Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Dap An chuong 1,2,3 – bài tập trắc nghiệm – Kinh Tế Vi Mô – Ton Duc Thang University – StuDocu

PH  N 1 : B  I TÂ

P

CHƯƠNG 1

1.Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu cách thức:

A. Quản lý doanh nghiệp sao cho có lãi .B. Lẩn tránh yếu tố khan hiếm cho nhiều năng lực sử dụng khác nhau và cạnh tranh đối đầu nhau .C. Tạo ra vận may cho cá thể trên đầu tư và chứng khoán .D. Phân bổ nguồn lực khan hiếm cho nhiều năng lực sử dụng khác nhau .

1.Câu nào sau đây thuộc về kinh tế vĩ mô :

A. Tỷ lệ thất nghiệp ở nhiều nước rất cao .

B. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong giai đoạn 2003-2011 ở Việt Nam khoảng 7%.

C. Tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam khoảng 12% mỗi năm trong giai đoạn 2007-2011.

D. Cả 3 câu trên đều đúng .

2.Kinh tế học vi mô nghiên cứu:

A. Hành vi ứng xử của những tế bào kinh tế trong những loại thị trường .B. Các hoạt động giải trí diễn ra trong hàng loạt nền kinh tế .C. Cách ứng xử của người tiêu dùng để tối đa hóa thỏa mãn nhu cầu .

D. Mức giá chung của một quốc gia.

3.Kinh tế học thực chứng nhằm:

A. Mô tả và lý giải những sự kiện, những yếu tố kinh tế một cách khách quan có cơ sở khoa học .B. Đưa ra những lời chi dẫn hoặc những quan điểm chủ quan của những cá thể .C. Giải thích những hành vi ứng xử của những tế bào kinh tế trong những loại thị trường .D. Không có câu nào đúng .

4.Câu nào sau đây thuộc kinh tế vi mô:

A. Tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay ở mức cao.

B. Lợi nhuận kinh tế là động lực thu hút các doanh nghiệp mới gia nhập vào ngành sản xuất.

C. Chính sách tài khóa, chủ trương tiền tệ là công cụ điều tiết của cơ quan chính phủ trong nền kinh tế .

B. Tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam năm 2010 là 11,75%

5.Vấn đề nào sau đây thuộc kinh tế chuẩn tắc:

A. Mức tăng trưởng GDP ở Việt Nam năm 2009 là 5,3%

B. Tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam năm 2008 là 22%

C. Giá dầu quốc tế cuối năm 2009 tăng 70 % so với đầu năm 2009 .D. Phải có hiệu thuốc không tính tiền Giao hàng người già và trẻ nhỏ

2.Trong những vấn đề sau đây, vấn đề nào thuộc kinh tế học chuẩn tắc:

A. Tại sao nền kinh tế nằm trong thực trạng lạm phát kinh tế cao vào 2 năm 1987 – 1988 ?

B. Tác hại của việc sản xuất, vận chuyển và sử dụng ma túy.

C. nhà nước nên can thiệp vào nền kinh tế thị trường tới mức độ nào ?D. Không có câu nào đúng .

3.Giá cà phê trên thị trường tăng 10%, dẫn đến mức cầu về cà phê trên thị trường giảm 5%

với những điều kiện kèm theo khác không đổi. Vấn đề này thuộc về :

A. Kinh tế học vi mô, chuẩn tắc.B. Kinh tế học vĩ mô, chuẩn tắc.

C. Kinh tế học vi mô, thực chứng.D. Kinh tế học vĩ mô, thực chứng.

G  i  : Vì điều tra và nghiên cứu về mẫu sản phẩm cafe

vi mô ; giá tăng cầu giảm là quy luậtthực chứng

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button