Tiếng Việt ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

bài giảng âm nhạc 7 bài 2 nhạc lí nhịp 44. tập đọc nhạc tđn số 2 – Tài liệu text

bài giảng âm nhạc 7 bài 2 nhạc lí nhịp 44. tập đọc nhạc tđn số 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (736.91 KB, 18 trang )

BÀI 2 IẾT 5
ÔN TẬP BÀI HÁT: LÍ CÂY ĐA
NHẠC LÍ: NHỊP
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 2
4
4
1. ÔN TẬP BÀI HÁT: LÍ CÂY ĐA


 Tập hát lời mới theo giai điệu bài: Lý Cây đa
2. NHẠC LÍ: NHỊP
4
4

Nghe tiết nhạc dưới đây và gõ nhịp theo:
>>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
4
4

 Phân tích số chỉ nhịp
4
4
 Chỉ số phách trong 1 ô nhịp (4 phách)

Chỉ giá trị trường độ của 1 phách
(1phách = 1 nốt đen)
1 2 3 4
1-2 3-4
1 2 3 4
1-2-3-4
KHÁI NIỆM NHỊP C:
 NHỊP (CÒN CÓ KÍ HIỆU LÀ NHỊP C) LÀ
MỘT LOẠI NHỊP, TRONG MỖI Ô NHỊP CÓ 4
PHÁCH, MỖI PHÁCH CÓ GIÁ TRỊ TRƯỜNG
ĐỘ BẰNG 1 HÌNH NỐT ĐEN. PHÁCH 1 MẠNH,
PHÁCH 2 NHẸ, PHÁCH 3 MẠNH VỪA, PHÁCH
4 NHẸ.
ỨNG DỤNG CỦA NHỊP C:
 NHỊP C THƯỜNG ĐƯỢC DÙNG TRONG CÁC
BÀI HÁT (BẢN NHẠC) HÀNH KHÚC, CÁC BÀI
HÁT TRANG NGHIÊM, TRỮ TÌNH, CA KHÚC
THIẾU NHI
 VÍ DỤ: BÀI QUỐC CA, MÁI TRƯỜNG
MẾN YÊU, EM LÀ
BÔNG HỒNG NHỎ….
4
4
* Cách đánh nhịp C
1

2
3
4
3. TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 2
Quan sát
Nhận xét bài
Bài TĐN số 2 được viết ở nhịp nào?
Trong bài có sử dụng cao độ, trường độ, kí hiệu gì ?
?
?


Bài TĐN số 2 được viết ở nhịp nào?
Trong bài có sử dụng cao độ, trường độ, kí hiệu gì ?

Bài TĐN số 2 được viết ở nhịp C

Cao độ: Có các nốt Son – La – Si – Đô – Rê – Mi

Trường độ: Có các nốt đen, nốt trắng, nốt tròn;
Cả bài được xây dựng trên một âm hình tiết tấu:

Trong bài có sử dụng dấu nhắc lại:
Nghe giai điệu bài TĐN số 2
LUYỆN ĐỌC THANG ÂM
Đô Rê Mi Pha Son La Si Đô
Rê.
.
Đô
MiTrò chơi Âm nhạc

 


BÀI TẬP VỀ NHÀ
1 .Tìm một vài bài hát thiếu nhi viết ở nhịp C.
2. Tập đọc nhạc: TĐN số 2 và kết hợp đánh nhịp C.
3. Tập đặt lời mới theo giai điệu bài Lí cây đa.
Chủ đề: Thầy cô và mái trường,
Hà Nội trong trái tim em.
Tiết 5

Ôn tập bài hát: Lí cây đa
Nhạc lí: Nhịp C
Tập đọc nhạc: TĐN số 2
1. Ôn tập bài hát: Lí cây đa
2. Nhạc lí: Nhịp C
Khái niệm:
ứng dụng – Cách đánh nhịp C
3. Tập đọc nhạc: TĐN số 2

