Bất động sản ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Thủ tục mua bán đất nông nghiệp và mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp mới nhất

Cùng Homedy khám phá thủ tục mua bán đất nông nghiệp cũng như các mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp theo luật đất đai do chính phủ ban hành. Điều này sẽ giúp bạn nắm bắt được những thông tin cụ thể về hợp đồng mua bán đất, tránh mâu thuẫn và phát sinh tranh chấp không đáng có.

Mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp tức mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp được sử dụng khi hộ gia đình hoặc cá nhân mong muốn chuyển nhượng, mua bán đất nông nghiệp với cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác. Để đảm bảo tính hợp pháp, người làm thủ tục mua bán đất nông nghiệp cần công chứng hợp đồng tại các cơ quan có thẩm quyền, có hiệu lực từ ngày đăng ký, dùng cho các hoạt động mua bán đất nông nghiệp.

Thủ tục mua bán đất nông nghiệp mới nhất theo quy định hiện hành

Bước 1: Đặt cọc mua bán hoặc chuyển nhượng đất nông nghiệp

Nội dung của Hợp đồng đặt cọc mua bán đất nông nghiệp gồm có những thông tin cơ bản như sau :

 • Thông tin bên bán, thông tin bên mua và thông tin người làm chứng (nếu có);
 • Thông tin mô tả về đất gồm vị trí đất ghi trên sổ đỏ, mã số sổ đỏ, diện tích đất, tài sản trên đất…;
 • Giá tiền mua bán đất nông nghiệp, số tiền đặt cọc, thời gian và hình thức thanh toán, thời gian cụ thể các đợt thanh toán tiếp theo;
 • Thời gian hai bên ký thỏa thuận hợp đồng mua bán hoặc chuyển nhượng nông nghiệp
 • Các thỏa thuận khác như: Bên chịu thuế thu nhập cá nhân, lệ phí công chứng, giá trị đền bù nếu không thực hiện đúng hợp đồng…

Bước 2: Ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Bước ký kết này sẽ được thực hiện tại Văn phòng công chứng địa phương, thuộc nơi có đất ruộng giao dịch. Theo đó, các bên cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ sau đây:

Bên bán cần chuẩn bị:

 • Bản gốc Sổ hộ khẩu; bản gốc thẻ CCCD/CMND/hộ chiếu;
 • Giấy kết hôn (trường hợp đã kết hôn);
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (đối với người độc thân, chưa có vợ hoặc chồng); 
 • Giấy tờ ly hôn và phân chia tài sản do Tòa án phán quyết, các giấy tờ phân chia tài sản, di chúc, …
 • Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Bên mua cần chuẩn bị:

 • Bản gốc Sổ hộ khẩu; bản gốc thẻ CCCD/CMND/hộ chiếu;
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (đối với người độc thân, chưa có vợ hoặc chồng);
 • Giấy kết hôn (trường hợp đã kết hôn);

Nộp hồ sơ thủ tục mua bán đất nông nghiệp và yêu cầu công chứng tại Văn phòng công chứng

Hai bên triển khai nộp hồ sơ tại Văn phòng công chứng kèm phiếu nhu yếu công chứng, sau đó chờ công chứng viên check lại hồ sơ hoặc phát hành hồ sơ. Nếu sách vở sẵn sàng chuẩn bị đủ và bảo vệ những điều kiện kèm theo cũng như mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp thì bên bán và bên mua sẽ lần lược ký vào 3 Bản Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất. Công chứng viên ký tên, đóng dấu và ghi lời chứng vào hợp đồng .

Bước 3: Đăng ký biến động đất đai

Nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai

 • Việc nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai có thể nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã. Hồ sơ cần có: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã công chứng; Đơn xin đăng ký biến động (theo mẫu); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những giấy tờ tùy thân bao gồm: CCCD/CMND, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn…

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện một số công việc sau

 • Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 • Thời gian giải quyết là 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ
 • Trường hợp đối với vùng sâu vùng xa thì thời gian giải quyết có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày làm việc;

Mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp năm 2021 mới nhất

Dưới đây là một mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp mới nhất năm 2021 bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm :
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Địa danh, ngày … … .. tháng … … …. năm … … … … …
Chúng tôi gồm có :

Bên A

Ông : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … …. / … …. / … … … … .
Giấy chứng minh nhân dân / Hộ chiếu số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … cấp ngày … … / … … / … … … … .. tại … … … … … … … … … … … … … … … …
Cùng vợ là Bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Sinh ngày : … …. / … …. / … … … …. Giấy chứng minh nhân dân / Hộ chiếu số : … … … … … … cấp ngày … … / … … / … … … … .. tại … … … … … … … … … … … … … … … … …
Địa chỉ liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … … … … … … ..

