Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII lịch sử 6 [Kết nối tri thức]

Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII lịch sử 6 [Kết nối tri thức] – bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần trong nội dung chương trình sách Kết nối tri thức

Phần mở đầu

Từ thời rất lâu rồi, người Trung Quốc đã sản xuất ra la bàn để xác lập phương hướng. Họ còn là gia chủ của một nền văn minh tăng trưởng với nhiều thành tựu mà cho đến ngày này quả đât vẫn đang được thừa kế. Vậy, điều kiện kèm theo nào đã giúp người Trung Quốc cổ đại tạo dụng được nền văn minh rực rỡ tỏa nắng như thế ? Những giá trị to lớn mà họ trao truyền đến thời nay là gì ?
2 1Bài 9 : Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII lịch sử 6 [ Kết nối tri thức ]

1. Điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại

Theo em, sông Hoàng Hà và Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại?

Hướng dẫn vấn đáp Bài 9 : Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII lịch sử 6 [ Kết nối tri thức ]

Người Trung Quốc đã kiến thiết xây dựng nền văn minh tiên phong ở lưu vực sông Hoàng Hà, sau đó lan rộng ra đến lưu vực sông Trường Giang ( Duơng Tử ) .

 • Thuận lợi:

+ Phù sa của hai dòng sông này đã tạo nên đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung và Hoa Nam to lớn, phì nhiều, thuận tiện cho tăng trưởng nông nghiệp .
+ Thượng nguồn những dòng sông là vùng đất cao, có nhiều đồng cỏ nên chăn nuôi đã tăng trưởng từ sớm .
+ Giao thông đường thủy
+ Hệ thống tưới tiêu
+ Đánh bắt cá làm thức ăn

 • Khó khăn: Tuy nhiên, lũ lụt do hai con sông cũng đã gây ra nhiều khó khăn cho đời sống của người dân. 

2. Nhà Tần thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc

1 / Tư liệu trên cho em biết điều gì về chủ trương quản lý quốc gia của Tần Thủy Hoàng ?
2 / Nhà Tần đã thống nhất và xác lập chính sách phong kiến ở Trung Quốc như thế nào ?

Hướng dẫn vấn đáp Bài 9 : Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII lịch sử 6 [ Kết nối tri thức ]

1 / Nhận xét chủ trương quản lý quốc gia của Tần Thủy Hoàng :
Năm 221 TCN, Tần Thuỷ Hoàng đã thống nhất chủ quyền lãnh thổ, tự xưng nhà vua. Nhà Tần chia quốc gia thành những Q., huyện, đặt những chức quan cai quan, lập ra triều đại phong kiến tiên phong ở Trung Quốc. Tần triều vô cùng coi trọng việc quản lý quốc gia và quan lại. Trong đó, việc quản trị quan lại được Tần triều xem là một việc rất trọng điểm bởi bộ phận người này ảnh hưởng tác động trực tiếp đến đời sống của dân cư, sự thịnh suy của quốc gia. Để tăng cường tác phong và uy tín của quan lại, nhà Tần có pháp tắc khắt khe về tuyển chọn, bổ nhiệm chức vị, đồng thời có pháp luật khắt khe về sát hạch và thưởng phạt .
Để củng cố sự thống nhất quốc gia, nhà Tần còn vận dụng chính sách thống kê giám sát, tiền tệ, chữ viết và pháp lý chung trên cà nước .
Tần Thủy Hoàng luôn bị người đời sau xưng là “ bạo chúa ” và chủ trương quản lý của ông cũng bị hậu thế liệt vào loại khắc nghiệt nhất trong lịch sử .
2 / Nhà Tần đã thống nhất và xác lập chính sách phong kiến ở Trung Quốc :
– Tần Thuỷ Hoàng là vị vua khởi đầu việc kiến thiết xây dựng cỗ máy chính quyền sở tại phong kiến tập quyền .
– Vua Tần xưng là Hoàng đế, là đấng tối cao có quyền hành tuyệt đối, quyết định hành động mọi yếu tố của quốc gia .
– Dưới vua có mạng lưới hệ thống quan văn, quan võ. Thừa tướng đứng đầu những quan văn, Thái uý đứng đầu những quan võ. Đây là hai chức quan cao nhất của triều đình để giúp Hoàng đế trị nước ; ngoài những còn có những quan coi giữ kinh tế tài chính, lương thực …
– Hoàng đế còn có một lực lượng quân sự chiến lược lớn để duy trì trật tự xã hội, trấn áp những cuộc nổi dậy trong nước, triển khai cuộc chiến tranh xâm lược với bên ngoài .

