Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

[Chân trời sáng tạo] Giải SGK Lịch sử 6 Bài 16 (Chi tiết nhất)

Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa Lịch sử 6 Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc – Chân trời sáng tạo chi tiết, dễ hiểu được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp học sinh trong quá trình học tập.

Trả lời câu hỏi giữa bài Sử 6 Bài 16 (Chân trời sáng tạo)

Câu hỏi 1 trang 81 Lịch Sử lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Tại sao nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Giao Châu?

Lời giải:

– Nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Giao Châu nhằm thực hiện âm mưu sáp nhập lãnh thổ nước ta vào lãnh thổ nhà Hán.

Câu hỏi 2 trang 81 Lịch Sử lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Đọc thông tin trong bài, quan sát sơ đồ hình 16.1, 16.2 và hình 16.3, em hãy cho biết chính quyền đô hộ phương Bắc đã thi hành những chính sách cai trị gì đối với nước ta?

Lịch sử 6 Bài 16 - Câu hỏi 2 trang 81 sách Chân trời sáng tạo-1

Lịch sử 6 Bài 16 - Câu hỏi 2 trang 81 sách Chân trời sáng tạo-2

Lời giải:

– Hình 16.1, 16.2 và 16.3 bộc lộ những chủ trương quản lý của những triều đại phong kiến phương Bắc so với nước ta về chính trị và kinh tế tài chính : + Về chính trị :

  • Sáp nhập nước ta vào chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc ; chia thành những đơn vị chức năng hành chính như : châu – Q., dưới châu – Q. là huyện.
  • Cử quan lại người Hán tới quản lý, đứng đầu những đơn vị chức năng hành chính từ cấp huyện trở lên.
  • Xây đắp thành lũy lớn ở những châu, Q. và sắp xếp lực lượng quân đồn trú để bảo vệ chính quyền sở tại.
  • Áp dụng lao lý khắc nghiệt và thẳng tay đàn áp những cuộc đấu tranh của người Việt.

+ Về kinh tế tài chính : bắt người Việt phải cống nạp nhiều sản vật quý, như : ngọc trai, lông trả, tê, voi, đồi mồi, hương lạ, gỗ tốt để đưa về Trung Quốc …

Câu hỏi 3 trang 81 Lịch Sử lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Tại sao chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa với dân tộc Việt Nam?

Lời giải:

– Chính quyền phong kiến phương Bắc triển khai chủ trương đồng nhất dân tộc bản địa Việt nhằm mục đích mục tiêu : khiến người Việt quên béng nguồn gốc tổ tiên ; quên béng truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa của mình mà học theo những phong tục – tập quán của người Hán ; từ đó làm thui chột ý chí đấu tranh của người Việt.

Câu hỏi 1 trang 82 Lịch Sử lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Em hãy xác định những chuyển biến của nông nghiệp nước ta trong thời Bắc thuộc.

Lời giải:

– Những chuyển biến của nông nghiệp nước ta trong thời Bắc thuộc : + Trồng lúa vẫn là ngành chính, ngoài ra người dân còn chăn nuôi và trồng nhiều loại cây khác như : cây ăn quả, cây dâu, cây bông … + Việc dùng cày và sử dụng sức kéo trâu bò đã phổ cập + Người dân biết đắp đê phòng lũ lụt.

Câu hỏi 2 trang 82 Lịch Sử lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Việc đồ đồng Đông Sơn vẫn phát triển ở nhiều nơi trên đất nước ta trong thời Bắc thuộc có ý nghĩa như thế nào?

Lời giải:

– Việc đồ đồng Đông Sơn vẫn tăng trưởng ở nhiều nơi trên quốc gia ta trong thời Bắc thuộc đã cho thấy sức sống bền chắc của nền văn hóa truyền thống Đông Sơn truyền thống, dẫn chứng cho cuộc đấu tranh bảo vệ nền văn hóa truyền thống truyền thống của dân tộc bản địa.

Câu hỏi 3 trang 82 Lịch Sử lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Quan sát tư liệu 16.5, nêu những chuyển biến trong cơ cấu xã hội nước ta thời Bắc thuộc so với thời Văn Lang, Âu Lạc

Lời giải:

– Các thành phần trong xã hội biến hóa cơ bản so với thời Văn Lang, Âu Lạc : + Tầng lớp trên của xã hội là Lạc Tướng, Lạc Hầu và sau này là hào trưởng người Việt có thế lực về kinh tế tài chính và uy tín trong nhân dân nhưng vẫn bị chính quyền sở tại đô hộ chèn ép. + Nông dân công xã bị tác động ảnh hưởng nặng nề bởi chủ trương cướp đoạt ruộng đất và tô thuế, nhiều người bị phá sản trở thành nông dân phụ thuộc hoặc nô tì.

Câu hỏi 4 trang 82 Lịch Sử lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Theo em, tầng lớp nào trong xã hội sẽ lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa giành độc lập của người Việt? Tại sao?

Lời giải:

– Theo em, những tầng lớp hào trưởng bản địa hình thành từ bộ phận quý tộc trong xã hội Âu Lạc cũ sẽ là thủ lĩnh của những cuộc đấu tranh giành độc lập của người Việt. Vì : những hào trưởng là những người có uy tín và vị thế quan trọng trong xã hội do đó, họ sẽ thuận tiện kêu gọi, link những những tầng lớp nhân dân khác tham gia vào cuộc đấu tranh chống ngoại xâm.

