu 2. Cho biết Hoàng Hà và Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung Hoa thời cổ đại?

– Hoàng Hà và Trường Giang đã tác động ảnh hưởng đến đời sống dân cư Trung Quốc :
+ Hoàng Hà là con sông được người dân trìu mến gọi là sông Mẹ. Mặc dù tiếp tục gây ra lũ lụt, nhưng phù sa phì nhiêu của sông Hoàng đã tạo nên một vùng đồng bằng châu thổ phì nhiêu tương thích cho việc trồng trọt khi công cụ còn tương đối thô sơ .
+ Xuôi về phía Nam, vùng đồng bằng to lớn ở sông Trường Giang đất đai phì nhiêu, khí hậu ấm cúng, thuận tiện cho nhiều loại cây cối tăng trưởng .
=> Trên vùng đất phì nhiêu của hai con sông, những nhà nước cổ đại tiên phong của Trung Quốc sinh ra .

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 48

Câu 1.  Đọc thông tin bên dưới và quan sát lược đồ 9.3, em hãy nêu những nét chính về quá trình thống nhất Trung Quốc của Tần Thủy Hoàng.

– Đến cuối thời nhà Chu, nước Tần dần mạnh lên. Tần Doanh Chính đã lần lượt đánh chiếm những nước, thống nhất Trung Quốc .
+ Năm 230 TCN, Tần Thủy Hoàng thôn tính nước tề .
+ Năm 228 TCN, Tần Thủy Hoàng thôn tính nước Triệu .
+ Năm 225 TCN, nước Ngụy bị nước Tần thôn tính .
+ Năm 223 TCN, nước Sở bị thôn tính .
+ Năm 222, thôn tính nước Yên
+ Cuối cùng năm 221 TCN thống nhất cả nước Tề tạo nên một quốc gia Trung Quốc thống nhất .

Câu 2.  Quan sát hình 9.4, em hãy cho biết: Tần Thủy Hoàng đã làm những gì để thống nhất toàn diện Trung Quốc?

94.20210801132952

Để thống nhất đất nước Tần Thủy Hoàng đã làm những việc như sau:

+ Thống nhất chủ quyền lãnh thổ .
+ Thống nhất mạng lưới hệ thống thống kê giám sát .
+ Thống nhất tiền tệ .
+ Thống nhất chữ viết .

Câu 3.  Quan sát sơ đồ hình 9.5, em hãy kể tên những giai cấp mới xuất hiện ở Trung Quốc và mối quan hệ của các giai cấp đó.

95 3.20210801132952

– Do sự tăng trưởng của sản xuất, xã hội Trung Quốc cũng phân hóa thâm thúy. Các giai cấp mới tăng trưởng là địa chủ và nông dân lĩnh canh. Quan hệ bóc lột địa tô của địa chủ và nông dân ngày càng chiếm địa vị thống trị. Chế độ phong kiến chính thức được xác lập ở Trung Quốc .

Câu hỏi mục 3 – Từ nhà Hán, Nam – Bắc triều đến nhà tùy

debai

Quan sát sơ đồ 9.6, em hãy kể tên những triều đại phong kiến Trung Quốc từ nhà Hán đến nhà Tùy .

96.20210801132952

Từ nhà Hán đến nhà Tùy, trải qua 5 triều đại lần lượt là : Hán (năm 1), Tam quốc(220-228), Tấn(280-420), Nam-Bắc triều(420-589), Tùy(589-618).

Câu hỏi mục 4 trang 50 Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Câu 1. Em hãy kể tên một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Trung Quốc thời cổ đại?

Một số thành tựu tiêu biểu vượt trội của văn minh Trung Quốc thời cổ đại .

Thành tựu

Đặc điểm

Tư tưởng Xuất hiện nhiều phe phái tư tưởng khác nhau như : Nho gia, đạo gia, … nhưng điển hình nổi bật với Nho gia nhấn mạnh vấn đề tôn ti trật tự, bồn phận, …
Chữ viết Người Trung Quốc dùng chữ tương hình được khắc trên mai rùa, xương thú, chuông và thông dụng là khắc trên tre và trúc .
Văn học, sử học – Tác phẩm văn học cổ nhất là Kinh Thi .
– bộ Sử kí của Tư Mã Thiên được coi là khu công trình sử học đồ sộ trong thời đại
Y học Phát triển với nhiều cách chữa bệnh bằng thảo dược, bấm huyệt, châm cứu, …
Kĩ thuật Nhiều ý tưởng quan trọng : đo động đất, kĩ thuật tơ lụa, kĩ thuật làm giấy, …
Kiến trúc và điêu khắc Nhiều hoàng cung, đền, tháp, lăng tẩm, … tiêu biểu vượt trội nhất là Vạn lí trường thành

Câu 2. Em có đồng ý với quan điểm: “Tiên học lễ, hậu học văn” không? Lí giải sự lựa chọn của em?

