Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Trắc nghiệm Sử 8 bài 16 có đáp án

Câu 1 .Chính sách kinh tế tài chính mới được thực thi trong điều kiện kèm theo nào ?A. Hòa bình .

B. Chiến tranh.

C. Kinh tế bị tàn phá .D. Khủng hoảng chính trị .Câu 2 .Chính sách kinh tế tài chính mới khởi đầu từ đâu ?A. Công nghiệp .B. Nông nghiệp .C. Thương nghiệp .D. Công nghiệp và thương nghiệp .Câu 3 .Để kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội nhân dân Liên Xô phải ưu tiên triển khai trách nhiệm gì ?A. Ưu tiên tăng trưởng công nghiệp nặng .B. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa .C. Tập thể hóa nông nghiệp .D. Quốc phòng .Câu 4 .Liên Xô hoàn thành xong thanh toán giao dịch nạn mù chữ khi nào ?A. 1941B. 1937C. Sau kế hoạch 5 năm lần 1D. Sau kế hoạch 5 năm lần 2 .Câu 5 .Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần 1 ở Liên Xô trong nghành nghề dịch vụ nông nghiệp là gì ?A. Biến Liên Xô từ một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp .B. Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp .C. Thực hiện công nghiệp hóa trong nông nghiệp .D. Áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp .Câu 6 .Thành tựu lớn nhất của công cuộc thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ 1925 – 1941 là gì ?A. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa được triển khai xongB. Tập thể hóa nông nghiệp được thực thi thành công xuất sắc .C. Trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa .D. Trong 20 năm đã có 60 triệu đồng bào thoát nạn mù chữ .Câu 7 .Mục tiêu khi triển khai trách nhiệm công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô là gì ?A. Ưu tiên tăng trưởng công nghiệp nặng .B. Đầu tư cho tăng trưởng công nghiệp chế tạo máy .C. Xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội .D. Làm cơ sở để tái tạo nền công nghiệp .Câu 8 .Vì sao Liên Xô buộc phải tạm ngừng công cuộc thiết kế xây dựng quốc gia vào năm 1941 ?A. Vì cuộc chiến tranh quốc tế thứ hai nổ ra .B. Vì Liên Xô tham gia cuộc chiến tranh quốc tế thứ hai .C. Vì phe phát xít tiến công Liên Xô .D. Phát xít Đức tiến công, Liên Xô thực thi cuộc chiến tranh giữ nước .Câu 9 .Nhiệm vụ trọng tâm nhất của Liên Xô trong công cuộc kiến thiết xây dựng xã hội chủ nghĩa ( 1925 – 1941 ) là gì ?A. Khôi phục và tăng trưởng kinh tế tài chính .B. Tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa .C. Cải tạo nền nông nghiệp lỗi thời .D. Phát triển văn hóa truyền thống giáo dục .Câu 10 .Nguyên nhân cơ bản nhất bắt buộc nước Nga phải thực thi triển khai ” Chính sách kinh tế tài chính mới năm 1921 “A. Nhiều vùng lâm vào dịch bệnh nạn đóiB. Sản lượng công nghiệp nông nghiệp bị giảm sútC. Chiến tranh đã phá hoại nền kinh tế tài chính nặng nềD. Sự chống phá của bọn phản cách mạngCâu 11 .Nội dung chính của ” Chính sách kinh tế tài chính mới ” về nông nghiệp là gì ?A. Trưng thu lương thực thừaB. Thực hiện những chính sách thu thuế những loại sản phẩm sản xuất nông nghiệpC. Bãi bỏ chính sách trưng thu lương thực thừa và sửa chữa thay thế bằng chính sách thu thuế lương thựcD. Bãi bỏ trưng thu lương thực thừaCâu 12 .Từ việc quốc hữu hóa những xí nghiệp sản xuất, xí nghiệp sản xuất của tư sản trong ” Chính sách cộng sản thời chiến “, đến khi thực thi ” chủ trương kinh tế tài chính mới ” được biến hóa như thế nào ?A. Trả hết hàng loạt nhà máy sản xuất, xí nghiệp sản xuất cho giai cấp tư sản .B. Cho phép tư nhân được thuê hoặc kiến thiết xây dựng những xí nghiệp sản xuất loại nhỏ ( dưới 20 công nhân ) ,C. Khuyến khích tư bản quốc tế vào kiến thiết xây dựng nhà máy sản xuất, xí nghiệp sản xuất trong nước .D. Xây dựng những nhà máy sản xuất nhà máy sản xuất do giai cấp vô sản quản trịCâu 13 .Những giải pháp của ” Chính sách kinh tế tài chính mới ” nhằm mục đích triển khai điều quan trọng nhất so với nước Nga lúc này là gì ?A. Ổn định đời sống nhân dân .B. Vượt qua những khó khăn vất vả sau cuộc chiến tranh .C. Đẩy mạnh sản xuất, tăng trưởng, lưu thông sản phẩm & hàng hóa .D. Giải quyết hậu quả cuộc chiến tranhCâu 14 .Tác động của ” Chính sách kinh tế tài chính mới ” so với nước Nga là gì ?A. Các ngành kinh tế phục hồi và tăng trưởng nhanh gọn .B. Đời sống nhân dân được cải tổ .C. Sản lượng nông-công nghiệp ( 1925 ) đạt mức xê dịch trước cuộc chiến tranh .D. Cả 3 ý trên đều đúng .Câu 15 .Bốn nước tiên phong trong Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là :A. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ .B. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, Ca-dắc-xtan và Ngoại Cap-ca-dơ .C. Nga, U-crai-na, E-xtô-ni-a ; và Lít va .

