Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Phát triển kinh tế là gì? Các yếu tố ảnh hưởng và mối quan hệ với tiến bộ xã hội – https://vietlike.vn

( Last Updated On : 05/02/2022 )

1. Khái niệm và sự bộc lộ của tăng trưởng kinh tế

Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với sự triển khai xong cơ cấu tổ chức, thể chế kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống và bảo vệ công minh xã hội .

Muốn tăng trưởng kinh tế trước hết phải có sự tăng trưởng kinh tế. Nhưng không phải sự tăng trưởng kinh tế nào cũng dẫn tới tăng trưởng kinh tế. Phát triển kinh tế yên cầu phải thực thi được ba nội dung cơ bản sau :
– Sự tăng lên của tổng sản phẩm quốc nội ( GDP ), tổng sản phẩm quốc dân ( GNP ) và tổng sản phẩm quốc dân tính theo đầu người. Nội dung này phản ánh mức độ tăng trưởng kinh tế của một vương quốc trong một thời kỳ nhất định .
– Sự biến đổi cơ cấu tổ chức kinh tế theo hướng tân tiến, biểu lộ ở tỷ trọng của những ngành dịch vụ và công nghiệp trong tổng sản phẩm quốc dân tăng lên, còn tỷ trọng nông nghiệp ngày càng giảm xuống. Nội dung này phản ánh chất lượng tăng trưởng, trình độ kỹ thuật của nền sản xuất để hoàn toàn có thể bảo vệ cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững và kiên cố .
– Mức độ thỏa mãn nhu cầu những nhu yếu cơ bản của xã hội bộc lộ bằng sự tăng lên của thu nhập trong thực tiễn, chất lượng giáo dục, y tế … mà mỗi người dân được hưởng. Nội dung này phản ánh mặt công minh xã hội của sự tăng trưởng kinh tế .Với những nội dung trên, tăng trưởng kinh tế bao hàm những nhu yếu đơn cử là :
+ Mức tăng trưởng kinh tế phải lớn hơn mức tăng dân số .
+ Sự tăng trưởng kinh tế phải dựa trên cơ cấu tổ chức kinh tế hài hòa và hợp lý, văn minh để bảo vệ tăng trưởng bền vững và kiên cố .
+ Tăng trưởng kinh tế phải song song với công minh xã hội, tạo điều kiện kèm theo cho mọi người có thời cơ ngang nhau trong góp phần và tận hưởng hiệu quả của tăng trưởng kinh tế .
+ Chất lượng mẫu sản phẩm ngày càng cao, tương thích với sự đổi khác nhu yếu của con người và xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái .Như vậy, tăng trưởng kinh tế có nội dung và ý nghĩa khá tổng lực, là tiềm năng và ước vọng của những dân tộc bản địa trong mọi thời đại. Phát triển kinh tế bao hàm trong nó mối quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế và công minh xã hội. Tăng trưởng và tăng trưởng kinh tế là điều kiện kèm theo tiên quyết và cơ bản để xử lý công minh xã hội. Công bằng xã hội vừa là tiềm năng phấn đấu của quả đât, vừa là động lực quan trọng của sự tăng trưởng. Mức độ công minh xã hội càng cao thì trình độ tăng trưởng, trình độ văn minh của xã hội càng có cơ sở vững chắc .

Xem thêm: Tăng trưởng kinh tế là gì? Vai trò & các nhân tố tăng trưởng kinh tế

2. Các yếu tố ảnh hưởng tác động đến sự tăng trưởng kinh tế

Phát triển kinh tế biểu lộ rõ ràng nhất ở sự tăng trưởng kinh tế. Vì vậy mọi nhân tố tăng trưởng kinh tế cũng đồng thời là nhân tố tăng trưởng kinh tế. Nhưng tăng trưởng kinh tế có nội dung rộng hơn tăng trưởng kinh tế. Do đó ngoài những nhân tố tăng trưởng kinh tế, còn những yếu tố khác tác động ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế. Dưới dạng khái quát, sự tăng trưởng kinh tế chịu ảnh hưởng tác động của những yếu tố :

