Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 14 phần 1: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 14 phần 1 : Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên ( Thế kỉ XIII ) giúp HS giải bài tập, phân phối cho HS những kiến thức và kỹ năng cơ bản, đúng chuẩn, khoa học để những em có những hiểu biết thiết yếu về lịch sử quốc tế, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Nước Ta :

(trang 56 sgk Lịch Sử 7): Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì ?

Trả lời:

Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích chiếm đóng, thiết lập ách đô hộ của Mông Cổ với Đại Việt, dùng Đại Việt làm bàn đạp tiến công về phía Nam, thôn tính hàng loạt Trung Quốc .

(trang 57 sgk Lịch Sử 7): Vì sao quân Mông Cổ mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bài ?

Trả lời:

– Quân Mông Cổ mạnh nhưng quân ta có ý chí nhất quyết, đoàn kết .
– Quân ta triển khai chủ trương “ vườn không nhà trống ”, biết tận dụng thời cơ mở cuộc phản công nên cuộc kháng chiến giành thắng lợi .

(trang 56 sgk Lịch Sử 7): Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì ?

Trả lời:

Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích chiếm đóng, thiết lập ách đô hộ của Mông Cổ với Đại Việt, dùng Đại Việt làm bàn đạp tiến công về phía Nam, thôn tính hàng loạt Trung Quốc .

(trang 57 sgk Lịch Sử 7): Vì sao quân Mông Cổ mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bài ?

Trả lời:

– Quân Mông Cổ mạnh nhưng quân ta có ý chí nhất quyết, đoàn kết .
– Quân ta thực thi chủ trương “ vườn không nhà trống ”, biết tận dụng thời cơ mở cuộc phản công nên cuộc kháng chiến giành thắng lợi .

Bài 1 (trang 57 sgk Lịch sử 7): Dựa vào lược đồ (SGK, trang 56), em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ.

Lời giải:

– Tháng 1 – 1258, ba vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy, tiến vào xâm lược Đại Việt. Quân giặc theo đường sông Thao, tiến xuống Bạch Hạc ( Phú Thọ ) rồi tiến đến vùng Bình Lệ Nguyên ( Vĩnh Phúc ) thì bị chặn lại ở phòng tuyến do vua Trần Thái Tông chỉ huy .
– Để bảo toàn lực lượng, nhà Trần chủ trương triển khai “ vườn không nhà trống ”. Giặc vào kinh thành tĩnh mịch không một bóng người và không lương thực. Chúng đã điên cuồng tàn phá kinh thành. Thiếu lương thực lại bị quân dân ta chống trả, chưa đầy 1 tháng, lực lượng chúng hao mòn dần .
– Nhà Trần mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu. Ngày 29 – 2 – 1258, quân Mông Cổ thua trận phải tháo chạy về nước. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất kết thúc thắng lợi .

Bài 2 (trang 57 sgk Lịch sử 7): Em hãy nêu những sự kiện cụ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất.

Lời giải:

– Thái sư Trần Thủ Độ khảng khái vấn đáp vua Trần : “ Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin chúa thượng đừng lo ” .

    – Vua Trần ra lệnh bắt giam sứ giả Mông Cổ vào ngục.

– Khi được tin quân Nguyên sẵn sàng chuẩn bị xâm lược, vua Trần ban lệnh cả nước sắm sửa vũ khí, những đội dân binh được xây dựng, ngày đêm rèn luyện quân sự chiến lược … .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button