Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về bình thông nhau ? A.Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, mặt thoáng của chất lỏng ở các nhá nam 2022 | https://vietlike.vn

Hỏi :Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về bình thông nhau ? A.Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, mặt thoáng c̠ủa̠ chất lỏng ở các nhá

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về bình thông nhau ?
A.
Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, mặt thoáng c̠ủa̠ chất lỏng ở các nhánh có cùng độ cao.
B.
Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng, mặt thoáng c̠ủa̠ chất lỏng ở các nhánh có cùng độ cao.
C.
Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, lượng chất lỏng ở các nhánh bằng nhau.
D.
Trong bình thông nhau mà mỗi nhánh chứa một chất lỏng đứng yên, mặt thoáng c̠ủa̠ chất lỏng ở các nhánh có cùng độ cao.
3
Tác dụng c̠ủa̠ áp lực càng lớn khi nào ?
A.
Khi áp lực càng lớn ѵà diện tích bị ép càng nhỏ.
B.
Khi áp lực càng nhỏ ѵà diện tích bị ép càng nhỏ.
C.
Khi áp lực càng nhỏ ѵà diện tích bị ép càng lớn.
D.
Khi áp lực càng lớn ѵà diện tích bị ép càng lớn.
4
Một vật chuyển động trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc 40 km/h; nửa thời gian sau đi với vận tốc 30 km/h.Vận tốc trung bình c̠ủa̠ vật trong suốt quá trình chuyển động Ɩà:
A.
70km/h
B.
30km/h
C.
35km/h
D.
40km/h
5
Hai quả cầu được Ɩàm bằng đồng có thể tích bằng nhau, một quả đặc ѵà một quả bị rỗng ở giữa (không có khe hở ѵào phần rỗng), chúng cùng được nhúng chìm trong dầu.Quả nào chịu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn?
A.
Không so sánh được.
B.
Quả cầu rỗng.
C.
Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên hai quả cầu như nhau.
D.
Quả cầu đặc.
6
Một người đi xe máy trong 6 phút được quãng đường 4 km.Vận tốc c̠ủa̠ xe máy Ɩà
A.
v = 11,1 m/s.
B.
v = 400 m/ph.
C.
v = 4 km/ph.
D.
v = 24 km/h.
7
Trong các công thức biểu diễn mối quan hệ giữa quãng đường (s) vận tốc (v), thời gian (t) sau đây, công thức nào đúng?
A.
t = s/v
B.
s = t/v
C.
t = v/s
D.
t = s.v
8
Trong các chuyển động sau, chuyển động nào Ɩà chuyển động theo quán tính?
A.
Hòn đá lăn từ trên núi xuống.
B.
Xe đạp tiếp tục chạy sau khi dừng đạp xe.
C.
Xe máy chạy đều trên đường.
D.
Lá rơi từ trên cao xuống.
9
Khi vật chịu tác dụng c̠ủa̠ 2 lực cân bằng thì
A.
vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.
B.
vật đang đứng yên sẽ chuyển động.
C.
vật đang chuyển động sẽ chuyển động nhanh dần.
D.
vật đang chuyển động sẽ chuyển động chậm dần.
10
Một vật có khối lượng 50 kg chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang khi có lực tác dụng Ɩà 35 N.Lực ma sát tác dụng lên vật trong trường hợp này có độ lớn Ɩà
A.
Fms = 50N.
B.
Fms = 35N.
C.
Fms < 35N.D.Fms > 35N.
11
Trường hợp nào vật không chịu tác dụng c̠ủa̠ 2 lực cân bằng ?
A.
Giọt nước mưa rơi đều theo phương thẳng đứng.
B.
Một vật nặng được treo đứng yên bởi sợi dây.
C.
Vật nằm yên trên mặt phẳng nghiêng.
D.
Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang.
12
Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không do áp suất khí quyển gây ra.
A.
Con người có thể hít không khí ѵào phổi.
B.
Vật rơi từ trên cao xuống.
C.
Chúng ta khó rút chân ra khỏi bùn.
D.
Một cốc đựng đầy nước được đậy kín bằng miếng bìa, khi lộn ngược cốc thì nước không chảy ra ngoài.
13
Treo một quả cầu bằng sắt ѵào lực kế.Khi vật ở ngoài không khí thì lực kế chỉ 1,7N.Khi vật chìm hoàn toàn trong nước thì lực kế chỉ 1,2N.Độ lớn c̠ủa̠ lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật bằng
A.
1,7N.
B.
2,9N.
C.
1,2N.
D.
0,5N
14
Lực ma sát nào giúp ta cầm quyển sách không trượt khỏi tay ?
A.
Lực ma sát nghỉ.
B.
Lực ma sát trượt ѵà lực ma sát nghỉ.
C.
Lực ma sát trượt.
D.
Lực ma sát lăn.
15
Một người đi được quãng đường s1 hết thời gian t1 giây, đi quãng đường s2 hết thời gian t2 giây.Vận tốc trung bình c̠ủa̠ người này trên cả hai quãng đường s­1 ѵà s2 Ɩà
A.
vtb = s1/t1 + s2/t2
B.
vtb = (v1 + v2) / 2
C.
vtb = (s1 + s2) / (t1 + t2)
D.
vtb = (t1 + t2) / (s1 + s2)

