Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Đo lường và quy tắc đo lường là gì? Các mức độ đo lường là gì? – Áo kiểu đẹp

* Đo lường là gì ?

Đo lường là phương pháp sử dụng những số lượng để diễn đạt những hiện tượng kỳ lạ khoa học mà tất cả chúng ta cần nghiên cứu .

Đo lường là quá trình trong đó “một khái niệm nghiên cứu được kết nối với một hay nhiều biến tiềm ẩn và các biến tiềm ẩn này được kết nối (đo lường) với các biến quan sát.

* Quy tắc đo lường

Để thuận tiện cho việc giải quyết và xử lý tài liệu trên máy tính, người ta thường mã hóa việc đo lường và thang đo bằng những số lượng hoặc bằng những ký tự được sử dụng để bộc lộ những mức độ của khái niệm nghiên cứu theo những quy tắc đã xác lập .Người ta dùng nhiều Lever thang đo khác nhau, đó là tập hợp những biến quan sát có những thuộc tính qui định để cùng đo lường một khái niệm nào đó .Có những khái niệm chính nó có dạng số lượng. Tuy nhiên, rất nhiều khái niệm trong kinh doanh thương mại mà tự thân nó không ở dạng định lượng. Do vậy, để đo lượng chúng, nhà nghiên cứu phải lượng hóa .Ba đặc thù quan trọng của một thang đo là :+ Hướng, nghĩa là thang đo đơn hướng hay đa hướng .+ Độ an toàn và đáng tin cậy .+ Giá trị thang đo gồm có ( giá trị nội dung, giá trị quy tụ, giá trị phân biệt, giá trị liên hệ triết lý, giá trị tiêu chuẩn ) .Trong nghiên cứu khoa học, thang đo được chia thành bốn Lever thang đo chính. Đó là :• Thang đo tên tuổi ( nominal scale ) : dùng phân loại đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu .• Thang đo thứ tự ( ordinal scale ) : phân hạng những vấn đáp của đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu về một cấu trúc / item nghiên cứu .• Thang đo khoảng cách ( interval scale ) : có khá đầy đủ đặc thù của hai loại thang đo nêu trên, nhưng những khoảng cách ở mỗi nhóm sẽ bằng nhau .• Thang đo tỷ suất ( ratio scale ) : đo lường bằng những số lượng tự nhiên .Cấp của thang đo dùng để trình diễn độ mạnh của nó, nghĩa là thang đo cấp cao luôn có những thuộc tính của thang đo cấp thấp hơn nhưng ngược lại không đúng. Như vậy, thang đo tên tuổi là thang đo ở cấp thấp nhất, tiếp theo là thứ tự, khoảng cách và tỷ suất .Chúng ta hoàn toàn có thể quy đổi số đo ( đã đo rồi ) của thang đo cấp cao sang số đo của thang đo cấp thấp hơn, nhưng không hề chuyển số đo của thang đo cấp thấp thành số đo của thang đo cấp cao .

* Các mức độ đo lường

Về mặt đo lường, khái niệm nghiên cứu có thể chia thành hai dạng chính; khái niệm đơn hướng hay bậc nhất và khái niệm đa hướng hay bậc cao.

– Khái niệm bậc nhấtKhái niệm bậc nhất là khái niệm hoàn toàn có thể dùng một tập biến quan sát ( thang đo ) để đo lường chúng, nên nó còn có khái niệm đơn hướng .Ví dụ :Kỳ vọng thời cơ WTO. Khái niệm này được kiến thiết xây dựng là một khái niệm bậc nhất và được đo lường bằng ba biến quan sát X1, X2, X3 .X1 : Nước Ta gia nhập WTO giúp công ty chúng tôi tìm được nhiều thị trường mới .X2 : Nước Ta gia nhập WTO giúp công ty chúng tôi tìm được nhiều đối tác chiến lược kinh doanh thương mại mới .X3 : Nhìn chung Nước Ta gia nhập WTO sẽ giúp cho việc kinh doanh thương mại của công ty chúng tôi thuận tiện hơn .Biến tiềm ẩn Biến quan sát– Khái niệm bậc caoKhái niệm bậc cao là khái niệm gồm có nhiều thành phần. Mỗi thành phần được đo lường bằng một tập biến quan sát ( thang đo ) .Ví dụ :Định hướng thị trường gồm có ba thành phần : Hướng về người mua, Hướng về đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu và Phối hợp công dụng .Để đo lường khái niệm này, tất cả chúng ta phải đo lường ba thành phần của nó, tất cả chúng ta phải đo lường những khái niệm con ( thành phần của nó ) : Hướng về người mua, Hướng về đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu và Phối hợp công dụng .Đánh giá SAO

[Tổng:

Trung bình: ]

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button