Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải Bài Tập Lịch Sử 6 Bài 25: Ôn tập chương III

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Giải Bài Tập Lịch Sử 6 Bài 25 : Ôn tập chương III giúp HS giải bài tập, cung ứng cho HS những kiến thức và kỹ năng cơ bản, đúng mực, khoa học để những em có những hiểu biết thiết yếu về lịch sử quốc tế, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Nước Ta :

  Bài 1: Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta.

  a, Tại sao Sử cũ gọi quá trình lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời kì Bắc thuộc ?
  b, Trong thời hạn Bắc thuộc, nước ta đã bị mất tên, bị chia ra, nhập vào với những Q., huyện của Trung Quốc với những tên gọi khác nhau như thế nào ? Hãy thống kê đơn cử qua từng quy trình tiến độ bị đô hộ .
  c, Chính sách quản lý của những triều đại phong kiến Trung Quốc so với nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc như thế nào ? Chính sách thâm hiểm nhất của chúng là gì ?

  Lời giải:

  a, Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử này là thời Bắc thuộc vì : Từ 179 đến thế kỉ X, dân tộc ta liên tiếp chịu sự thống trị, ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

  b, Bảng thống kê:

  Để học tốt Lịch Sử 6 | Giải bài tập Lịch Sử 6 Bai 1 Trang 69 Sgk Lich Su 6

  c, * Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc vô cùng tàn bạo, thâm độc, đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt: bắt nhân dân ta đóng nhiều loại thuế hết sức vô lí, bắt nhân dân ta cống nộp ngà voi, đồi mồi.. quả vải và cả những người thợ thủ công tài giỏi…

  – Chúng giữ độc quyền về sắt để ngưng trệ sản xuất của ta và ngưng trệ dân ta sản xuất vũ khí để chống lại chúng .
  – Bắt dân ta theo phong tục tập quán của người Hán, học chữ ác …
  * Chính sách thâm hiểm nhất của tất cả chúng ta là muốn đồng nhất dân tộc bản địa ta .

  Bài 2: Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc

  Lời giải:

  Lập bảng thống kê những cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc theo mẫu .

  Để học tốt Lịch Sử 6 | Giải bài tập Lịch Sử 6 Bai 2 Trang 70 Sgk Lich Su 6

  Bài 3: Sự chuyển biến về kinh tế và văn hóa xã hội

  a) Hãy nêu các biểu hiện cụ thể của những biến chuyển về kinh tế, văn hóa ở nước ta trong thời Bắc thuộc.

  b) Theo em, sau hơn một nghìn năm bị đô hộ, tổ tiên chúng ta vẫn giữ được những phong tục, tập quán gì ? Ý nghĩa của điều này ?

  Lời giải:

  a) Những biến chuyển về kinh tế, văn hóa ở nước ta trong thời Bắc thuộc:

  – Về kinh tế tài chính :
  + Nghề rèn sắt vẫn tăng trưởng .
  + Trong nông nghiệp, nhân dân đã biết sử dụng sức kéo của trâu bò, biết làm thủy lợi, trồng lúa một năm hai vụ .
  + Các nghề bằng tay thủ công truyền thống vẫn được duy trì, tăng trưởng .
  + Nghề gốm, dệt vải vẫn giao lưu kinh doanh .
  – Về văn hóa truyền thống :
  + Chữ Hán và đạo Phật, đạo Nho, đạo Lão được truyền vào nước ta .
  + Bên cạnh đó, nhân dân ta vẫn sử dụng lời nói của tổ tiên và sống theo nếp riêng với những phong tục truyền thống của dân tộc bản địa .
  – Về xã hội : Xã hội phân hóa thâm thúy .

  b)

  – Sau hơn một nghìn năm đô hộ, tổ tiên ta vẫn giữ được lời nói và những phong tục, nếp sống với những đặc trưng riêng của dân tộc bản địa : xăm mình, ăn trầu, nhuộm răng, làm bánh chưng, bánh giầy .
  – Ý nghĩa : Điều này chứng tỏ sức sống mãnh liệt của lời nói, phong tục, nếp sống của dân tộc bản địa không có gì hoàn toàn có thể tàn phá được .

  VIETLIKE.VN

  CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button