– Hoàng đế chia đất nước thành các quận, huyện; đặt các chức quan Thái thú (ở quận) và Huyện lệnh (ở huyện). Các quan lại phải hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Hoàng đế và luật pháp của nhà nước.

– Nhiều giai cấp mới được hình thành. Quan hệ bóc lột giữa địa chủ và tá điền dần được xác lập .

3. Trung Quốc từ thời nhà Hán đến thời nhà Thủy (2006 TCN – thế kỷ VII)

Hãy kiến thiết xây dựng đường thời hạn từ thời nhà Hán đến thời nhà Tùy

Hướng dẫn vấn đáp Bài 9 : Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII lịch sử 6 [ Kết nối tri thức ]

2 2

4. Một số thành tựu nổi bật của văn minh Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỷ VII

Kể tên 1 số ít thành tựu văn minh tiêu biểu vượt trội của người Trung Quốc cổ đại

Hướng dẫn vấn đáp Bài 9 : Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII lịch sử 6 [ Kết nối tri thức ]

Một số thành tựu văn minh tiêu biểu vượt trội của người Trung Quốc cổ đại :

 • Chữ viết: Từ thời nhà Thương, người Trung Quốc đã khắc chữ trên mai rua, xương thủ, gọi là giáp cốt văn.
 • Văn học: Kinh Thi là tập thơ cổ nhất ở Trung Quốc, gồm nhiều sáng tác dân gian, được Khổng Tử sưu tập và chinh lí. Nhiều bài thơ trong đó là nguồn cảm hứng sáng tác thơ ca Trung Quốc giai đoạn sau, đồng thời cũng ảnh hưởng lớn đến văn học của các nước khác, trong đó có Việt Nam.
 • Thời cổ đại, xuất hiện nhiều nhà tư tưởng nổi tiếng, tiêu biểu là Khổng Tử và Lão Từ.
 • Sử học: Người Trung Quốc xưa rất có ý thức về việc chép sử. Những bộ sử tiêu biểu như Sử kí củaTư Mã Thiên, Hán thư của Ban Cố,…
 • Tính lịch: Người Trung Quốc cũng đã phát minh ra một loại lịch dựa trên sự kết hợp giữa âm lịch và dương lịch mà cho đến ngày nay vẫn ảnh hưởng đến cách tính thời gian của nhiều nước phương Đông, trong đó có Việt Nam.
 • Khoa học-kỹ thuật: Thế kỉ II TCN, họ đã phát minh ra thiết bị đo động đất sớm nhất thế giới (gọi là địa động nghi). Đặc biệt, nguời Trung Quốc cổ đại đã đặt nền tảng cho bốn phát minh quan trọng về mặt kỹ thuật, đó là giấy, thuốc nổ, la bàn và kĩ thuật in sau này.
 • Y học: Bộ Hoàng đế nội kinh của Hoa Đà (một trong “tứ đại danh y của Trung Quốc) được coi là sách kinh điển của y học cổ truyền Trung Hoa, Hoa Đà cũng nguời đầu tiên thực hiện phương pháp phẫu thuật gây mê.
 • Các triều đại từ Tần đến Tuỳ đều chú trọng xây dựng những công trình kiến trúc đồ sộ: Vạn Lý Trường Thành, Lăng Ly Sơn,…

Phần luyện tập và vận dụng

1 / Điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại có những đặc thù gì điển hình nổi bật ? Những đặc thù đó đã ảnh hưởng tác động như thế nào đến sự hình thành nền văn minh vương quốc này ?
2 / Nhà Tần có vai trò như thế nào trong lịch sử Trung Quốc ?
3 / Trong những thành tựu của văn minh Trung Quốc cổ đại, em thích nhất thành tựu nào ? Vì sao ?
4 / Theo em, những thành tựu nào của văn minh Trung Quốc thời cổ đại có ảnh hưởng tác động tới văn hoá của người Việt trong quá khứ và hiện tại ?

