Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 11 (có đáp án): Phân bón hóa học (phần 2)

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 11 (có đáp án): Phân bón hóa học (phần 2)

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 11 (có đáp án): Phân bón hóa học (phần 2)

Câu 1: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học?

A. CaCO3

B. Ca3(PO4)2

C. Ca ( OH ) 2
D. CaCl2

Hiển thị đáp án
Hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học là Ca3 ( PO4 ) 2

Đáp án: B

Câu 2: Trong các loại phân bón sau, phân bón hoá học kép là:

A. ( NH4 ) 2SO4
B. Ca ( H2PO4 ) 2
C. KCl
D. KNO3

Hiển thị đáp án
Phân bón hoá học kép là phân bón có chứa 2, 3 nguyên tố N, P, K : KNO3

Đáp án: D

Câu 3: Trong các loại phân sau, phân nào là phân bón kép?

A. CO ( NH2 ) 2
B. NH4NO3
C. KNO3 .
D. Ca3 ( PO4 ) 2

Hiển thị đáp án
A. CO ( NH2 ) 2 chỉ chứa nguyên tố N ⇒ là phân bón đơn
B. NH4NO3 chỉ chứa nguyên tố N ⇒ là phân bón đơn
C. KNO3 chứa cả nguyên tố K và N ⇒ là phân bón kép
D. Ca3 ( PO4 ) 2 chỉ chứa nguyên tố P ⇒ là phân bón đơn

Đáp án: C

Câu 4: Trong các loại phân bón hoá học sau loại nào là phân đạm ?

A. KCl
B. Ca3 ( PO4 ) 2
C. K2SO4
D. ( NH2 ) 2CO

Hiển thị đáp án
Phân đạm là : ( NH2 ) 2CO ( phân urê )

Đáp án: D

Câu 5: Các loại phân bón hóa học đều là những hóa chất có chứa:

A. những nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu cho cây cối .
B. nguyên tố nitơ và một số nguyên tố khác .
C. nguyên tố photpho và một số nguyên tố khác .
D. nguyên tố kali và một số nguyên tố khác .

Hiển thị đáp án
Các loại phân bón hóa học đều là những hóa chất có chứa : những nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu cho cây cối .

Đáp án: A

Câu 6: Dãy chỉ chứa toàn phân bón hoá học đơn là:

A. KNO3, NH4NO3, ( NH2 ) 2CO
B. KCl, NH4H2PO4, Ca ( H2PO4 ) 2
C. ( NH4 ) 2SO4, KCl, Ca ( H2PO4 ) 2
D. ( NH4 ) 2SO4, KNO3, NH4Cl

Hiển thị đáp án
Các phân bón hoá học đơn là : ( NH4 ) 2SO4, KCl, Ca ( H2PO4 ) 2
Loại A và D vì KNO3 là phân bón kép
Loại B vì NH4H2PO4 là phân bón kép

Đáp án: C

Câu 7: Cho những phân bón có công thức: KNO3, NH4NO3, Ca(H2PO4)2, CO(NH2)2, (NH4)HPO4, KCl, NH4Cl. Số phân bón đơn là:

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

Hiển thị đáp án
Phân bón đơn là NH4NO3, Ca ( H2PO4 ) 2, CO ( NH2 ) 2, KCl, NH4Cl

Đáp án: A

Câu 8: Để nhận biết 2 loại phân bón hoá học NH4NO3 và NH4Cl, ta dùng dung dịch:

A. NaOH
B. Ba ( OH ) 2
C. AgNO3
D. BaCl2

Hiển thị đáp án
Để nhận ra 2 loại phân bón hoá học NH4NO3 và NH4Cl, ta dùng dung dịch AgNO3 .
NH4NO3 không hiện tượng kỳ lạ, NH4Cl tạo kết tủa trắng
PTHH : NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl ↓

Đáp án: C

Câu 9: Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của

A. ( NH4 ) 2HPO4, KNO3
B. ( NH4 ) 2HPO4, NaNO3
C. ( NH4 ) 3PO4, KNO3
D. NH4H2PO4, KNO3

Hiển thị đáp án
Phân bón nitrophotka ( NPK ) là hỗn hợp của KNO3 + ( NH4 ) 2HPO4

Đáp án: A

Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Phân ure cung ứng nitơ cho cây cối .

B. Ure có công thức là (NH2)2CO.

C. Supephotphat có Ca ( H2PO4 ) 2 .
D. Phân lân cung ứng kali cho cây cối .

Hiển thị đáp án
Phát biểu sai là : Phân lân phân phối kali cho cây xanh .
Vì phân lân cung ứng nguyên tố P cho cây xanh .