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về bình thông nhau ? A.Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên , mặt thoáng c ̠ ủa ̠ chất lỏng ở những nháĐáp :hauyen:+ Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về bình thông nhau ?Đáp án đúng nhất Ɩà : A . Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên , mặt thoáng c ̠ ủa ̠ chất lỏng ở những nhánh có cùng độ cao .3 . Tác dụng c ̠ ủa ̠ áp lực đè nén càng lớn khi nào ?Đáp án đúng nhất Ɩà : A . Khi áp lực đè nén càng lớn ѵà diện tích quy hoạnh bị ép càng nhỏ .4 . Một vật hoạt động trong nửa thời hạn đầu đi với tốc độ 40 km / h ; nửa thời hạn sau đi với tốc độ 30 km / h . Vận tốc trung bình c ̠ ủa ̠ vật trong suốt quy trình hoạt động Ɩà :Đáp án đúng nhất Ɩà : C . 35 km / h5 . Hai quả cầu được Ɩàm bằng đồng có thể tích bằng nhau , một quả đặc ѵà một quả bị rỗng ở giữa ( không có khe hở ѵào phần rỗng ) , chúng cùng được nhúng chìm trong dầu . Quả nào chịu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn ?Đáp án đúng nhất Ɩà : C . Lực đẩy Ác-si-mét công dụng lên hai quả cầu như nhau .6 . Một người đi xe máy trong 6 phút được quãng đường 4 km . Vận tốc c ̠ ủa ̠ xe máy Ɩà :Đáp án đúng nhất Ɩà : A . v = 11 , 1 m / s7 . Trong những công thức trình diễn mối quan hệ giữa quãng đường ( s ) tốc độ ( v ) , thời hạn ( t ) sau đây , công thức nào đúng ?Đáp án đúng nhất Ɩà : A . t = s / v8 . Trong những hoạt động sau , hoạt động nào Ɩà hoạt động theo quán tính ?Đáp án đúng nhất Ɩà : B . Xe đạp liên tục chạy sau khi dừng đạp xe .9 . Khi vật chịu công dụng c ̠ ủa ̠ 2 lực cân đối thì :Đáp án đúng nhất Ɩà : A . vật đang hoạt động sẽ liên tục hoạt động thẳng đều .10 . Một vật có khối lượng 50 kg hoạt động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang khi có lực tính năng Ɩà 35 N . Lực ma sát công dụng lên vật trong trường hợp này có độ lớn Ɩà :Đáp án đúng nhất Ɩà : B . Fms = 35N .11 . Trường hợp nào vật không chịu tính năng c ̠ ủa ̠ 2 lực cân đối ?Đáp án đúng nhất Ɩà : C . Vật nằm yên trên mặt phẳng nghiêng12 . Trong những hiện tượng kỳ lạ sau đây , hiện tượng kỳ lạ nào không do áp suất khí quyển gây ra .Đáp án đúng nhất Ɩà : B . Vật rơi từ trên cao xuống13 . Treo một quả cầu bằng sắt ѵào lực kế . Khi vật ở ngoài không khí thì lực kế chỉ 1 , 7N . Khi vật chìm trọn vẹn trong nước thì lực kế chỉ 1 , 2N . Độ lớn c ̠ ủa ̠ lực đẩy Ác-si-mét công dụng lên vật bằngĐáp án đúng nhất Ɩà : D . 0 , 5N14 . Lực ma sát nào giúp ta cầm quyển sách không trượt khỏi tay ?Đáp án đúng nhất Ɩà : A . Lực ma sát nghỉ15 . Một người đi được quãng đường s1 hết thời hạn t1 giây , đi quãng đường s2 hết thời hạn t2 giây . Vận tốc trung bình c ̠ ủa ̠ người này trên cả hai quãng đường s ­ 1 ѵà s2 ƖàĐáp án đúng nhất Ɩà : C . vtb = ( s1 + s2 ) / ( t1 + t2 )

NGƯỜI GỬI:❤️‍???? KreshZin❤️‍???? 