D. Nga, U-crai-na, Lít-va, Bê-la-rút-xi-a.

Câu 16 .Liên Xô đề ra và triển khai chủ trương kinh tế tài chính mới ( NEP ) trong toàn cảnh lịch sử như thế nào ?A. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì tự do thiết kế xây dựng quốc gia trong thực trạng cực kỳ khó khăn vất vảB. Nước Nga Xô viết đã triển khai xong cải cách ruộng đấtC. Nước Nga bị những nước đế quốc vây hãm về kinh tế tài chínhD. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì không thay đổi về kinh tế tài chính, chính trịCâu 18 .Cuối tháng 12-1922, ở nước Nga Xô Viết diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng ?A. Liên bang cộng hòa Xô viết được xây dựngB. Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ haiC. Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết được xây dựngD. Đại hội lần thứ hai những Xô viết toàn liên bangCâu 19 .Công cuộc công nghiệp hóa ở Liên Xô từ năm 1925 được triển khai theo đường lối nào ?A. Ưu tiên tăng trưởng công nghiệp nặngB. Công nghiệp hóa tân tiến hóaC. Ưu tiên tăng trưởng công nghiệp nhẹD. Ưu tiên tăng trưởng nông nghiệp theo hướng công nghiệpCâu 20 .Đâu là thành tựu tiêu biểu vượt trội về văn hóa truyền thống – giáo dục của Liên Xô trong thời kì kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội ( 1925 – 1941 ) ?A. Xóa nạn mù chữ nhưng chưa kiến thiết xây dựng được mạng lưới hệ thống giáo dục thống nhấtB. Xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cả nước và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở thành phốC. Xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học ở cả nông thôn và thành phốD. Xóa nạn mù chữ, triển khai phộ cập giáo dục trong cả nước tới bậc trung học cơ sởCâu 21 .Xã hội Liên Xô kể từ khi triển khai công cuộc thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội sống sót những lực lượng nào ?A. Địa chủ phong kiến, nông dânB. Tư sản, tri thứcC. Công nhân, nông dân, tri thức xã hội chủ nghĩa .D. Đại địa chủ, nông dân, nô lệCâu 22 .Ý nào sau đây không phải là nội dung của Chính sách kinh tế tài chính mới ?A. Thay thế nội dung trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thựcB. Nhà nước tập trung chuyên sâu Phục hồi công nghiệp nặngC. Nhà nước trấn áp hàng loạt nền công nghiệpD. Cho phép mở lại những chợ, tự do trao đổi kinh doanhCâu 23 .Chính sách kinh tế tài chính mới không mang lại ý nghĩa nào so với Liên Xô và những nước trên quốc tế ?A. Cải thiện đời sống nhân dân Liên XôB. Cổ vũ những nước XHCN tại thời gian đó nhanh gọn tiến lên thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hộiC. Đưa Liên Xô thoát khỏi thực trạng khủng hoảng cục bộD. Là bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề cho công cuộc thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số ít nước trên quốc tếCâu 24 .Tại sao để kiến thiết xây dựng Chủ nghĩa xã hội Liên Xô phải triển khai công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ?A. Liên Xô là một nước lỗi thời, cơ sở