Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về sóng điện từ? Phát biểu nào sau đây là – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (698.63 KB, 161 trang )

C. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy. D. Từ trường xoáy là từ trường mà đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức điện trường.
426. Phát biểu nào sau đây là CHÍNH XÁC khi nói về điện từ trường?
A. Không thể có điện trường hoặc từ trường tồn tại riêng biệt, độc lập với nhau. B. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau cuả một loại trường duy nhất gọi là điện từ
trường. C. Điện từ trường lan truyền được trong không gian.
D. A, B và C đều chính xác.
427.Sóng điện từ là quá trình lan chuyển trong không gian của một điện trường biến thiên. Kết luận nào sau đây là ĐÚNG khi nói về tương quan giữa vec tơ cường độ điên trường
E ur
và vec tơ cảm ứng từ
B ur
của điện từ trường đó.?
A.
E ur

B ur
biến thiên tuần hoàn có cùng tần số. B.
E ur

B ur
biến thiên tuần hoàn lệch pha nhau một góc
2 p
. C.
E ur

B ur
có cùng phương D. A, B và C đều đúng.
428. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về sóng điện từ?
A. Điện từ trường do một điện tích điểm dao động theo phương thẳng đứng sẽ lan truyền trong không gian dưới dạng sóng.
B. Điện tích dao động không thể bức xạ ra sóng điện từ. C. Vận tốc của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với vận tốc ánh sáng trong chân
không. D. Tần số sóng điện từ chỉ bằng nửa tần số f của điện tích dao động .
429. Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về sóng điện từ?
A. Năng lượng sóng điện từ tỉ lệ với lũy thừa bậc bốn của tần số. B. Sóng điện từ có những tính chất giống như sóng cơ học thông thường.
C. Sóng điện từ không truyền được trong chân không. D. Sóng điện từ được đặc trưng bởi tần số hoặc bước sóng, giữa chúng có hệ thức:
8
c 3.10 f
f = =
l
.
430. Một mạch dao động gồm có cuộn dây L thuần điện cảm và tụ điện C thuần dung kháng. Nếu gọi I
max
dòng điện cực đại trong mạch, hiệu điện thế cực đại U
Cmax
giữa hai đầu tụ điện liên hệ với I
max
như thế nào ? Hãy chọn kết quả đúng trong những kết quả sau:
68
Cmax max
C =
p
Cmax max
C =
C.
Cmax max
L U
.I C
=
D. Một giá trò khác
431. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về sự thông tin bằng vô tuyến?
A. Những dao động điện từ có tần số 100 Hz trở xuống, sóng điện từ của chúng không thể truyền đi xa.
B. Sóng điện từ có tần số hàng nghìn Hz trở lên gọi là sóng vô tuyến. C. Sóng điện từ có tần số càng lớn thì bước sóng càng nhỏ.
D. A, B và C đều đúng.

432. Trong các mạch sau đây:

I. Mạch dao động kín. II. Mạch dao động hở.
III. Mạch điện xoay chiều R, L và C nối tiếp. Mạch nào không thể phát được sóng điện từ truyền đi xa trong không gian? Chọn kết quả đúng trong các kết
quả sau: A. I vaø II
B. II vaø III C. I vaø III
D. I, II và III
433. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về các loại sóng vô tuyến?

I. Mạch dao động kín. II. Mạch dao động hở.III. Mạch điện xoay chiều R, L và C nối tiếp. Mạch nào không thể phát được sóng điện từ truyền đi xa trong không gian? Chọn kết quả đúng trong các kếtquả sau: A. I vaø IIB. II vaø III C. I vaø IIID. I, II và III433. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về các loại sóng vô tuyến?

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button