NO COPY NETWORD:✅KreshZin✅

CHO TỚ XIN CTLHN NHA!!!

+ Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về bình thông nhau ?Đáp án đúng nhất Ɩà : A . Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên , mặt thoáng c ̠ ủa ̠ chất lỏng ở những nhánh có cùng độ cao .3 . Tác dụng c ̠ ủa ̠ áp lực đè nén càng lớn khi nào ?Đáp án đúng nhất Ɩà : A . Khi áp lực đè nén càng lớn ѵà diện tích quy hoạnh bị ép càng nhỏ .4 . Một vật hoạt động trong nửa thời hạn đầu đi với tốc độ 40 km / h ; nửa thời hạn sau đi với tốc độ 30 km / h . Vận tốc trung bình c ̠ ủa ̠ vật trong suốt quy trình hoạt động Ɩà :Đáp án đúng nhất Ɩà : C . 35 km / h5 . Hai quả cầu được Ɩàm bằng đồng có thể tích bằng nhau , một quả đặc ѵà một quả bị rỗng ở giữa ( không có khe hở ѵào phần rỗng ) , chúng cùng được nhúng chìm trong dầu . Quả nào chịu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn ?Đáp án đúng nhất Ɩà : C . Lực đẩy Ác-si-mét công dụng lên hai quả cầu như nhau .6 . Một người đi xe máy trong 6 phút được quãng đường 4 km . Vận tốc c ̠ ủa ̠ xe máy Ɩà :Đáp án đúng nhất Ɩà : A . v = 11 , 1 m / s7 . Trong những công thức màn biểu diễn mối quan hệ giữa quãng đường ( s ) tốc độ ( v ) , thời hạn ( t ) sau đây , công thức nào đúng ?Đáp án đúng nhất Ɩà : A . t = s / v8 . Trong những hoạt động sau , hoạt động nào Ɩà hoạt động theo quán tính ?Đáp án đúng nhất Ɩà : B . Xe đạp liên tục chạy sau khi dừng đạp xe .9 . Khi vật chịu tính năng c ̠ ủa ̠ 2 lực cân đối thì :Đáp án đúng nhất Ɩà : A . vật đang hoạt động sẽ liên tục hoạt động thẳng đều .10 . Một vật có khối lượng 50 kg hoạt động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang khi có lực công dụng Ɩà 35 N . Lực ma sát tính năng lên vật trong trường hợp này có độ lớn Ɩà :

Đáp án đúng nhất Ɩà: B.Fms = 35N.

11 . Trường hợp nào vật không chịu công dụng c ̠ ủa ̠ 2 lực cân đối ?Đáp án đúng nhất Ɩà : C . Vật nằm yên trên mặt phẳng nghiêng12 . Trong những hiện tượng kỳ lạ sau đây , hiện tượng kỳ lạ nào không do áp suất khí quyển gây ra .Đáp án đúng nhất Ɩà : B . Vật rơi từ trên cao xuống13 . Treo một quả cầu bằng sắt ѵào lực kế . Khi vật ở ngoài không khí thì lực kế chỉ 1 , 7N . Khi vật chìm trọn vẹn trong nước thì lực kế chỉ 1 , 2N . Độ lớn c ̠ ủa ̠ lực đẩy Ác-si-mét tính năng lên vật bằngĐáp án đúng nhất Ɩà : D . 0 , 5N14 . Lực ma sát nào giúp ta cầm quyển sách không trượt khỏi tay ?Đáp án đúng nhất Ɩà : A . Lực ma sát nghỉ15 . Một người đi được quãng đường s1 hết thời hạn t1 giây , đi quãng đường s2 hết thời hạn t2 giây . Vận tốc trung bình c ̠ ủa ̠ người này trên cả hai quãng đường s ­ 1 ѵà s2 ƖàĐáp án đúng nhất Ɩà : C . vtb = ( s1 + s2 ) / ( t1 + t2 )

NGƯỜI GỬI:❤️‍???? KreshZin❤️‍???? 

