Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Tác động của đô thị hóa đến chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam

Đô thị hóa và quy trình tăng trưởng đô thị là xu thế tất yếu của tổng thể những vương quốc trên quốc tế, trong đó có nước ta. Đô thị hóa có những ảnh hưởng tác động không nhỏ đến sinh thái xanh và kinh tế tài chính khu vực. Dưới tác động ảnh hưởng đô thị hóa, tâm ý và lối sống của người dân biến hóa. Đô thị hóa góp thêm phần đẩy nhanh vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính, chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính và cơ cấu tổ chức lao động, biến hóa sự phân bổ dân cư. Các đô thị không chỉ là nơi tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động mà còn là nơi tiêu thụ loại sản phẩm sản phẩm & hàng hóa lớn và phong phú, là nơi sử dụng lực lượng lao động có chất lượng cao, cơ sở kĩ thuật hạ tầng cơ sở tân tiến có sức hút góp vốn đầu tư mạnh trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, đô thị hóa làm sản xuất ở nông thôn bị đình trệ do lao động chuyển đến thành phố. Thành thị phải chịu áp lực đè nén thất nghiệp, quá tải cho hạ tầng, ô nhiễm môi trường tự nhiên sống, bảo mật an ninh xã hội không bảo vệ, những tệ nạn xã hội ví dụ như thiếu việc làm sẽ phát sinh ra nhiều yếu tố xã hội .
Một trong những yếu tố xã hội phát sinh từ yếu tố đô thị hóa là chênh lệch thu nhập, khoảng cách giàu nghèo ngày càng ngày càng tăng. Sự phân hóa này hoàn toàn có thể thấy rõ giữa những khu vực thành thị và nông thôn, giữa những nhóm thu nhập trong xã hội, giữa những vùng kinh tế tài chính, giữa những địa phương, … số người giàu đang giàu lên nhanh và là nhóm người thiểu số chiếm hữu nhiều của cải, vật chất trong xã hội. Sự chênh lệch giàu nghèo sẽ dẫn tới sự bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ đô thị như nhà tại, việc làm, giáo dục, y tế, cấp điện, thiên nhiên và môi trường .
Đô thị hóa ở nước ta mang những đặc thù cơ bản như :

(1) Đô thị hóa gắn liền với quá trình công nghiệp hóa. Một mặt quá trình công nghiệp hóa là tiền đề cho sự hình thành đô thị hóa khi gia tăng về số lượng và quy mô các cơ sở sản xuất. Mặt khác, hệ thống đô thị được hình thành cùng với sự hình thành phát triển về cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa phát triển, mở rộng quy mô và hình thành mới các khu công nghiệp. Năm 2011, nước ta có 260 khu công nghiệp với tổng diện tích là 72 nghìn ha tăng lên 335 khu công nghiệp trong năm 2020 với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 97,8 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp là 66,1 nghìn ha;

( 2 ) Đô thị hóa diễn ra không đồng đều tại những vùng miền, địa phương và đa phần là những đô thị vừa và nhỏ. Năm 2010, có 772 đô thị tăng lên 862 đô thị trong năm 2020, trong đó có 2 đô thị đặc biệt quan trọng tại Thành phố Thành Phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 23 đô thị loại I, 32 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 90 đô thị loại IV và 668 đô thị loại V đa phần là những thị xã thuộc tỉnh hoặc thị xã. Tỷ lệ đô thị hóa năm 2020 lên 39,3 %, tăng hơn 9 % so với năm 2010 ;