– Những yếu tố thuộc về lực lượng sản xuất:

Phát triển kinh tế suy cho cùng là sự tăng trưởng lực lượng sản xuất ( gồm có tư liệu sản xuất và người lao động ). Vì vậy, muốn tăng trưởng kinh tế, phải tập trung chuyên sâu tăng trưởng lực lượng sản xuất. Trong đó, cùng với việc bảo tồn và sử dụng hài hòa và hợp lý điều kiện kèm theo tự nhiên, tài nguyên vạn vật thiên nhiên, cần phải nhấn mạnh vấn đề vai trò của con người, khoa học và công nghệ tiên tiến .
Khoa học và công nghệ tiên tiến là thành tựu của văn minh trái đất, nhưng hiệu suất cao sử dụng khoa học – công nghệ tiên tiến lại tuỳ thuộc vào điều kiện kèm theo của từng nước. Nếu biết lựa chọn những công nghệ tiên tiến tương thích với tiềm năng nguồn lực của quốc gia, trình độ vận dụng và quản trị … thì sẽ tạo ra động lực can đảm và mạnh mẽ cho sự tăng trưởng kinh tế nhanh và vững chắc. Muốn vậy, cần phải có chủ trương khoa học – công nghệ tiên tiến đúng đắn ; tạo những điều kiện kèm theo thiết yếu khuyến khích phát minh sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến ; tăng cường lan rộng ra hợp tác, link chuyển giao khoa học, công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển để hoà nhập với sự tăng trưởng chung của quốc tế .
Con người là chủ thể phát minh sáng tạo ra lịch sử dân tộc, đồng thời cũng là loại sản phẩm và hiệu quả liên tục của tăng trưởng lịch sử dân tộc. Con người trải qua hoạt động giải trí của mình trở thành nguồn lực đa phần so với sự tăng trưởng kinh tế – xã hội, trong đó có sự tăng trưởng của chính bản thân nó. Ngày nay, khi khoa học – công nghệ tiên tiến đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, càng tỏ rõ vai trò quyết định hành động của con người so với sự tăng trưởng kinh tế – xã hội. Tuy vậy, trong những hình thái kinh tế – xã hội khác nhau, vai trò động lực tăng trưởng của nhân tố con người có mức độ khác nhau. Chẳng hạn, trong xã hội tư bản chủ nghĩa, những người lao động làm thuê bị bóc lột, chỉ được xem là phương tiện đi lại cho sự tăng trưởng kinh tế, thiếu những điều kiện kèm theo cơ bản để thoả mãn nhu yếu văn hoá, xã hội. Chỉ có xã hội tăng trưởng cao hơn, văn minh hơn xã hội tư bản là xã hội xã hội chủ nghĩa mới tạo cho con người những điều kiện kèm theo tăng trưởng tổng lực, con người mới thực sự trở thành mục tiêu và động lực của sự tăng trưởng .

– Những yếu tố về quan hệ sản xuất:

Vai trò của quan hệ sản xuất so với tăng trưởng kinh tế bộc lộ khi quan hệ sản xuất tương thích với đặc thù và trình độ của lực lượng sản xuất thì nó tạo ra động lực thôi thúc lực lượng sản xuất tăng trưởng ; ngược lại, khi nó không tương thích sẽ là nhân tố cản trở, ngưng trệ sự tăng trưởng đó .
Sự tăng trưởng của nền sản xuất xã hội phụ thuộc vào vào nhiều động lực, nhưng động lực kinh tế giữ vai trò quyết định hành động, trong đó quyền lợi kinh tế của người lao động là động lực trực tiếp. Lợi ích kinh tế là một phạm trù kinh tế biểu lộ của quan hệ sản xuất được phản ánh trong ý thức thành động cơ thôi thúc hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại nhằm mục đích thoả mãn một cách tốt nhất nhu yếu kinh tế của những chủ thể trong nền kinh tế. Vì vậy, quan hệ sản xuất ( quan hệ chiếm hữu, quan hệ quản trị, quan hệ phân phối ) trực tiếp lao lý mạng lưới hệ thống quyền lợi kinh tế, tạo động lực cho sự tăng trưởng kinh tế .

