Phân tích ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Quan hệ sản xuất được hình thành một cách khách quan trong quy trình sản xuất tạo thành quan hệ vật chất của xã hội. Trên cơ sở quan hệ sản xuất hình thành nên những quan hệ về chính trị và ý thức của xã hội. Hai mặt đó của đời sống xã hội được khái quát thành cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội. Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ với nhau .

Qua bài viết chúng tôi xin đưa ra nội dung giải đáp Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng đến bạn đọc quan tâm.

Cơ sở hạ tầng là gì?

Cơ sở hạ tầng là hàng loạt những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính của một xã hội nhất định. Cơ sở hạ tầng của một xã hội đơn cử gồm có quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất tàn dư của xã hội cũ và quan hệ sản xuất mầm mống của xã hội tương lai. Trong đó, quan hệ sản xuất thống trị khi nào cũng giữ vai trò chủ yếu, chi phối những quan hệ sản xuất khác, nó lao lý xu thế chung của đời sống kinh tế tài chính – xã hội. Bởi vậy, cơ sở hạ tầng của một xã hội đơn cử được đặc trưng bởi quan hệ sản xuất thống trị trong xã hội đó. Tuy nhiên, quan hệ sản xuất tàn dư và quan hệ sản xuất mầm mống cũng có vai trò nhất định .

Kiến trúc thượng tầng là gì?

Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật, v.v. cùng với những thiết chế xã hội tương ứng như nhà nước, đảng phái, giáo hội, các đoàn thể xã hội, v.v. được hình thành trên cơ sở hạ tầng nhất định.

Mỗi yếu tố của kiến trúc thượng tầng có đặc thù riêng, có quy luật hoạt động tăng trưởng riêng, nhưng chúng liên hệ với nhau, tác động ảnh hưởng qua lại lẫn nhau và đều hình thành trên cơ sở hạ tầng. Song, mỗi yếu tố khác nhau có quan hệ khác nhau so với cơ sở hạ tầng. Có những yếu tố như chính trị, pháp lý có quan hệ trực tiếp với cơ sở hạ tầng ; còn những yếu tố như triết học, tôn giáo, thẩm mỹ và nghệ thuật chỉ quan hệ gián tiếp với nó .

moi quan he bien chung giua co so ha tang va kien truc thuong tang

Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng được thể hiện rất rõ, chúng tác động qua lại lẫn nhau. Cụ thể:

Thứ nhất vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng thể hiện qua:

+ Mỗi cơ sở hạ tầng sẽ hình thành nên một kiến trúc thượng tầng tương ứng với nó. Tính chất của kiến trúc thượng tầng là do đặc thù của cơ sở hạ tầng quyết định hành động. Trong xã hội có giai cấp, giai cấp nào thống trị về kinh tế tài chính thì cũng chiếm địa vị thống trị về mặt chính trị và đời sống niềm tin của xã hội. Các xích míc trong kinh tế tài chính, xét đến cùng, quyết định hành động những xích míc trong nghành chính trị tư tưởng ; cuộc đấu tranh giai cấp về chính trị tư tưởng là biểu lộ những đối kháng trong đời sống kinh tế tài chính. Tất cả những yếu tố của kiến trúc thượng tầng như nhà nước, pháp quyền, triết học, tôn giáo, … đều trực tiếp hay gián tiếp nhờ vào vào cơ sở hạ tầng, do cơ sở hạ tầng quyết định hành động .
+ Khi cơ sở hạ tầng đổi khác kéo theo kiến trúc thượng tầng cũng biến hóa theo. Quá trình biến hóa diễn ra không riêng gì trong quy trình tiến độ biến hóa từ hình thái kinh tế tài chính – xã hội này sang hình thái kinh tế tài chính – xã hội khác, mà còn diễn ra ngay trong bản thân mỗi hình thái kinh tế tài chính – xã hội. Sự đổi khác cơ sở hạ tầng dẫn đến làm đổi khác kiến trúc thượng tầng diễn ra rất phức tạp. Trong đó, có những yếu tố của kiến trúc thượng tầng biến hóa nhanh gọn cùng với sự đổi khác cơ sở hạ tầng như chính trị, pháp lý ,
Thứ hai ảnh hưởng tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng so với cơ sở hạ tầng :

+ Tất cả các yếu tố cấu thành kiến trúc thượng tầng đều có tác động đến cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, mỗi yếu tố khác nhau có vai trò khác nhau, có cách thức tác động khác nhau.

+ Sự tác động ảnh hưởng của kiến trúc thượng tầng so với cơ sở hạ tầng diễn ra theo hai chiều. Nếu kiến trúc thượng tầng tác động ảnh hưởng tương thích với những quy luật kinh tế tài chính khách quan thì nó là động lực can đảm và mạnh mẽ thôi thúc kinh tế tài chính tăng trưởng ; nếu ảnh hưởng tác động ngược lại, nó sẽ ngưng trệ tăng trưởng kinh tế tài chính, ngưng trệ tăng trưởng xã hội .
+ Tuy kiến trúc thượng tầng có tác động ảnh hưởng can đảm và mạnh mẽ so với sự tăng trưởng kinh tế tài chính, nhưng không làm biến hóa được tiến trình tăng trưởng khách quan của xã hội .

Trên đây là phần giải đáp thắc mắc của chúng tôi về vấn đề: Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Nếu trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu và giải quyết vấn đề còn điều gì mà bạn đọc thắc mắc hay quan tâm bạn có thể liên hệ chúng tôi được hỗ trợ.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button