Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Huyết áp trực tiếp – Tài liệu, ebook

Giải thích hiện tượng kỳ lạ : Dây X là là dây phó giao cảm nên khi bị kích thích đã tiết ra acetylcholin : Đến gắn lên receptor M trên tim làm giảm hoạt động giải trí của tim. Đến gắn lên receptor M trên mạch làm dãn mạch Do đó dẫn đến giảm huyết áp

ppt

40 trang

| Chia sẻ : truongthinh92

| Lượt xem: 4994

| Lượt tải : 2download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Huyết áp trực tiếp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

HUYẾT ÁP TRỰC TIẾPMục tiêuTrình bày được định luật Poiseuille và những yếu tố ảnh hưởng tác động lên huyết áp. Vẽ và diễn đạt được đường ghi huyết áp trực tiếp trên chó. Mô tả và lý giải được ảnh hưởng tác động của adrenalin, atropin và dây thành kinh X trên đường ghi huyết trực tiếp trên chó. 1. ĐẠI CƯƠNGGiới thiệu mạng lưới hệ thống ghi HATTcông thức Poiseuille-Hagen : Yêu cầuQuan sátNhận xét Giải thích2. THÍ NGHIỆMThí nghiệm 1 : HATT bình thườngThí nghiệm 2 : Tiêm adrenalin lần 1T hí nghiệm 3 : Tiêm atropinThí nghiệm 4 : Tiêm adrenalin lần 2T hí nghiệm 5 : Kẹp động mạch cảnhThí nghiệm 6 : Kích thích thần kinh XThí nghiệm 7 : Cắt dây XThí nghiệm 1 : HATT bình thườngĐƯỜNG GHI HÔ HẤPĐƯỜNG GHI HUYẾT ÁPSóng αHA tâm thu : 105 mmHgHít vàoThở raSóng βHA thì hít vào : 110 mmHgHA thì thở ra : 90 mmHgHA tâm trương : 80 mmHgSóng γHA lúc co mạch : 113 mmHgHA lúc giãn mạch : 105 mmHgĐỒ THỊ ĐƯỜNG BIỂU DIỄN KHI HUYẾT ÁP BÌNH THƯỜNGVẽ và chú thích đồ thị ghi HATT Sóng  Sóng  Sóng  Thí nghiệm 2 : Tiêm adrenalin lần 1S óng αHA tâm thu : 266 mmHgHA tâm trương : 263 mmHgSóng βSóng γHA lúc trước tiêm adrenalin lần I : 110 mmHgHA lúc sau tiêm adrenalin lần I : 261 mmHgĐƯỜNG GHI HÔ HẤPĐƯỜNG GHI HUYẾT ÁPHA lúc sau tiêm adrenalin lần I : 266 mmHgTần số hô hấp rất nhanh, biên độ rất nhỏĐỒ THỊ ĐƯỜNG BIỂU DIỄN KHI TIÊM ADRENALIN LẦN 1M ô tả hiện tượng kỳ lạ : Sóng  : tăng tần số, tăng biên độSóng  : không thấy rõSóng  : tăng biên độ rất caoNhận xét : Tim : tăng tần số và lực co cơ Hô hấp : không còn tác động ảnh hưởng lên huyết ápMạch : co rất mạnh  Huyết áp tăngGiải thích hiện tượng kỳ lạ : Adrenalin là thuốc cường giao cảm nên khi tiêm vào đã : Đến gắn lên receptor  1 trên tim làm tăng hoạt động giải trí của tim. Đến gắn lên receptor  1 trên mạch làm co mạchDo đó dẫn đến tăng huyết ápThí nghiệm 3 : Tiêm atropinĐƯỜNG GHI HÔ HẤPĐƯỜNG GHI HUYẾT ÁPSóng α : tăng tần số, tăng biên độHA tâm thu : 158 mmHgHA tâm trương : 131 mmHgSóng βSóng γHA lúc trước tiêm atropin : 110 mmHgHA lúc sau tiêm atropin : 158 mmHgTần số và biên độ hô hấp tăng nhẹĐỒ THỊ ĐƯỜNG BIỂU DIỄN KHI TIÊM ATROPINMô tả hiện tượng kỳ lạ : Sóng  : tăng tần số, tăng biên độSóng  : tăng nhẹSóng  : tăng biên độ nhẹNhận xét : Tim : tăng tần số và lực co cơ Hô hấp : tăngMạch : co nhẹ  huyết áp tăngGiải thích : Atropin là thuốc đối phó giao cảm bằng chính sách cạnh tranh đối đầu nên khi tiêm vào đã đến gắn lên receptor Muscarinic trên tim và mạch làm mất công dụng của phó giao cảm. Chỉ còn công dụng giao cảm trên tim và mạch dẫn đến tăng hoạt động giải trí tim