Hướng dẫn vấn đáp Bài 9 : Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII lịch sử 6 [ Kết nối tri thức ]

1 / Điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại có những đặc thù gì điển hình nổi bật ? Những đặc thù đó đã tác động ảnh hưởng như thế nào đến sự hình thành nền văn minh vương quốc này ?
Trung Quốc trong suốt chiều dài lịch sử là một nước lớn ở Đông Á. Trên chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc có hai con sông lớn chảy qua, đó là Hoàng Hà ( dài 5.464 km ) ở phía Bắc và Trường Giang ( dài 6.300 km ) ở phía Nam. Hoàng Hà từ xưa thường gây ra lũ lụt, do đó đã bồi đắp cho đất đai thêm phì nhiêu, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho sự tăng trưởng nông nghiệp khi công cụ sản xuất còn tương đối thô sơ. Chính vì thế, nơi đây trở thành cái nôi của nền văn minh Trung Quốc .
Khi mới xây dựng nước ( vào tầm thế kỉ XXI TCN ) địa phận Trung Quốc chỉ mới là một vùng nhỏ ở trung lưu lưu vực Hoàng Hà. Từ đó chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc được lan rộng ra dần, nhưng cho đến thế kỉ III TCN, tức là đến cuối thời cổ đại, phía Bắc của cương giới Trung Quốc chưa vượt qua dãy Vạn lí trường thành ngày này, phía Tây mới đến Đông Nam tỉnh Cam Túc và phía Nam chỉ gồm có một dải đất nằm dọc theo hữu ngạn Trường Giang mà thôi .
Từ cuối thế kỉ III TCN Trung Quốc trở thành một nước phong kiến thống nhất. Từ đó nhiều triều đại của Trung Quốc đã chinh phục những nước xung quanh, do đó có những thời kì cương giới của Trung Quốc được mở ra rất rộng. Đến thế kỉ XVIII, chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc về cơ bản được xác lập như lúc bấy giờ .
2 / Tuy triều đại nhà Tần chỉ sống sót trong một thời hạn ngắn nhưng lại có vai trò vô cùng quan trọng so với lịch sử Trung Quốc :

 • Kết thúc 800 năm chiến tranh: Trong triều nhà Chu kéo dài 800 năm trước đó, các nước chư hầu tranh chấp, chiến tranh liên miên. Cho đến khi nhà Tần thành lập thì Trung Quốc mới quy về một mối thống nhất. Đây chính là công lao vô cùng to lớn của nhà Tần đối với lịch sử Trung Quốc.
 • Lập ra triều đại phong kiến đầu tiên ở Trung Quốc: Tần Thủy Hoàng phế bỏ nhà Chu, đặt lại quận huyện, tiến hành một loạt cải cách trọng đại khiến cho Trung Quốc lần đầu tiên trở thành một nhà nước trung ương tập quyền thống nhất.
 • Nhà Tần áp dụng chế độ đo lường, tiền tệ, chữ viết và pháp luật chung trên cả nước