Bên B

Ông / Bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … …. / … … / … … … … … .
Giấy chứng minh nhân dân / Hộ chiếu số : … … … … … … … … … … … … … … … … cấp ngày … … / … … / … … … … .. tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … … … … … … … … ..
Hai bên đồng ý chấp thuận triển khai việc chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất theo những thoả thuận sau đây :

ĐIỀU 1: CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN ĐỔI

Bên A nhượng lại hàng loạt Quyền sử dụng đất cho Bên B so với thửa đất 5 % ( được chia cũ ) theo … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. ,
tại xứ đồng Bờ Đập, thôn Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP. Thành Phố Hà Nội .
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất số … … … … … … .. do … … … .. cấp ngày … .. / … … .. / … … … …, đơn cử như sau :
– Thửa đất số : … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Tờ map số : … … … … … … … … … … … … … … … … ..

– Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………….

– Diện tích : … … … … … … … … … …. m2 ( bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … .. )
– Hình thức sử dụng :
+ Sử dụng riêng : … … … … … … … … … … … …. mét vuông
+ Sử dụng chung : … … … … … … … … … … … … mét vuông
– Mục đích sử dụng : … … … … … … … … … … … … … …
– Thời hạn sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … .
– Nguồn gốc sử dụng : … … … … … … … … … … … … …
Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là : … … … … … … … … … … … …. đồng .
( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. đồng Nước Ta ) .

ĐIỀU 2: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với sách vở về quyền sử dụng đất cho Bên B ngay sau khi Bên A đã được Bên B giao dịch thanh toán đủ số tiền nêu trên .
2. Các bên quy đổi có nghĩa vụ và trách nhiệm ĐK quyền sử dụng đất so với những thửa đất quy đổi tại cơ quan có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý .
Đồng thời Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm tương hỗ mà không có điều kiện kèm theo ràng buộc nào để Bên B triển khai xong mọi thủ tục mua bán đất nông nghiệp tương quan đến việc ĐK quyền sử dụng của lô đất trên .

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quy trình triển khai Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền hạn của nhau ; trong trường hợp không xử lý được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để nhu yếu toà án có thẩm quyền xử lý theo lao lý của pháp lý .

ĐIỀU 4: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2. Thửa đất thuộc trường hợp được quy đổi quyền sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý ;
3. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nhận quy đổi nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và những sách vở về quyền sử dụng đất ;
4. Tại thời gian giao kết Hợp đồng này :
4.1. Thửa đất không có tranh chấp ;
4.2. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;
5. Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc ;
6. Thực hiện đúng và vừa đủ những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này .

ĐIỀU 5 :

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG TRONG THỦ TỤC MUA BÁN ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền lợi hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này .
Bên A Bên B
( Ký và ghi rõ họ tên ) ( 11 ) ( Ký và ghi rõ họ tên ) ( 11 )

 LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN …………………

Ngày ……… tháng ……….. năm ………
tại ……………………………………………………………………………………………………………………… ,
Trên đây là trích dẫn một phần mẫu hợp đồng mua bán đất nông nhiệp theo pháp luật của Luật đất đai. Bạn cần chú ý quan tâm điền vừa đủ và đúng mực thông tin cá thể của bên chuyển nhượng ủy quyền và bên nhận chuyển nhượng ủy quyền. Thông tin đúng mực về thửa đất và những nội dung thỏa thuận hợp tác về giá chuyển nhượng ủy quyền, phương pháp giao dịch thanh toán .
Lưu ý về hình thức của hợp đồng mua bán đất nông nghiệp. Sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng hai bên làm những thủ tục tại những cơ quan ĐK đất đai để bảo vệ triển khai đúng những pháp luật của pháp lý .

Trên đây là những thủ tục mua bán đất nông nghiệp và mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp mới nhất. Bạn có thể tham khảo thêm các thông tin về mua bán bất động sản tại Homedy.com để nắm bắt được những các thông tin cần thiết. Homedy giúp bạn dễ dàng trong việc tìm kiếm, mua bán nhà đất online nhanh chóng, uy tín với hàng nghìn dự án bất động sản cập nhật mỗi ngày, hàng triệu khách hàng tiềm năng.

>> XEM THÊM:

Mẫu hợp đồng thuê nhà ngắn gọn

Đất thổ cư là gì

N. Phương

Theo Homedy Blog Tư vấn

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button