– Câu nói “ Tiên học lễ, hậu học văn ” có nghĩa là gì ? “ Tiên ” là thứ nhất tiên phong ; “ hậu ” là sau đó ; “ lễ ” là lễ nghĩa, đạo đức, nhân cách, cái tâm của con người. “ Văn ” là văn hóa truyền thống, kiến thức và kỹ năng kĩ năng. Vì vậy, câu nói “ Tiên học lễ, hậu học văn ” có nghĩa là nhấn mạnh vấn đề việc thứ nhất là học đạo đức lễ nghĩa làm người sau đó mới học kiến thức và kỹ năng, kĩ năng thao tác và lao động trong đời sống .
Quan điểm coi trọng giáo dục đạo đức, coi trọng việc học để làm người của cha ông ta vẫn còn tương thích với ngày thời điểm ngày hôm nay. Vì đạo đức là cái gốc của con người, là thước đo phẩm chất giá trị của nhân cách. Con người có đạo đức, biết sống có lễ nghĩa thì sẽ được mọi người yêu dấu, quí trọng, xã hội sẽ ngày tốt đẹp. Lòng hiếu thảo của những người người trẻ tuổi nghèo vừa học vừa nuôi mẹ … Tất cả những con người đáng khâm phục đó đều là những người có phẩm chất đạo đức
Là học viên, tất cả chúng ta cần nhận thức tầm quan trọng của việc trau dồi đạo đức, lễ nghĩa, học cách làm người. Ngoài ra tất cả chúng ta cần coi trọng việc rèn luyện những “ kĩ năng mềm ” song song với việc học tri thức. Và học tập chịu khó, có những hành vi để biểu lộ mình là người có tư cách, phẩm chất đạo đức
Như vậy, em đồng ý chấp thuận với quan điểm “ Tiên học lễ, hậu học văn ”, đây là một tư tưởng đạo lí rất thâm thúy. Hãy biết học cái lễ rèn luyện cái tâm, bên cạnh học để lĩnh hội tri thức. Có như vậy, mỗi tất cả chúng ta sẽ ngày càng trưởng thành và hoàn thiên về nhân cách. Một xã hội thật sự tốt đẹp đang chờ đón tất cả chúng ta ở phía trước …

Bài 1 trang 52 SGK Lịch sử 6 CTST

Theo em, tại sao sông Hoàng Hà được coi là “ sông Mẹ ” của Trung Quốc ? Từ đó, em hãy kể tên “ sông Mẹ ” của Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ .

– Sông Hoàng Hà được coi là sông Mẹ của Trung Quốc vì tầm quan trọng của Hoàng Hà so với người Trung Quốc, điều này được bộc lộ như sau : Phù sa của sông Hoàng Hà phì nhiêu, tạo nên một vùng đồng bằng châu thổ phì nhiêu phì nhiêu, thuận tiện cho việc trồng trọt khi công cụ sản xuất còn tương đối thô sơ. Chính vì thế nơi đây đã trở thành cái nôi của văn minh Trung Quốc .
– Sông Mẹ của những vương quốc Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ .

Sông Mẹ

Quốc gia

Sông Nin Ai Cập
Sông Ơ-phơ-rát và sông Ti-gơ-rơ Lưỡng Hà
Sông Ấn, sông Hằng Ấn Độ

Bài 2 phần luyện tập và vận dụng

Em hãy nêu vai trò của nhà Tần đối vaới lịch sử Trung Quốc .
xem lại thông tin về quy trình thống nhất Trung Quốc của nhà Tần .

Nhà Tần có vai trò quan trọng so với lịch sử Trung Quốc. Nhà Tần dưới sự chỉ huy của Tần Thủy Hoàng đã chấm hết thực trạng chia cắt, thống nhất Trung Quốc vê mặt chủ quyền lãnh thổ, tiền tệ, đơn vị chức năng đo lường và thống kê, chữ viết, đặt nền móng cho sự tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ và truyền kiếp của văn minh Trung Quốc .

Giải bài 3

Theo em, việc phát minh ra kĩ thuật làm giấy có vai trò gì đối với xã hội ngày nay?

liên hệ trong thực tiễn .

Việc ý tưởng ra giấy có ý nghĩa vô cùng quan trọng so với xã hội ngày này. Giấy giúp tất cả chúng ta ghi chép những nội dung sự kiện và đúng mực nhất với việc giữ gìn và dữ gìn và bảo vệ rất lâu những tài liệu ấy. Việc ý tưởng ra kĩ thuật làm giấy góp thêm phần tiết kiệm chi phí được nguồn nguyên vật liệu khi xưa con người thường khắc trên cây tre, trúc, mai rùa những vật tư này vừa nặng vừa mất công nhưng lại không ghi chép được bao nhiêu. Việc tạo ra những tờ giấy mỏng mảnh, ghi chép lại nhiều thứ giúp con người hoàn toàn có thể ghi nhớ được những tài liệu văn bản một cách đúng chuẩn và khá đầy đủ nhất .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button