Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Phát biểu nào sau đây đúng khái niệm áp lực? A. Áp lực là lực ép lên mặt bị ép. B. Áp lực là trọng lượng của vật ép lên… – Hoc24

clip image008

Câu 2: Muốn tăng áp suất thì:

A. giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ     B. giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực

C. tăng diện tích quy hoạnh mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ D. tăng diện tích quy hoạnh mặt bị ép và giảm áp lực

Câu 3: Muốn giảm áp suất thì:

A. giảm diện tích quy hoạnh mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệB. tăng diện tích quy hoạnh mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệC. tăng diện tích quy hoạnh mặt bị ép và giữ nguyên áp lựcD. giảm diện tích quy hoạnh mặt bị ép và giữ nguyên áp lực

Câu 4: Đơn vị đo áp suất là:

A. N / mét vuông B. N / m3 C. kg / m3 D. N

Câu 5: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị tính áp  suất ?

A. N / mét vuông B. Pa C. N / m3 D. kPa

Câu 6: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào áp lực nhỏ nhất

A. Khi thầy Giang xách cặp đứng bằng hai chân trên bục giảngB. Khi thầy Giang xách cặp đứng co một chânC. Khi thầy Giang không xách cặp đứng co một chân và nhón chân còn lạiD. Khi thầy Giang xách cặp đứng co một chân và nhón chân còn lại

Câu 7: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào áp suất lớn nhất

A. Khi thầy Giang xách cặp đứng bằng hai chân trên bục giảngB. Khi thầy Giang xách cặp đứng co một chânC. Khi thầy Giang không xách cặp đứng co một chân và nhón chân còn lạiD. Khi thầy Giang xách cặp đứng co một chân và nhón chân còn lại

Câu 8: Trong các cách sau, cách nào tăng được áp suất nhiều nhất

A. Tăng áp lực, giảm diện tích quy hoạnh bị ép B. Tăng áp lực, tăng diện tích quy hoạnh bị épC. Giảm áp lực, giảm diện tích quy hoạnh bị ép D. Giảm áp lực, tăng diện tích quy hoạnh bị ép

Câu 9 : Phương án nào trong các phương án sau đây có thể tăng áp suất của vật tác dụng lên mặt sàn nằm ngang.

A. Tăng áp lực và giảm diện tích quy hoạnh bị ép B. Giảm áp lực và giảm diện tích quy hoạnh bị épC. Tăng áp lực và tăng diện tích quy hoạnh bị ép D. Giảm áp lực và tăng diện tích quy hoạnh bị ép

Câu 10:  Chọn câu đúng.

A. Lưỡi dao, lưỡi kéo phải mài thật sắc để tăng áp suất khi cắt, thái, … được thuận tiện .B. Những cột đình làng thường kê trên những hòn đá rộng và phẳng để làm giảm áp suất gây ra lên mặt đất .C Đường ray phải được đặt trên những thanh tà vẹt để làm tăng áp lực lên mặt đất khi tàu hỏa chạy qua .D. Đặt ván lên bùn ( đất ) ít bị lún hơn khi đi bằng chân không vì sẽ làm giảm áp lực của khung hình lên bùn đất .

Câu 11:  Móng nhà phải xây rộng bản hơn tường vì:

A. để giảm khối lượng của tường xuống mặt đất

B. để tăng trọng lượng của tường xuống mặt đất

C. để tăng áp suất lên mặt đấtD. để giảm áp suất tính năng lên mặt đất

Câu 12: Một hình hộp chữ nhật có kích thước 20cm x 10cm x 5cm được đặt trên mặt bàn nằm ngang.Biết trọng lượng riêng của chất làm nên vật là d=2.104 N/m3. Áp suất lớn nhất và nhỏ nhất tác dụng lên mặt bàn là bao nhiêu ?

A. Pmax = 4000P a ; Pmin = 1000P a B. Pmax = 10000P a ; Pmin = 2000P aC. Pmax = 4000P a ; Pmin = 1500P a D. Pmax = 10000P a ; Pmin = 5000P a

Câu 13: Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,7.104N/m2. Diện tích của bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03m2. Trọng lượng của người đó là:

A. 51N B. 510N C. 5100N D. 5,1. 104N .

Câu 14: Biết thầy Giang có khối lượng 60 kg, diện tích một bàn chân là 30 cm2. Tính áp suất thầy Giang tác dụng lên sàn khi đứng cả hai châ

A. 1P a B. 2 Pa C. 10P a D. 100.000 Pa

Câu 15: Một máy đánh ruộng có khối lượng 1 tấn, để máy chạy được trên nền đất ruộng thì áp suất máy tác dụng lên đất là  10.000 Pa. Hỏi diện tích 1 bánh của máy đánh phải tiếp xúc với ruộng là:

A. 1 mét vuông B. 0,5 mét vuông C. 10000 cm2 D. 10 mét vuông

 

Câu 13: Công thức tính vận tốc trung bình trên quãng đường gồm 2 đoạn s1 và s2 là:

A. clip image010B. clip image012C. clip image014D. clip image016

Câu 14: Hưng đạp xe lên dốc dài 100m với vận tốc 2m/s, sau đó xuống dốc dài 140m hết 30s. Hỏi vận tốc trung bình của Hưng trên cả đoạn đường dốc?

A. 50 m / s B. 8 m / s C. 4,67 m / s D. 3 m / s

Câu 15: Trường hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động.

A. Gió thổi cành lá đung đưa B. Sau khi đập vào mặt vợt quả bóng tennít bị bật ngược trở lạiC. Một vật đang rơi từ trên cao xuống D. Khi hãm phanh xe đạp điện chạy chậm dần .

Câu 16: Trong các chuyển động dưới đây chuyển động nào do tác dụng của trọng lực.

A. Xe đi trên đường B. Thác nước đổ từ trên cao xuốngC. Mũi tên bắn ra từ cánh cung D. Quả bóng bị nảy bật lên khi chạm đất

Câu 17: Trường hợp nào dưới đây chuyển động mà không có lực tác dụng.

A. Xe máy đang đi trên đường B. Xe đạp hoạt động trên đường do quán tính .C. Chiếc thuyền chạy trên sông D. Chiếc đu quay đang quay

Câu 18: Vật 1 và 2 đang chuyển động với các  vận tốc v1 và v2 thì chịu các lực tác dụng như hình vẽ.

clip image017Trong các kết luận sau kết luận nào đúng?

A. Vật 1 tăng vận tốc, vật 2 giảm vận tốc

B. Vật 1 tăng tốc độ, vật 2 tăng tốc độC. Vật 1 giảm tốc độ, vật 2 tăng tốc độD. Vật 1 giảm tốc độ, vật 2 giảm tốc độ

Câu 19: Một vật đang chuyển động thẳng với vận tốc v. Muốn vật chuyển động theo phương cũ và chuyển động nhanh lên thì ta phải tác dụng một lực như thế nào vào vật? Hãy chọn câu trả lời đúng.

A. Cùng phương cùng chiều với tốc độ B. Cùng phương ngược chiều với tốc độ

C. Có phương vuông góc với với vận tốc             D. Có phương bất kỳ so với vận tốc

Câu 20: Một vật chịu tác dụng của hai lực và đang chuyển động thẳng đều. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Hai lực tính năng là hai lực cân đối B. Hai lực công dụng có độ lớn khác nhauC. Hai lực tính năng có phương khác nhau D. Hai lực công dụng có cùng chiều

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button