Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Ngân hàng câu hỏi tập huấn Lịch sử lớp 6 sách Cánh diều – Monica

Ngân hàng câu hỏi tập huấn Lịch sử lớp 6 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử 6 trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 mới.

Ngoài ra, thầy cô hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm đáp án môn Ngữ văn, Âm nhạc, Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất, Khoa học tự nhiên, cùng hướng dẫn xem bộ sách giáo khoa lớp 6 mới để khám phá trước về những bộ sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết cụ thể trong bài viết dưới đây của Download. vn :

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Lịch sử 6 sách Cánh diều

Câu 1: Một trong những đặc điểm của môn Lịch sử và Địa lí cấp Trung học cơ sở là:

Bạn đang xem : Ngân hàng câu hỏi tập huấn Lịch sử lớp 6 sách Cánh diều

A. môn học tự chọn.
B. môn học lựa chọn.
C. môn học bắt buộc.ok
D. môn học độc lập.

Câu 2: Năng lực Lịch sử bao gồm

A. Tìm hiểu lịch sử; Nhận thức và tư duy lịch sử; Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học.ok
B. Tìm hiểu tư liệu; Nhận thức và tư duy lịch sử; Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học.
C. Tìm hiểu lịch sử; Thực hành lịch sử; Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học.
D. Tìm hiểu lịch sử; Nhận thức và tư duy lịch sử; So sánh, đánh giá.

Câu 3: Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 – Cánh Diều đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số bao nhiêu?

A. Quyết định số 178/QĐ-BGDĐT ngày 09/2/2021.
B. Quyết định số 817/QĐ-BGDĐT ngày 09/2/2021.
C. Quyết định số 871/QĐ-BGDĐT ngày 09/2/2021.
D. Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/2/2021.ok

Câu 4: Kí hiệu sau đây trong sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 bộ Cánh Diều là để chỉ

A. Kiến thức mới.
B. Mở đầu.ok
C. Góc khám phá.
D. Góc mở rộng.

Câu 5: Phần Lịch sử sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 bao gồm

A. 8 chương, 19 bài học.
B. 7 chương, 19 bài học.ok
C. 7 chương, 20 bài học.
D. 7 chương, 21 bài học.

Câu 6: Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

A. tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.ok
B. thực hiện các bài, chương theo đúng phân phối chương trình.
C. phải thực hiện đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học hiện đại.
D. sử dụng phương pháp hiện đại, không sử dụng phương pháp truyền thống.

Câu 7: Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

A. đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.ok
B. thực hiện các bài, chương theo đúng phân phối chương trình.
C. phải thực hiện đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học hiện đại.
D. sử dụng phương pháp hiện đại, không sử dụng phương pháp truyền thống.

Câu 8: Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

A. tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.ok
B. thực hiện các bài, chương theo đúng phân phối chương trình.
C. phải thực hiện đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học hiện đại.
D. sử dụng phương pháp hiện đại, không sử dụng phương pháp truyền thống.

Câu 9: Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

A. tăng cường dạy học, giáo dục phân hoá.ok
B. thực hiện các bài, chương theo đúng phân phối chương trình.
C. phải thực hiện đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học hiện đại.
D. sử dụng phương pháp hiện đại, không sử dụng phương pháp truyền thống.

Câu 10: Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

A. thực hiện các bài, chương theo đúng phân phối chương trình.ok
B. phải thực hiện đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học hiện đại.
C. nội dung dạy học, giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại.
D. sử dụng phương pháp hiện đại, không sử dụng phương pháp truyền thống.

Câu 11: Theo công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra, đánh giá,…thì các hoạt động học của HS dưới dạng các nhiệm vụ học tập kế tiếp nhau là gì?

A. Chuyển giao nhiệm vụ, báo cáo nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ, nhận xét đánh giá nhiệm vụ.
B. Chuyển giao nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ, nhận xét đánh giá nhiệm vụ, báo cáo nhiệm vụ.
C. Chuyển giao nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ, báo cáo nhiệm vụ, nhận xét đánh giá nhiệm vụ.ok
D. Thực hiện nhiệm vụ, chuyển giao nhiệm vụ, báo cáo nhiệm vụ, nhận xét đánh giá nhiệm vụ.

Câu 12: Tạo tâm thế học tập cho HS, giúp HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú học bài mới là mục tiêu của hoạt động nào?

A. Luyện tập.
B. Vận dụng.
C. Hình thành kiến thức.
D. Khởi động.ok

Câu 13: Một trong những định hướng về phương pháp đánh giá kết quả giáo dục trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí theo Chương trình GDPT năm 2018 là

A. cần tăng cường đánh giá nội dung kiến thức.
B. giáo viên là người quyết định kết quả đánh giá.
C. câu hỏi trắc nghiệm khách quan là duy nhất.
D. đánh giá qua báo cáo kết quả thực hiện dự án học tập.ok

Câu 14: Một trong những định hướng hình thức đánh giá kết quả giáo dục trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí theo Chương trình GDPT năm 2018 là

A. cần tăng cường đánh giá nội dung kiến thức.
B. giáo viên là người quyết định kết quả đánh giá.
C. câu hỏi trắc nghiệm khách quan là duy nhất.
D. kết hợp đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì.ok

Câu 15: Một trong những định hướng phương pháp đánh giá kết quả giáo dục trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí theo Chương trình GDPT năm 2018 là

A. cần tăng cường đánh giá nội dung kiến thức.
B. giáo viên là người quyết định kết quả đánh giá.
C. câu hỏi trắc nghiệm khách quan là duy nhất.
D. đánh giá qua hồ sơ học tập.ok

Đăng bởi : Monica. vn Chuyên mục : Giáo viên

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button