vật chất không phân phối được trách nhiệm của thời kì mớiB. Do tư nhân nắm toàn quyền kinh tế tài chính trong thị trườngC. Do nhận viện trợ của quốc tế để tái tạo quốc gia, Phục hồi kinh tế tài chínhD. Do không có sự chỉ huy của Đảng Bôn-sê-vích mà dựa vào những nguồn lợi từ ngoài và triển khai tự do những cải cách kinh tế tài chínhCâu 25 .Thành tựu lớn nhất của Liên Xô trong công cuộc kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội ( 1925 – 1941 ) làA. Thúc đẩy sự tăng trưởng của những ngành công nghiệp mớiB. Từ một nước nông nghiệp lỗi thời thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩaC. Đưa Liên Xô trở thành một nước công nghiệp hóaD. Từ một nước nông nghiệp trở thành một nước tư bản tăng trưởngCâu 26 .Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của thành tựu kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong những năm 1925 – 1941 ?A. Làm biến hóa bộ mặt đất nước Xô ViếtB. Tạo cơ sở vật chất để Liên Xô bước vào cuộc cuộc chiến tranh vệ quốcC. Làm thất bại chủ trương vây hãm, cô lập và tàn phá Liên Xô của chủ nghĩa đế quốcD. Đưa Liên Xô trở thành một cường quốc công nghiệp đứng thứ hai quốc tếCâu 27 .Trong ” Chính sách kinh tế tài chính mới “, nhà nước có vai trò như thế nào so với hoạt động giải trí kinh tế tài chính quốc gia ?A. Nắm độc quyền về mọi mặtB. Kiểm soát, điều tiết ở những vị trí then chốtC. Không có vai trò gìD. Nắm những ngành công nghiệp nặngCâu 28 .Bản chất của Chính sách kinh tế tài chính mới ( NEP ) mà Liên Xô triển khai trong những năm 1921 – 1925 làA. Chuyển từ nền kinh tế tài chính do nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nướcB. Thả nổi nền kinh tế tài chính cho tư nhân tăng trưởngC. Xây dựng nền kinh tế thị trường đơn thuầnD. Tạo điều kiên cho những tập đoàn lớn tư bản lũng đoạn kinh tế tài chínhCâu 29 .Bản chất của Chính sách kinh tế tài chính mới ( NEP ) mà Liên Xô triển khai trong những năm 1921 – 1925 làA. Chuyển từ nền kinh tế tài chính do nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nướcB. Thả nổi nền kinh tế tài chính cho tư nhân tăng trưởngC. Xây dựng nền kinh tế thị trường đơn thuầnD. Tạo điều kiên cho những tập đoàn lớn tư bản lũng đoạn kinh tế tài chínhCâu 30 .Nước Nga bước vào thời kì tự do thiết kế xây dựng quốc gia từ năm nào ?A. 1920B. 1921C. 1922D. 1924Câu 31 .Nước Nga trải qua bao nhiêu năm cuộc chiến tranh đế quốc và nội chiếnA. 4 năm cuộc chiến tranh đế quốc và 3 nội chiến

B. 5 chiến tranh đế quốc và 3 nội chiến

C. 3 cuộc chiến tranh đế quốc và 4 nội chiếnD. 4 cuộc chiến tranh đế quốc và 2 nội chiến

đáp án Trắc nghiệm Sử 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 17A
Câu 2BCâu 18C
Câu 3DCâu 19A
Câu 4DCâu 20B
Câu 5BCâu 21C
Câu 6CCâu 22C
Câu 7CCâu 23B
Câu 8DCâu 24A
Câu 9BCâu 25B
Câu 10CCâu 26D
Câu 11CCâu 27B
Câu 12BCâu 28A
Câu 13CCâu 29A
Câu 14DCâu 30B
Câu 15ACâu 31D
Câu 16A

Lựu (Tổng hợp)

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button