dan cu

( 3 ) Mật độ dân số ở những đô thị lớn tăng cao trong quy trình đô thị hóa. Song song với sự ngày càng tăng về số lượng đô thị là sự ngày càng tăng về dân số ở khu vực thành thị, đặc biệt quan trọng tại những khu đô thị lớn. Năm 2020, dân số của nước ta là 97,58 triệu người, trong đó dân số thành thị là 35,93 triệu người, chiếm 36,82 % tổng dân số, tăng 6 % so với năm 2010. Dân số thành thị tăng hầu hết do ảnh hưởng tác động của di cư từ khu vực nông thôn sang khu vực thành thị đa phần để học tập và thao tác và đa phần nằm trong độ tuổi từ 15-39 tuổi chiếm tỷ suất 84 %. Theo số liệu công bố trong Niên giám thống kê hàng năm của Tổng cục thống kê, Vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là 2 vùng có tỷ suất di cư thuần cao nhất cả nước tương ứng là 3 ‰ và 18,7 ‰ vào năm 2020, đặc biệt quan trọng là 1 số địa phương là TT kinh tế tài chính như TP.HN 3,7 ‰, thành phố Hồ Chí Minh 18 ‰ và 1 số ít địa phương tập trung chuyên sâu những khu công nghiệp lớn như TP Bắc Ninh 35,8 ‰ ; Tỉnh Bình Dương 58,6 ‰ ; Đồng Nai 8,2 ‰ ; Bà Rịa – Vũng Tàu 3,2 ‰ .

Công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra nhanh chóng trong một thời gian ngắn đã có những đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp phát triển kinh tế của cả nước, tuy nhiên một mặt cũng làm cho sự phân hóa giàu nghèo diễn ra giữa các tầng lớp dân cư, đặc biệt là người dân sống tại khu vực nông thôn, địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh do: Mất đi kế sinh nhai của người dân chủ yếu làm nông nghiệp khi trình độ không đáp ứng được nhu cầu làm việc tại các khu công nghiệp do chưa được đào tạo kịp thời, tạo ra khoảng cách lớn về thu nhập giữa nhóm người có thu nhập cao và nhóm người có thu nhập thấp.

dan cu 02 

Bất bình đẳng trong thu nhập còn được bộc lộ qua khoảng cách về thu nhập giữa giữa những nhóm thu nhập, đặc biệt quan trọng là nhóm người nghèo nhất ( nhóm 1 ) và nhóm người giàu nhất ( nhóm 5 ). Trong quá trình 2010 – 2020, thu nhập của tổng thể những nhóm dân cư đều tăng, khoảng cách về thu nhập giữa nhóm 1 và nhóm 5 tăng từ 9,2 lần năm 2010 tăng lên 10,2 lần năm 2019, năm 2020 do tác động ảnh hưởng của dịch bệnh đã làm tác động ảnh hưởng không nhở tới thu nhập của người làm công, ăn lượng và do tác động ảnh hưởng của một số ít chủ trương tương hỗ thiếu đói trong người dân do tác động ảnh hưởng dịch bệnh nên mức chênh lệch này giảm còn 8,1 lần. Chênh lệch giàu nghèo nhìn rõ hơn trên góc nhìn chênh lệch về giá trị tuyệt đối giữa những nhóm thu nhập, năm 2010 chênh lệch giữa nhóm thu nhập thấp nhất ( nhóm 1 ) và thu nhập cao nhất ( nhóm 5 ) là 3 triệu đồng, đến năm 2019 chênh lệch này tăng lên gấp 3 lần năm 2010 là 9,1 triệu đồng, năm 2020 mức chênh lệch này tuy có giảm nhưng khoảng cách vẫn lớn ở mức gần 8,1 triệu đồng .
Như vậy, đô thị hóa đã có những góp phần lớn cho tăng trưởng kinh tế tài chính khi khu vực đô thị trong những năm qua đã biểu lộ rõ vai trò là đầu tàu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của những vùng và cả nước, đóng góp phần lớn vào vận tốc tăng GDP, chiếm tỷ trọng chi phối trong thu ngân sách nhà nước, xuất khẩu và loại sản phẩm công nghiệp. Tuy nhiên, quy trình đô thị hóa diễn ra nhanh gọn cũng kéo theo những mặt hạn chế tác động chưa tốt đến một số ít yếu tố xã hội, yên cầu những cấp, ngành địa phương cần có những giải pháp toàn diện và tổng thể, kịp thời để phân phối được quy trình đô thị hóa, bảo vệ vừa tăng trưởng kinh tế tài chính vừa bảo vệ giữ vững không thay đổi và công minh xã hội .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button