và co mạch làm tăng huyết áp. Thí nghiệm 4 : Tiêm adrenalin lần 2A drenalin lần 2A drenalin lần 1A drenalin lần 2T hời gian khởi đầu công dụng > 5 sThời gian khởi đầu công dụng < 2 sHA tâm thu : 266 mmHgHA tâm thu : 276 mmHgAdrenalin lần 1T hời gian tính năng : 4 ph14sThời gian tính năng : 8 ph10sThời gian mở màn có công dụng sau khi tiêm Adrenalin lần 2 nhanh hơn Adrenalin lần 1HA sau khi tiêm Adrenalin lần 2 cao hơn nhiều so với Adrenalin lần 1T hời gian công dụng của Adrenalin lần 2 lê dài hơn so với Adrenalin lần 1S o sánh với lần 1 : Thời gian mở màn công dụng ngắn hơn. Huyết áp tăng cao hơn. Thời gian trở lại thông thường chậm hơn. Nhận xét : Tác dụng của adrenalin lần 2 mạnh hơn lần 1. Giải thích : Tiêm adrenalin lần 2 sau khi tiêm atropin mà adrenalin là thuốc cường giao cảm trong khi atropin là thuốc ức chế phó giao cảm bằng chính sách cạnh tranh đối đầu. Như vậy, tăng công dụng của giao cảm nhưng lại giảm công dụng phó giao cảm nên huyết áp tăng rất mạnh. Thí nghiệm 5 : Kẹp động mạch cảnhĐƯỜNG GHI HÔ HẤPĐƯỜNG GHI HUYẾT ÁPSóng α : tăng tần số, tăng biên độHA tâm thu : 193 mmHgHA tâm trương : 189 mmHgTần số và biên độ hô hấp tăng nhẹSóng βSóng γHA lúc trước kẹp ĐM cảnh : 180 mmHgHA lúc sau kẹp ĐM cảnh : 193 mmHgHA lúc sau ngưng kẹp ĐM cảnh : 173 mmHgĐỒ THỊ ĐƯỜNG BIỂU DIỄN KHI KẸP ĐỘNG MẠCH CẢNHMô tả hiện tượng kỳ lạ : Sóng  : tăng tần số, tăng biên độSóng  : tăng nhẹSóng  : tăng biên độNhận xét : Tim : tăng tần số và lực co cơ Hô hấp : tăng nhẹMạch : co  Huyết áp tăngGiải thích hiện tượng kỳ lạ : Kẹp động mạch ngay trước xoang động mạch cảnh làm giảm kích thích những áp cảm thụ quan, giảm lượng máu lên nuôi não. Từ đây sẽ tính năng lên TT vận mạch, hô hấp dẫn đến tăng hoạt động giải trí của tim mạch và hô hấpDo đó dẫn đến tăng huyết ápThí nghiệm 6 : Kích thích dây thần kinh XĐƯỜNG GHI HÔ HẤPĐƯỜNG GHI HUYẾT ÁPSóng α : giảm tần số, giảm biên độHA tâm thu : 165 mmHgHA tâm trương : 150 mmHgSóng βSóng γHô hấp đổi khác không đều, hơi giảmĐỒ THỊ ĐƯỜNG BIỂU DIỄN KHI KÍCH THÍCH DÂY THẦN KINH XMô tả hiện tượng kỳ lạ : Sóng  : giảm tần số, giảm biên độSóng  : giảm, không đềuSóng  : giảm biên độ rất mạnhNhận xét : Tim : giảm tần số và lực co cơ Hô hấp : ít tác động ảnh hưởng lên huyết ápMạch : dãn mạnh  huyết áp giảmGiải thích hiện tượng kỳ lạ : Dây X là là dây phó giao cảm nên khi bị kích thích đã tiết ra acetylcholin : Đến gắn lên receptor M trên tim làm giảm hoạt động giải trí của tim. Đến gắn lên receptor M trên mạch làm dãn mạchDo đó dẫn đến giảm huyết ápThí nghiệm 6 : Cắt dây thần kinh XMô tả hiện tượng kỳ lạ : Sóng  : tăng tần số, tăng biên độSóng  : không thấy rõSóng  : tăng biên độ Nhận xét : Tim : tăng tần số và lực co cơ Hô hấp : ít tác động ảnh hưởng lên huyết ápMạch : co mạnh  huyết áp tăngGiải thích hiện tượng kỳ lạ : Dây X là là dây phó giao cảm nên khi bị cắt 1 bên sẽ giảm tính năng chi phối lên tim mạch, còn lại tính năng của giao cảm vẫn giữ nguyênDo đó dẫn đến tăng huyết áp Các file đính kèm theo tài liệu này :

  • ppthuyet_ap_truc_tiep_2015_9958.ppt

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button