Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải Bài 16.Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X – Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lý thuyết những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu vượt trội giành độc lập trước thế kỉ X
Lý thuyết những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu vượt trội giành độc lập trước thế kỉ X Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với đời sống ngắn gọn, rất đầy đủ, dễ hiểu
Xem cụ thể

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 70 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em có biết, sau khi chiếm được Âu Lạc, những triều đại phong kiến phương Bắc đã tìm “ trăm phương ngàn kế ” để áp đặt ách quản lý so với nước ta. Những thực tiễn lịch sử có thuận theo ý đồ của họ không ? Em tâm lý gì về lời “ phàn nàn ” của Thái thú người Hán : Dân xứ ấy rất khó quản lý ?
Xem lời giải

1. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 73 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với đời sống
Khai thác thông tin và đoạn tư liệu 2 ở trên, hãy cho biết tác dụng và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng .
Xem lời giải

2. Khởi nghĩa Bà Triệu

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 74 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với đời sống
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 72 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với đời sống. Nêu nguyên do và mục tiêu của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu
Xem lời giải

3. Khởi nghĩa Lý Bi và sự xây dựng nước Vạn Xuân

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 75 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với đời sống
Hãy cho biết hiệu quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lý Bí .

Xem lời giải

4. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 76 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với đời sống
Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan có ý nghĩa gì so với lịch sử dân tộc bản địa ?
Xem lời giải

5. Khởi nghĩa Phùng Hưng

Trả lời câu hỏi mục 5 trang 77 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với đời sống
Trả lời câu hỏi mục 5 trang 77 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với đời sống. Trình bày nguyên do, hiệu quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng
Xem lời giải

Luyện tập và vận dụng

Bài 1 trang 77 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với đời sống
Hãy lập bảng mạng lưới hệ thống những cuộc khởi nghĩa : Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan và Phùng Hưng theo gợi ý sau : thời hạn bùng nổ, nơi đóng đô của chính quyền sở tại tự chủ ( nếu có ), hiệu quả, ý nghĩa .
Xem lời giải

Bài 2 trang 77 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với đời sống
Từ tác dụng của bài tập 1 và dựa vào kỹ năng và kiến thức đã học, em có nhận xét gì về ý thức đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 77 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với đời sống
. Em hãy tìm hiểu và khám phá thêm thông tin từ sách, báo và internet để biết lúc bấy giờ có những con đường, trường học, di tích lịch sử lịch sử nào, … được mang tên Hai Bà Trưng, Lý Bí và Mai Thúc Loan. Điều này gợi cho em tâm lý gì ?
Xem lời giải

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button