NO COPY NETWORD:✅KreshZin✅

CHO TỚ XIN CTLHN NHA!!!

+ Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về bình thông nhau ?Đáp án đúng nhất Ɩà : A . Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên , mặt thoáng c ̠ ủa ̠ chất lỏng ở những nhánh có cùng độ cao .3 . Tác dụng c ̠ ủa ̠ áp lực đè nén càng lớn khi nào ?Đáp án đúng nhất Ɩà : A . Khi áp lực đè nén càng lớn ѵà diện tích quy hoạnh bị ép càng nhỏ .4 . Một vật hoạt động trong nửa thời hạn đầu đi với tốc độ 40 km / h ; nửa thời hạn sau đi với tốc độ 30 km / h . Vận tốc trung bình c ̠ ủa ̠ vật trong suốt quy trình hoạt động Ɩà :Đáp án đúng nhất Ɩà : C . 35 km / h5 . Hai quả cầu được Ɩàm bằng đồng có thể tích bằng nhau , một quả đặc ѵà một quả bị rỗng ở giữa ( không có khe hở ѵào phần rỗng ) , chúng cùng được nhúng chìm trong dầu . Quả nào chịu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn ?Đáp án đúng nhất Ɩà : C . Lực đẩy Ác-si-mét tính năng lên hai quả cầu như nhau .6 . Một người đi xe máy trong 6 phút được quãng đường 4 km . Vận tốc c ̠ ủa ̠ xe máy Ɩà :Đáp án đúng nhất Ɩà : A . v = 11 , 1 m / s7 . Trong những công thức màn biểu diễn mối quan hệ giữa quãng đường ( s ) tốc độ ( v ) , thời hạn ( t ) sau đây , công thức nào đúng ?Đáp án đúng nhất Ɩà : A . t = s / v8 . Trong những hoạt động sau , hoạt động nào Ɩà hoạt động theo quán tính ?Đáp án đúng nhất Ɩà : B . Xe đạp liên tục chạy sau khi dừng đạp xe .9 . Khi vật chịu công dụng c ̠ ủa ̠ 2 lực cân đối thì :Đáp án đúng nhất Ɩà : A . vật đang hoạt động sẽ liên tục hoạt động thẳng đều .10 . Một vật có khối lượng 50 kg hoạt động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang khi có lực công dụng Ɩà 35 N . Lực ma sát công dụng lên vật trong trường hợp này có độ lớn Ɩà :Đáp án đúng nhất Ɩà : B . Fms = 35N .11 . Trường hợp nào vật không chịu tính năng c ̠ ủa ̠ 2 lực cân đối ?Đáp án đúng nhất Ɩà : C . Vật nằm yên trên mặt phẳng nghiêng12 . Trong những hiện tượng kỳ lạ sau đây , hiện tượng kỳ lạ nào không do áp suất khí quyển gây ra .Đáp án đúng nhất Ɩà : B . Vật rơi từ trên cao xuống13 . Treo một quả cầu bằng sắt ѵào lực kế . Khi vật ở ngoài không khí thì lực kế chỉ 1 , 7N . Khi vật chìm trọn vẹn trong nước thì lực kế chỉ 1 , 2N . Độ lớn c ̠ ủa ̠ lực đẩy Ác-si-mét tính năng lên vật bằngĐáp án đúng nhất Ɩà : D . 0 , 5N14 . Lực ma sát nào giúp ta cầm quyển sách không trượt khỏi tay ?Đáp án đúng nhất Ɩà : A . Lực ma sát nghỉ15 . Một người đi được quãng đường s1 hết thời hạn t1 giây , đi quãng đường s2 hết thời hạn t2 giây . Vận tốc trung bình c ̠ ủa ̠ người này trên cả hai quãng đường s ­ 1 ѵà s2 ƖàĐáp án đúng nhất Ɩà : C . vtb = ( s1 + s2 ) / ( t1 + t2 )

NGƯỜI GỬI:❤️‍???? KreshZin❤️‍???? 

NO COPY NETWORD:✅KreshZin✅

CHO TỚ XIN CTLHN NHA!!!

hauyen : hauyen : hauyen :

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button