Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

[Sách Giải] ✅ Trắc nghiệm Bài 18: Trai sống – Sách Giải – Học Online Cùng https://vietlike.vn

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Câu 1. Vì sao khi ta mài mặt ngoài vỏ trai lại ngửi thấy mùi khét?

A. Vì lớp vỏ ngoài chứa nhiều chất khoáng .

B. Vì lớp ngoài vỏ trai được cấu tạo bằng tinh bột.

C. Vì phía ngoài vỏ trai là lớp sừng .
D. Vì lớp ngoài vỏ trai được cấu trúc bằng chất xơ .

Câu 2. Phát biểu nào sau đây về trai sông là sai?

A. Không có năng lực vận động và di chuyển .
B. Chân hình lưỡi rìu .
C. Hô hấp bằng mang .
D. Trai sông có 2 mảnh vỏ .

Câu 3. Ý nghĩa của việc bám vào da và mang cá của ấu trùng trai sông là

A. giúp bảo vệ ấu trùng không bị động vật hoang dã khác ăn mắt .
B. giúp ấu trùng phát tán rộng hơn nhờ sự chuyển dời tích cực của cá .
C. giúp ấu trùng tận dụng được nguồn dinh dưỡng trên da và mang cá .
D. Cả 3 giải pháp trên đều đúng .

Câu 4. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau.

Vỏ trai sông gồm … ( 1 ) … gắn với nhau nhờ … ( 2 ) … ở … ( 3 ) … .
A. ( 1 ) : hai mảnh ; ( 2 ) : áo trai ; ( 3 ) : phía bụng
B. ( 1 ) : hai mảnh ; ( 2 ) : cơ khép vỏ ; ( 3 ) : phía sống lưng
C. ( 1 ) : hai mảnh ; ( 2 ) : bản lề ; ( 3 ) : phía sống lưng
D. ( 1 ) : ba mảnh ; ( 2 ) : bản lề ; ( 3 ) : phía bụng

Câu 5. Phát biểu nào sau đây về trai sông là sai?

A. Trai sông là động vật hoang dã lưỡng tính .
B. Trai cái nhận tinh trùng của trai đực qua dòng nước .
C. Phần đầu cơ thể tiêu giảm .

D. Ấu trùng sống bám trên da và mang cá.

Câu 6. Lớp xà cừ ở vỏ trai do cơ quan nào tiết ra tạo thành?

A. Lớp ngoài của tấm miệng .
B. Lớp trong của tấm miệng .
C. Lớp trong của áo trai .
D. Lớp ngoài của áo trai .

Câu 7. Ở nhiều ao đào thả cá, tại sao trai không thả mà tự nhiên có?

A. Vì ấu trùng trai thường sống trong bùn đất, sau một thời hạn tăng trưởng thành trai trưởng thành .
B. Vì ấu trùng trai bám vào mang và da cá, sau đó rơi xuống bùn tăng trưởng thành trai trưởng thành .
C. Vì ấu trùng trai vào ao theo nước mưa, sau đó tăng trưởng thành trai trưởng thành .
D. Cả A, B và C đều đúng .

Câu 8. Việc trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ có ý nghĩa như thế nào?

A. Giúp ấu trùng tận dụng nguồn dưỡng khí và thức ăn dồi dào qua mang .
B. Giúp bảo vệ trứng và ấu trùng không bị những động vật hoang dã khác ăn mất .
C. Giúp tăng năng lực phát tán của ấu trùng .
D. Cả A và B đều đúng .

Câu 9. Phương pháp tự vệ của trai là

A. tiết chất độc từ áo trai .
B. phụt mạnh nước qua ống thoát .
C. co chân, khép vỏ .
D. Cả A và C đều đúng .

Câu 10. Giai đoạn trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ có ý nghĩa như thế nào?

A. Giúp ấu trùng tận dụng nguồn dưỡng khí và thức ăn dồi dào qua mang .
B. Giúp bảo vệ trứng và ấu trùng khỏi bị động vật hoang dã khác ăn mất .
C. Giúp ấu trùng phát tán rộng .

D. A và B đúng.

Đáp án

Câu12345
Đáp ánCABCA
Câu678910
Đáp ánDBDCD

Các bài tập trắc nghiệm sinh 7 khác

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button