Đáp án: D

Câu 11: Urê là phân bón rất tốt cho cây, nó cung cấp cho cây hàm lượng nitơ cao. Công thức hóa học của phân urê là:

A. KNO3
B. NH4Cl
C. ( NH2 ) 2CO
D. ( NH4 ) 2HPO4

Hiển thị đáp án
Công thức hóa học của phân urê là : ( NH2 ) 2CO

Đáp án: C

Câu 12: Để đánh giá chất lượng phân đạm, người ta dựa vào chỉ số

A. % khối lượng NO có trong phân
B. % khối lượng HNO3 có trong phân
C. % khối lượng N có trong phân
D. % khối lượng NH3 có trong phân

Hiển thị đáp án
Để nhìn nhận chất lượng phân đạm, người ta dựa vào chỉ số % khối lượng N có trong phân bón .
Ví dụ :
– Ure CO ( NH2 ) 2 chứa 46 % N .
– Amoni nitrat NH4NO3 chứa 35 % N .
– Amoni sunfat ( NH4 ) 2SO4 chứa 21 % N .

Đáp án: C

Câu 13: Khối lượng của nguyên tố N có trong 200 gam (NH4)2SO4 là

A. 42,42 g
B. 21,21 g
C. 24,56 g
D. 49,12 g

Hiển thị đáp án
Trong 1 mol ( NH4 ) 2SO4 ( 132 gam ) chứa 2 mol N ( 28 gam )

⇒ trong 200 gam (NH4)2SO4 chứa Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 11 (có đáp án): Phân bón hóa học (phần 2)
= 42,42 gam

Đáp án: A

Câu 14: Phần trăm về khối lượng của nguyên tố N trong (NH2)2CO là :

A. 32,33 %
B. 31,81 %
C. 46,67 %
D. 63,64 %

Hiển thị đáp án

⇒ trong 200 gam (NH4)2SO4 chứa Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 11 (có đáp án): Phân bón hóa học (phần 2)

Đáp án: C

Câu 15: Trong các loại phân bón sau, loại phân bón nào có lượng đạm cao nhất ?

A. NH4NO3
B. NH4Cl
C. ( NH4 ) 2SO4
D. ( NH2 ) 2CO

Hiển thị đáp án
Để nhìn nhận chất lượng phân đạm, người ta dựa vào chỉ số % khối lượng N có trong phân bón .
Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 11 (có đáp án): Phân bón hóa học (phần 2)

Đáp án: D

Câu 16: Một loại phân dùng để bón cho cây được một người sử dụng với khối lượng là 500 gam, phân này có thành phần hóa học là (NH4)2SO4. Cho các phát biểu sau về loại phân bón trên:

( 1 ) Loại phân này được người đó sử dụng nhằm mục đích cung ứng đạm và lân cho cây .
( 2 ) Thành phần Xác Suất nguyên tố dinh dưỡng có trong 200 gam phân bón trên là 21,21 %
( 3 ) Khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng có trong 500 gam phân bón trên là 106,06 gam .
( 4 ) Loại phân này khi hòa tan vào nước thì chỉ thấy một phần nhỏ phân bị tan ra, phần còn lại ở dạng rắn dẻo .
( 5 ) Nếu thay 500 gam phân urê bằng 500 gam phân bón trên thì sẽ có lợi hơn. Số phát biểu đúng là
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

Hiển thị đáp án
( 1 ) Sai : ( NH4 ) 2SO4 chứa nguyên tố N nên dùng để cung ứng phân đạm cho cây, không chứa Photpho → không dùng để phân phối phân lân
( 2 ) Đúng : Phần trăm khối lượng N có trong phân hóa học là :
Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 11 (có đáp án): Phân bón hóa học (phần 2)
( 4 ) Sai vì phân này tan trọn vẹn trong nước
( 5 ) Sai vì phân ure ( NH2 ) 2CO có hàm lượng N cao hơn phân ( NH4 ) 2SO4
→ thay ure bằng phân này sẽ giảm hàm lượng nguyên tố dinh dưỡng
→ ít lợi hơn
Vậy có 2 phát biểu đúng

Đáp án: D

Xem thêm những bài Lý thuyết và Trắc nghiệm Hóa học lớp 9 tinh lọc, có đáp án cụ thể hay khác :
Xem thêm những loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button