Phân tích ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Triết học là một bộ phận không thể thiếu trong đời sống xã hội của bất kỳ quốc gia nào. Triết học không chỉ tác động đến sự phát triển trong tư tưởng của con người mà nó còn tham gia vào quá trình phát triển kinh tế của các quốc gia trên Thế giới. Trong đó mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chúng tồn tại song hành, không tách rời nhau, tác động qua lại lẫn nhau một cách biện chứng tạo thành quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

Lực lượng sản xuất là gì?

Có thể hiểu lực lượng sản xuất là năng lượng thực tiễn cải biến giới tự nhiên của con người nhằm mục đích cung ứng nhu yếu đời sống của mình .
Lực lượng sản xuất là sự tích hợp người lao động và tư liệu sản xuất. Chính người lao động là chủ thể của quy trình lao động sản xuất, với sức mạnh và kiến thức và kỹ năng lao động của mình, sử dụng tư liệu lao động, trước hết là công cụ lao động, tác động ảnh hưởng vào đối tượng người dùng lao động để sản xuất ra của cải vật chất. Công cụ lao động là yếu tố động nhất của lực lượng sản xuất .

Cùng với quá trình tích luỹ kinh nghiệm, với những phát minh và sáng chế kỹ thuật, công cụ lao động không ngừng được cải tiến và hoàn thiện. Chính sự cải tiến và hoàn thiện không ngừng công cụ lao động đã làm biến đổi toàn bộ tư liệu sản xuất. Xét đến cùng, đó là nguyên nhân sâu xa của mọi biến đổi xã hội. Trình độ phát triển của công cụ lao động là thước đo trình độ chinh phục tự nhiên của con người, là tiêu chuẩn phân biệt các thời đại kinh tế trong lịch sử.

moi quan he bien chung giua luc luong san xuat va quan he san

Quan hệ sản xuất là gì?

Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với người trong quy trình sản xuất ( sản xuất và tái sản xuất xã hội ). Quan hệ sản xuất gồm ba mặt : quan hệ về chiếm hữu so với tư liệu sản xuất, quan hệ trong tổ chức triển khai và quản trị sản xuất, quan hệ trong phân phối loại sản phẩm sản xuất ra. Quan hệ sản xuất do con người tạo ra, nhưng nó hình thành một cách khách quan trong quy trình sản xuất, không phụ thuộc vào vào ý muốn chủ quan của con người .
Trong ba mặt của quan hệ sản xuất, quan hệ chiếm hữu về tư liệu sản xuất là quan hệ xuất phát, quan hệ cơ bản, đặc trưng cho quan hệ sản xuất trong từng xã hội. Quan hệ chiếm hữu về tư liệu sản xuất quyết định hành động quan hệ về tổ chức triển khai quản trị sản xuất, quan hệ phân phối loại sản phẩm cũng như những quan hệ xã hội khác .

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt của phương thức sản xuất, chúng tồn tại không tách rời nhau, tác động qua lại lẫn nhau một cách biện chứng, tạo thành quy luật sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất – quy luật cơ bản nhất của sự vận động, phát triển xã hội.

Tác động của lực lượng sản xuất đến quan hệ sản xuất là :
+ Sự hoạt động, tăng trưởng của lực lượng sản xuất quyết định hành động và làm biến hóa quan hệ sản xuất cho tương thích với nó. Khi một phương pháp sản xuất mới sinh ra, khi đó quan hệ sản xuất tương thích với trình độ tăng trưởng của lực lượng sản xuất .
+ Sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất đến một trình độ nhất định làm cho quan hệ sản xuất từ chỗ tương thích trở thành không tương thích với sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất. Yêu cầu khách quan của sự tăng trưởng lực lượng sản xuất tất yếu dẫn đến thay thế sửa chữa quan hệ sản xuất cũ bằng quan hệ sản xuất mới tương thích với trình độ tăng trưởng mới của lực lượng sản xuất để thôi thúc lực lượng sản xuất liên tục tăng trưởng. Thay thế quan hệ sản xuất cũ bằng quan hệ sản xuất mới cũng có nghĩa là phương pháp sản xuất cũ mất đi, phương pháp sản xuất mới sinh ra thay thế sửa chữa .

Bên cạnh đó, quan hệ sản xuất lại tác động trở lại lực lượng sản xuất như sau:

+ Lực lượng sản xuất quyết định hành động quan hệ sản xuất, nhưng quan hệ sản xuất cũng có tính độc lập tương đối và tác động ảnh hưởng trở lại sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất .
+ Quan hệ sản xuất lao lý mục tiêu, phương pháp của sản xuất, phân phối. Do đó nó trực tiếp tác động ảnh hưởng đến thái độ của người lao động, hiệu suất, chất lượng, hiệu suất cao của quy trình sản xuất và nâng cấp cải tiến công cụ lao động. Sự tác động ảnh hưởng của quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất diễn ra theo hai hướng, hoặc là tích cực, thôi thúc lực lượng sản xuất tăng trưởng khi nó tương thích hoặc xấu đi, ngưng trệ lực lượng sản xuất khi nó không tương thích .

Với những thông tin trên đây, chúng tôi tin rằng Quý khách hàng đã phần nào nắm được nội dung Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Trong trường hợp Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về bài viết cũng như vấn đề có liên quan, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button