Giải luyện tập & vận dụng Bài 16 Sử lớp 6 (Chân trời sáng tạo)

Luyện tập 1 trang 84 Lịch Sử lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Hoàn thành sơ đồ tư duy về các chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với Giao Châu – An Nam trong thời Bắc thuộc.

Lịch sử 6 Bài 16 - Luyện tập 1 trang 84 sách Chân trời sáng tạo -1

Lời giải:

Lịch sử 6 Bài 16 - Luyện tập 1 trang 84 sách Chân trời sáng tạo -2

Luyện tập 2 trang 84 Lịch Sử lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Em hãy xác định những chuyển biến mới về kinh tế, xã hội, văn hóa của nước ta trong thời Bắc thuộc theo bảng sau:

Lĩnh vực

Chính trị

Kinh tế

Văn hóa

Chuyển biến ? ? ?

Lời giải:

Lĩnh vực

Chính trị

Kinh tế

Văn hóa

Chuyển biến – Lãnh thổ nước ta bị sáp nhập vào chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc. – Các triều đại phong kiến phương Bắc thi hành chủ trương quản lý khắc nghiệt, khiến đời sống nhân dân cực khổ. – Mâu thuẫn xã hội dâng cao, nhiều cuộc đấu tranh chống lại chính quyền sở tại đô hộ của nhân dân ta đã nổ ra. – Nông nghiệp có sự chuyển biến mới về phương pháp canh tác. Ví dụ : sử dụng thông dụng công cụ bằng sắt, sức kéo của trâu bò … – Nghề thủ công truyền thống liên tục tăng trưởng với kĩ thuật cao hơn. – Xuất hiện nghề thủ công bằng tay mới : giấy, thủy tinh … – Một số đường giao thông vận tải thủy, bộ được hình thành. – Một số thành tựu của nền văn hóa truyền thống Trung Quốc được gia nhập vào Nước Ta. Ví dụ : chữ Hán, Nho giáo, phong tục – tập quán … – Người Việt tiếp thu có tinh lọc văn hóa truyền thống Trung Quốc để tăng trưởng văn Việt ; đấu tranh để bào tồn truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa …

Vận dụng 3 trang 84 Lịch Sử lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Em hãy hoàn thành bảng dưới đây để rút ra những hậu quả từ chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta.

Lĩnh vực

Thông tin chính sách

Suy luận về hậu quả

Chính trị Sáp nhập nước ta thành những châu, Q. của Trung Quốc, vận dụng pháp luật khắc nghiệt … Âm mưu xóa bỏ vương quốc – dân tộc bản địa Việt, biến nước ta thành châu, Q. của Trung Quốc.
Kinh tế Chiếm đoạt ruộng đất, lập đồn điền, ấp trại.  
Bắt nhân dân ta cống nạp những sản vật quý ; thuế khóa nặng nề ; giữ độc quyền sắt và muối.  
Xã hội Cai trị khắc nghiệt, đưa người Hán sang nước ta sinh sống.  
Văn hóa Truyền bá Nho giáo, bắt dân ta đổi khác phong tục, pháp luật theo người Hán, xóa bỏ những tập quán của người Việt …  

Lời giải:

Lĩnh vực

Thông tin chính sách

Suy luận về hậu quả

Chính trị Sáp nhập nước ta thành những châu, Q. của Trung Quốc, vận dụng lao lý khắc nghiệt … Âm mưu xóa bỏ vương quốc – dân tộc bản địa Việt, biến nước ta thành châu, Q. của Trung Quốc.
Kinh tế Chiếm đoạt ruộng đất, lập đồn điền, ấp trại. Nhiều nông dân người Việt bị phá sản trở thành nông dân phụ thuộc hoặc nô tì.
Bắt nhân dân ta cống nạp những sản vật quý ; thuế khóa nặng nề ; giữ độc quyền sắt và muối. – Người Việt bị áp bức, bóc lột nặng nề, rơi vào tình cảnh đói khổ, kiệt quệ, nghèo nàn. – Nguồn tài nguyên của quốc gia dần bị vơi cạn. – Nắm độc quyền về sắt để người Việt không có thời cơ sản xuất vũ khí chống lại chúng. – Nắm độc quyền về muối nhằm mục đích làm cho người Việt bị phụ thuộc vào chính quyền sở tại quản lý ( do muối là gia vị thiết yếu ) và khiến thể lực của người Việt suy giảm.
Xã hội Cai trị khắc nghiệt, đưa người Hán sang nước ta sinh sống. Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội là xích míc giữa nhân dân ta với chính quyền sở tại quản lý phương Bắc
Văn hóa

Truyền bá Nho giáo, bắt dân ta thay đổi phong tục, luật pháp theo người Hán, xóa bỏ những tập quán của người Việt…

– Một số thành tựu của nền văn hóa truyền thống Trung Quốc được gia nhập vào Nước Ta. Ví dụ : chữ Hán, Nho giáo, phong tục – tập quán … – Người Việt tiếp thu có tinh lọc văn hóa truyền thống Trung Quốc để tăng trưởng văn Việt ; đấu tranh để bào tồn truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa …

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về giải SGK Lịch sử lớp 6 Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc –  sách Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ nhất file tải PDF hoàn toàn miễn phí!

Source: https://vietlike.vn
Category: Lịch sử

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button