3 / Trong những thành tựu của văn minh Trung Quốc cổ đại, em thích nhất thành tựu Vạn Lí trường thành. Vì Vạn Lý Trường Thành được xem như khu công trình vĩ đại nhất Trung Quốc, là một trong những kỳ quan tự tạo truyền kiếp nhất và hùng vĩ nhất còn sống sót đến thời nay, hình tượng của nền văn minh Trung Quốc cổ đại .
Quá trình thiết kế xây dựng Vạn Lý Trường Thành mất nhiều thời hạn, sức lực lao động, tài lộc, cả mồ hôi, xương máu của dân cư. Nhiều mái ấm gia đình bị ly tán, nhiều công nhân đã chết và mai táng như một phần của khu công trình này. Công nhân được kêu gọi khắp nơi từ lính, nông dân, phiến quân. Sử dụng những loại vật tư như đá, đất, cát, gạch và trọn vẹn sử dụng những phương tiện đi lại thô sơ trong kiến thiết xây dựng và luân chuyển bằng tay, dây thừng, giỏ đeo .
Vạn lí trường thành là “ Bảy kỳ quan mới của quốc tế ” và Di sản Thế giới của UNESCO
4 / Những thành tựu nào của văn minh Trung Quốc thời cổ đại có ảnh hưởng tác động tới văn hoá của người Việt trong quá khứ và hiện tại :

 • Văn học: Một thành tựu quan trọng của văn học nền văn minh Đại Việt là việc phổ biến chữ Nôm, vừa mang tính dân tộc (Nam Nôm), vừa mang tính dân gian (nôm na), cải biến và Việt hóa chữ Hán. Chữ Nôm lúc bấy giờ được gọi là “Quốc ngữ”, ” Quốc âm”.
 • Những ảnh hưởng về tư tưởng tôn giáo: Trung Quốc có rất nhiều những giáo lý và tư tưởng nổi tiếng, nhiều trong số đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến Việt Nam như Phật giáo (Bắc Tông), cá hệ tư tưởng như Nho giáo, Đạo giáo các tư tưởng về quản lý,…ảnh hưởng sâu sắc tới nước ta, cho đến ngày nay nó vẫn còn ý nghĩa quan trọng trong các hoạt động học tập nghiên cứu, quản lý nhà nước,.. Nho giáo: ra đời ở Trung Quốc, do Khổng Tử sáng lập. Du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc và được nhà Lý chính thức thừa nhận khi cho xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử. Từ thời Lê trở thành tư tưởng chính thống của giai cấp thống trị.
 • Hội họa – Kiến trúc – Điêu khắc: Về nước ta chúng ta có Kiến trúc: Văn Miếu – Quốc Tử Giám, hoàng thành Thăng Long, thành nhà Hồ và một số công trình đền đài, tượng điêu khắc, tứ linh (long, ly, quy, phượng), … có sự pha trộn phong cách kiến trúc của Trung Hoa.Hội họa có sự tiếp thu và có những thành tựu riêng đó là Tranh Đông Hồ, Hàng Trống mang những nét khác.
 • Ngoài ra, các thành tựu về khoa học tự nhiên như bàn tính, lịch can chi, chữa bệnh bằng châm cứu… đều có tác động sâu rộng đến nền văn minh Đại Việt cũng như nền văn minh nước ta trong giai đoạn hiện tại. (Nói rõ lịch 12 con giáp,..các con vật thiêng)

Gia sư lớp 6 nhận thấy năm học lớp 6 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình học tập đối với các em học sinh. Ở đó các em được sẽ được làm quen với môi trường học tập hoàn toàn mới, những cách học và kiến thức mới mẻ. Đặc biệt, trong năm 2021 thì chương trình học lớp 6 thay đổi cải cách làm cho các em học sinh gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, việc thuê gia sư dạy kèm tại nhà lớp 6 ở Đà Nẵng là cần thiết.

Hội Gia sư Đà Nẵng chỉ tổng hợp và chia sẻ tài liệu học tập.
Chúng tôi KHÔNG giải thích và KHÔNG giải bài tập giúp nhé.
Mong các bạn thông cảm nha.

Từ khóa tìm kiếm google:

Giải kết nối tri thức lớp 6, lịch sử 6 sách KNTTCS, giải lịch sử 6 sách mới, bài 9 Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII sách KNTTCS, sách liên kết tri thức nxb giáo dục
( Visited 381 times, 1 visits today )

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button