Luyện đọc thang 7 âm
– Tập đọc nhạc tập thể – cá nhân
4. Củng cố – Giao bài tập về nhà.
Kết thúc giờ học
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
Cùng toàn thể các em học sinh lớp 7C – THCS Phúc Đồng!
Giáo viên thực hiện chuyên đề
Đinh Tiến Mạnh
Trường THCS Phúc Đồng – long biên – hà nội
 Phân tích số chỉ nhịp  Chỉ số phách trong 1 ô nhịp ( 4 phách ) Chỉ giá trị trường độ của 1 phách ( 1 phách = 1 nốt đen ) 1 2 3 41-2 3-41 2 3 41-2-3 – 4KH ÁI NIỆM NHỊP C :  NHỊP ( CÒN CÓ KÍ HIỆU LÀ NHỊP C ) LÀMỘT LOẠI NHỊP, TRONG MỖI Ô NHỊP CÓ 4PH ÁCH, MỖI PHÁCH CÓ GIÁ TRỊ TRƯỜNGĐỘ BẰNG 1 HÌNH NỐT ĐEN. PHÁCH 1 MẠNH, PHÁCH 2 NHẸ, PHÁCH 3 MẠNH VỪA, PHÁCH4 NHẸ.ỨNG DỤNG CỦA NHỊP C :  NHỊP C THƯỜNG ĐƯỢC DÙNG TRONG CÁCBÀI HÁT ( BẢN NHẠC ) HÀNH KHÚC, CÁC BÀIHÁT TRANG NGHIÊM, TRỮ TÌNH, CA KHÚCTHIẾU NHI  VÍ DỤ : BÀI QUỐC CA, MÁI TRƯỜNGMẾN YÊU, EM LÀBÔNG HỒNG NHỎ …. * Cách đánh nhịp C3. TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 2Q uan sátNhận xét bàiBài TĐN số 2 được viết ở nhịp nào ? Trong bài có sử dụng cao độ, trường độ, kí hiệu gì ? Bài TĐN số 2 được viết ở nhịp nào ? Trong bài có sử dụng cao độ, trường độ, kí hiệu gì ? Bài TĐN số 2 được viết ở nhịp CCao độ : Có những nốt Son – La – Si – Đô – Rê – MiTrường độ : Có những nốt đen, nốt trắng, nốt tròn ; Cả bài được thiết kế xây dựng trên một âm hình tiết tấu : Trong bài có sử dụng dấu nhắc lại : Nghe giai điệu bài TĐN số 2LUY ỆN ĐỌC THANG ÂMĐô Rê Mi Pha Son La Si ĐôRê. ĐôMiTrò chơi Âm nhạc   BÀI TẬP VỀ NHÀ1. Tìm một vài bài hát mần nin thiếu nhi viết ở nhịp C. 2. Tập đọc nhạc : TĐN số 2 và tích hợp đánh nhịp C. 3. Tập đặt lời mới theo giai điệu bài Lí cây đa. Chủ đề : Thầy cô và mái trường, TP. Hà Nội trong trái tim em. Tiết 5 Ôn tập bài hát : Lí cây đaNhạc lí : Nhịp CTập đọc nhạc : TĐN số 21. Ôn tập bài hát : Lí cây đa2. Nhạc lí : Nhịp CKhái niệm : ứng dụng – Cách đánh nhịp C3. Tập đọc nhạc : TĐN số 2L uyện đọc thang 7 âm – Tập đọc nhạc tập thể – cá nhân4. Củng cố – Giao bài tập về nhà. Kết thúc giờ họcXin chân thành cảm ơn những thầy cô giáoCùng toàn thể những em học viên lớp 7C – trung học cơ sở Phúc Đồng ! Giáo viên thực thi chuyên đềĐinh Tiến MạnhTrường trung học cơ sở Phúc Đồng – long biên – hà nội

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button