Cơ chế kinh tế cũng là yếu tố tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế. Thực tiễn lịch sử cho thấy kinh tế tự nhiên hay cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp đều cản trở sự phát triển kinh tế. Cơ chế thị trường với tác động của quy luật giá trị, cạnh tranh, cung – cầu kích thích cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, mang lại hiệu quả sản xuất và tăng trưởng kinh tế nhanh. Nhưng cơ chế thị trường cũng có khuyết tật, gây bất bình đẳng xã hội, làm cạn kiệt tài nguyên môi trường… nên đòi hỏi phải có sự quản lý của Nhà nước. Vì vậy, cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là cơ chế kinh tế thích hợp nhất đối với sự phát triển nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

– Những yếu tố thuộc về kiến trúc thượng tầng:

Kiến trúc thượng tầng xã hội gồm có những quan điểm chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật và thẩm mỹ … cùng với những thiết chế xã hội tương ứng của chúng như nhà nước, đảng phái, những đoàn thể xã hội … có tác động ảnh hưởng to lớn đến sự tăng trưởng kinh tế. Những bộ phận đó ảnh hưởng tác động đến những quan hệ kinh tế và sự tăng trưởng xã hội bằng nhiều hình thức khác nhau và theo những chính sách khác nhau. Tác dụng của kiến trúc thượng tầng sẽ là tích cực khi nó tác động ảnh hưởng cùng chiều với sự hoạt động của quy luật kinh tế khách Trái lại, nếu ảnh hưởng tác động ngược chiều với những quy luật đó thì nó sẽ là trở lực, gây mối đe dọa cho sự tăng trưởng sản xuất, cản trở sự tăng trưởng kinh tế – xã hội. Trong sự ảnh hưởng tác động đó, chính trị có ảnh hưởng tác động thâm thúy nhất và ngày càng tăng so với sự tăng trưởng kinh tế. Bởi vì, chính trị là sự bộc lộ tập trung chuyên sâu của kinh tế .

3. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với văn minh xã hội

3.1. Tiến bộ xã hội là gì ?

Tiến bộ xã hội ( còn gọi là văn minh lịch sử dân tộc ) chỉ sự tăng trưởng của xã hội từ trình độ thấp lên trình độ cao hơn. Tiến bộ xã hội được bộc lộ trong từng nghành nghề dịch vụ của đời sống xã hội và biểu lộ tập trung chuyên sâu ở sự Open phương pháp sản xuất mới, kiểu chính sách xã hội mới .
Theo quan điểm mácxít, tân tiến xã hội là sự hoạt động liên tục của xã hội theo hướng đi lên, là sự sửa chữa thay thế tất yếu những chính sách lỗi thời lỗi thời bằng chính sách xã hội mới cao hơn, triển khai xong hơn và ở đầu cuối loài người vươn tới một xã hội tuyệt vời và hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất – xã hội cộng sản chủ nghĩa. Tiến bộ xã hội là một quy luật khách quan của lịch sử dân tộc xã hội .
Tiến bộ xã hội có nội dung tổng lực về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa truyền thống, tư tưởng, khoa học kỹ thuật … Nó bao quát trên cả phương diện vật chất và ý thức của xã hội, được xem xét trên khoanh vùng phạm vi vương quốc, dân tộc bản địa cũng như trên quy mô quốc tế gắn với từng quá trình lịch sử dân tộc đơn cử .
Tiến bộ xã hội không diễn ra một cách ngẫu nhiên, tự động hóa, mà là tác dụng hoạt động giải trí của con người. Hoạt động của con người là động lực thôi thúc tân tiến xã hội. Mỗi bước tân tiến xã hội đều biểu lộ sức mạnh của con người trước tự nhiên, giải phóng và nâng cao quyền con người trong xã hội. Tiến bộ xã hội là sự tăng trưởng con người một cách tổng lực, tăng trưởng những quan hệ xã hội công minh và dân chủ .
Tiến bộ xã hội bộc lộ ở những mặt cơ bản sau :
Một là, sự văn minh về kinh tế. Đó là sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, sự tăng trưởng kinh tế bền vững và kiên cố .
Hai là, sự văn minh về chính trị – xã hội. Đó là chính sách chính trị tân tiến, hiệu suất cao thực tiễn của chính sách xã hội, phân phối thành quả của tân tiến kinh tế một cách công minh, dân chủ .Ba là, đời sống văn hoá, ý thức không ngừng được nâng cao .
Trên quốc tế ngày này, người ta đã nêu ra những chỉ tiêu có ý nghĩa tìm hiểu thêm về tân tiến xã hội. Liên hợp quốc đưa ra khái niệm chỉ số về tăng trưởng con người ( HDI Human Developing Index ) làm tiêu chuẩn để nhìn nhận sự tăng trưởng, sự văn minh của một vương quốc. Chỉ số HDI được kiến thiết xây dựng trên ba chỉ tiêu cơ bản nhất, biểu lộ cho sự tăng trưởng là :
– Tuổi thọ trung bình : chỉ tiêu này đo bằng thời hạn sống trung bình của mỗi người dân trong một vương quốc từ khi sinh ra đến lúc chết. Tuổi thọ phản ánh chất lượng đời sống cả về vật chất và ý thức, trình độ y tế, chủ trương vương quốc về kinh tế – xã hội .
– Thành tựu giáo dục : chỉ tiêu này có hai nội dung chính : trình độ học vấn của người dân và số năm được giáo dục trung bình .
– Mức thu nhập trung bình đầu người : là mức GDP tính theo đầu người .
Như vậy, HDI phản ánh được ba mặt quan trọng của chất lượng đời sống con người là tuổi thọ, trình độ học vấn, trí tuệ qua giáo dục và GDP / người .
Nếu xã hội tăng trưởng đồng nhất, cân đối, hài hòa cả ba mặt trên thì HDI sẽ cao và ngược lại. Tuy nhiên chỉ tiêu này không phản ánh được sự độc lạ của những chính sách xã hội, không phản ánh được nhiều mặt quan hệ xã hội của đời sống. Vì vậy, HDI hoàn toàn có thể là một chỉ tiêu tìm hiểu thêm khi nhìn nhận sự tân tiến xã hội của một nước .

3.2. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với văn minh xã hội

Tăng trưởng và tăng trưởng kinh tế là cơ sở vật chất cho tân tiến xã hội và ngược lại, tân tiến xã hội thôi thúc tăng trưởng và tăng trưởng kinh tế .
Tiến bộ xã hội là tác dụng của sự tăng trưởng kinh tế và mọi sự tăng trưởng được coi là văn minh trước hết phải là sự tăng trưởng thôi thúc sự tân tiến xã hội .
Tiến bộ xã hội, xét về thực ra, là giải phóng và tăng trưởng con người tổng lực, mà nhân tố con người là chủ thể, là nguồn lực quyết định hành động sự tăng trưởng kinh tế vững chắc .
Tiến bộ xã hội xác lập rõ những nhu yếu xã hội, nhu yếu đời sống cần phải phân phối. Những nhu yếu đó là động lực thôi thúc tăng trưởng kinh tế. Đến lượt nó, tăng trưởng kinh tế lại tạo ra những nhu yếu mới thôi thúc sự văn minh xã hội .
Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tân tiến xã hội về thực ra là mối quan hệ giữa tăng trưởng lực lượng sản xuất với sự tăng trưởng của quan hệ sản xuất và của kiến trúc thượng tầng, tức là sự tăng trưởng của hình thái kinh tế – xã hội. Trong đó, không phải chỉ có sự tác động ảnh hưởng một chiều của sự tăng trưởng kinh tế, sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất so với sự tăng trưởng của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng, mà là mối quan hệ biện chứng. Tác động qua lại giữa quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng hoàn toàn có thể có ảnh hưởng tác động thôi thúc hoặc ngưng trệ sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất .

Câu hỏi: Trình bày nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội. Mối quan hệ và ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này?

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button