Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Câu 13: Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?A. Oxi là phi kim hoạt động hoá học rất mạnh, nhất là ở nhiệt độ cao…

Câu 1: Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?

A. Oxi là phi kim hoạt động giải trí hoá học rất mạnh .B. Oxi tạo oxit bazơ với hầu hết sắt kẽm kim loại

C. Oxi không có mùi và vị

D. Oxi thiết yếu cho sự sống

Câu 2: Oxit nào sau đây làm chất hút ẩm?

A. Fe2O3 B. Al2O3 C. CuO D. CaO

Câu 3: Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi có trong không khí?

A. Sự gỉ của những đồ vật bằng sắtB. Sự cháy của than tổ ong, nhà bếp củi, bếp gas trong đun nấuC. Sự quang hợp của cây xanhD. Sự hô hấp của động vật hoang dã

Câu 4: Dãy oxit nào có tất cả các oxit đều tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường

A. SO3, CaO, CuO, Al2O3 B. SO3, K2O, BaO, N2O5C. MgO, CO2, SiO2, PbO D. SO2, Al2O3, HgO, Na2O

Câu 5: Dãy chất chỉ gồm các oxit axit là:

A. CO, CO2, CaO, Al2O3, N2O5 B. SO3, SO2, MnO, Fe2O3, N2O5C. FeO, Mn2O7, SiO2, CaO, Fe2O3 D. N2O5, CO2, P2O5, SiO2

Câu 6: Oxit nào là oxit axit trong số các oxit kim loại cho dưới đây?

A. Li2O B. MgO C. CrO3 D.Cr 2O3

Câu 7: Oxit kim loại nào dưới đây là oxit axit?

A. MnO2 B. Fe2O3 C. ZnO D. Mn2O7

Câu 8: Phần trăm về khối lượng của oxi cao nhất trong oxi nào cho dưới đây?

A. CuO B. ZnO C. PbO D. MgO

Câu 9: Khi thổi không khí vào nước nguyên chất, dung dịch thu được hơi có tính axit. Khí nào sau đây gây nên tính axit đó?

A. CO2 B. H2 C. N2 D. O2

Câu 10: Tại sao trong phòng thí nghiệm người ta lại điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KClO3 hay KMnO4 hoặc KNO3?

A. Dễ kiếm, giá tiền rẻ B. Giàu oxi và dễ phân huỷ ra oxitC. Phù hợp với thiết bị máy móc tân tiến D. Không ô nhiễm, dễ sử dụng

Câu 11: Trong thí nghiệm điều chế khí oxi tại sao người ta thu khí oxi qua nước?

A. Khí oxi nhẹ hơn nước B. Khí oxi tan rất nhiều trong nướcC. Khí O2 tan ít trong nước D. Khí oxi hóa lỏng ở – 183 oC

Câu 12: Để sản xuất khí O2 trong công nghiệp người ta sử dụng chất nào sau đây:

A. KMnO4 B. KClO3 C. KNO3 D. Không khí

Câu 13: Câu nào đúng khi nói về không khí trong các câu sau?

A. Không khí là một nguyên tố hoá họcB. Không khí là một đơn chấtC. Không khí là một hỗn hợp chất của 2 nguyên tố là oxi và nitơD. Không khí là hỗn hợp của 2 khí là oxi và nitơ

Câu 14: Đốt chấy 6,4g lưu huỳnh  trong một bình chứa 2,24 lít khí O2( đktc). Thể tích khi SO2 thu được là:

A. 4,48 lít B. 2,24 lít C. 1,12 lít D. 3,36 lít

Câu 15: Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí  là nhờ dựa vào tính chất:

A. Khí oxi nhẹ hơn không khí B. Khí oxi nặng hơn không khíC. Khí oxi dễ trộn lẫn với không khí D. Khí oxi ít tan trong nước

Câu 16: Sự oxi hoá chậm là:

A. Sự oxi hoá mà không toả nhiệt B. Sự oxi hoá mà không phát sángC. Sự oxi hoá toả nhiệt mà không phát sáng D. Sự tự bốc cháy

CHƯƠNG V: HIĐRO- NƯỚC

Câu 17: Cho 24g CuO tác dụng với khí H2 khi đun nóng. Thể tích khí H2 (đktc) cho phản ứng trên là:

A. 11,2 lít B. 13,44 lít C. 6,72 lít D. 2,24 lít

Câu 18: Chất làm quì tím chuyển sang màu đỏ là chất nào dưới đây:

A. H2O B. NaCl C. HCl D. NaOH

Câu 19: Tất cả các kim loại trong dãy nào sau đây tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường?

A. Al, Zn, K, Li B. Cu, Fe, Zn, Ag

C. K, Na, Ca, Ba                                D. Al, K, Na, Ba  

Câu 20: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế:

A. 2KClO3 clip image002 2KCl + O2                      B. P2O5 +H2O clip image004 H3PO4

C. FeO + 2HCl clip image004FeCl2 + H2O              D. CuO + H2 clip image002 Cu + H2O

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button