Review

Bài 5 Một Cửa Hàng Có 50Kg Đường, Một Cửa Hàng Có 50Kg Đường – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

Một cửa hàng có 50 kg đường Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1Bạn đang xem :

*
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1B ạn đang xem : Một cửa hàng có 50 kg đường

Một cửa hàng có 50kg đường. Buổi sángbán được 10kg đường, buổi chiều bán được 3/8 số đường còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường

Bạn đang đọc : Bài 5 Một Cửa Hàng Có 50K g Đường, Một Cửa Hàng Có 50K g Đường

*
1 cửa hàng có 50 kg đường. Buổi sáng đã bán được 10 kg đường, buổi chiều bán được 3 phần 8 số đường còn lại. Hỏi cả 2 buổi sáng cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki – lô – gam đường ?Giúp mik nhé mik đang cần.
*
Số đường còn lại sau buổi sáng là50-10 = 40 ( kg )Số đường buổi chiều bán được là40×3 / 8 = 15 ( kg )Số đường cả 2 buổi bán được là15 + 10 = 25 ( kg )
Buổi chiều bán được số đường là :\ ( \ left ( 50-10 \ right ) \ times \ frac { 3 } { 8 } = 15 \ ) ( kg )Cả hai buổi cửa hàng bán được số đường là :\ ( 10 + 15 = 25 \ ) ( kg )

Đáp số: 25 kg đường

Xem thêm :

Xem thêm : Luyện Từ Và Câu : Mở Rộng Vốn Từ Hữu Nghị Hợp Tác Trang 56, Luyện Từ Và Câu : Mở Rộng Vốn Từ : Hữu Nghị\ ( \ text { Số đường còn lại sau buổi sáng là } \ )\ ( \ text { 50-10 = 40 ( kg ) } \ )\ ( \ text { Số đường buổi chiều bán được là } \ )\ ( 40 \ times \ frac { 3 } { 8 } = 15 \ left ( kg \ right ) \ )\ ( \ text { Số đường cả 2 buổi bán được là } \ )\ ( \ text { 15 + 10 = 25 ( kg ) } \ )….
Một cửa hàng có 50 kg đường. Buổi sáng đã bán được 10 kg, buổi chiều bán 3 8 số đường còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?
Số đường còn lại sau buổi sáng là :50 – 10 = 40 ( kg )Buổi chiều bán được số đường là :40 x*

= 15 ( kg )

Cả hai buổi cửa hàng bán được số đường là :10 + 15 = 25 ( kg )Đáp số : 25 kg đường
Một cửa hàng có 50 kg đường. Buổi sáng đã bán được 10 kg, buổi chiều bán*
số đường còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?Số đường còn lại sau buổi sáng là :50 – 10 = 40 ( kg )Buổi chiều bán được số đường là :40 x*= 15 ( kg )Cả hai buổi cửa hàng bán được số đường là :10 + 15 = 25 ( kg )Đáp số : 25 kg đường
Một cửa hàng có 50 kg đường. Buổi sáng đã bãn 10 kg đường, buổi chiều bán 3/8 số đường còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki – lô – gam đường ?Các bạn ơi vấn đáp nhanh giúp mình nhé ! Cảm ơn những bạn nhiều lắm.
Số đường còn lại sau lần thứ nhất là :50 – 10 = 40 ( kg )Buổi chiều bán :3/8 x 40 = 15 ( kg )Cả hai buổi bán được là :10 + 15 = 25 ( kg )Đáp số : 25 kg

Số đườngcòn lại sau khi bán buổi sáng là :

50 – 10 = 40 ( kg )

Số đườngbán vàobuổi chiềulà :

\(40\times\frac{3}{8}=15\left(kg\right)\)

Sốđường cả 2buổi đã bánlà :

15 + 10 = 25( kg )

Đ/s:25 kg

Một cửa hàng có 50kg đường.Buổi sáng đã bán 10kg đường, buổi chiều bán 3/8 số đường còn lại.Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán đc bao nhiêu ki-lô-gam đường?.
Chuyên mục: Kiến thức thú vị

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button