Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Phương pháp đo quang và ý nghĩa các xét nghiệm sinh hóa máu cơ bản

Phương pháp đo quang và ý nghĩa các xét nghiệm sinh hóa máu cơ bản

I. PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG :1.1. Nguyên lý đo quang :

1.1.1. Bản chất của ánh sang:

            Ánh sáng là một dạng vật chất vừa có tính chất hạt, vừa có tính chất sóng
            Dựa vào tính chất sóng người ta giải thích được các hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ và phân cực của ánh sáng.

Dựa vào đặc thù hạt của ánh sáng người ta lý giải được hiện tượng kỳ lạ quang điện, quang hoá và hiện tượng kỳ lạ hấp thụ ánh sáng. ánh sáng được truyền đi trong khoảng trống dưới dạng những hạt photon mang nguồn năng lượng còn gọi là quang tử .1.1.2. Sự hoạt động phân tử và những mức nguồn năng lượng của phân tử vật chất :Cấu tạo phân tử của vật chất phức tạp hơn nhiều so với cấu trúc nguyên tử vì thế hoạt động phân tử cũng rất phức tạp. Chuyển động của phân tử vật chất gồm có hoạt động của những nguyên tử, hoạt động xê dịch và hoạt động quay của bản thân phân tử .

            Chuyển động của các điện tử trong phân tử tạo thành đám mây điện tử.
            Chuyển động dao động là sự thay đổi tuần hoàn vị trí tương đối của các hạt nhân nguyên tử trong phân tử. 

Chuyển động quay của phân tử là sự biến hóa tuần hoàn sự xu thế của phân tử trong khoảng trống. Các dạng hoạt động phân tử xảy ra đồng thời và có tương tác lẫn nhau. Mỗi dạng hoạt động phân tử đều có nguồn năng lượng đặc trưng. Năng lượng của phân tử gồm 3 dạng nguồn năng lượng : nguồn năng lượng điện tử, nguồn năng lượng xê dịch và nguồn năng lượng quay1.1.3. Sự tương tác giữa ánh sáng và những phân tử vật chất ( nguyên tắc đo quang ) :

            Nguyên lý đo quang: Dựa trên nguyên lý của hiện tượng quang phổ hấp thụ.
Quang phổ hấp thụ thực chất là quá trình tương tác giữa hạt photon của ánh sáng với các phần vật chất. Khi ta chiếu một chùm tia sáng gồm các photon có các mức năng lượng khác nhau đi qua một dung dịch chất hấp thụ. Dung dịch chỉ hấp thụ chọn lọc những photon nào có mức năng lượng phù hợp với các mức năng lượng điện tử, năng lưượng dao động và năng lượng quay của phân tử chất đó.

Như vậy những phân tử vật chất có cấu trúc khác nhau sẽ cho những phổ hấp thụ với những đỉnh và bước sóng đặc trưng khác nhau .1.1.4. Các định luật về sự hấp thụ ánh sang :

Định luật Bouger – Lamber: cường độ của một chùm tia sáng đơn sắc khi đi qua một dung dịch chất hấp thụ tỷ lệ nghịch với chiều dày của lớp dung dịch mà nó đi qua.
Định luật Beer: sự giảm cường độ ánh sáng khi đi qua một dung dịch chất hấp thụ phụ thuộc vào số lượng các tiểu phân tử vật chất hấp thụ mà ánh sáng gặp phải trên đưường đi, nghĩa là phụ thuộc vào nồng độ của dung dịch chất hấp thụ.

Theo định luật Bouguer – Lamber – Beer chỉ đúng với trường hợp chất cần xác lập nồng độ là dung dịch loãng : Độ hấp thụ quang ( tỷ lệ quang học ) tỷ suất thuận với nồng độ dung dịch :OD = A = εLCTrong đó :OD hay E, A : Mật độ quang học của dung dịchC : Nồng độ dung dịchε : Hệ số tắt của dụng dịchL : Chiều dày lớp dung dịch mà chùm tia sáng đi qua .Trong những tham số trên, thông số tắt của dung dịch không đổi, chiều dày lớp dung dịch mà chùm tia sáng đi qua không đổi. Bản chất dung dịch và bước sóng không đổi, nên tỷ lệ quang OD chỉ còn phụ thuộc vào vào nồng độ C của dung dịch .Nếu nồng độ dung dịch cần định lượng vượt quá số lượng giới hạn được cho phép thì tỷ lệ quang học không còn tuyến tính với nồng độ dung dịch nữa. Khi đó nồng độ dung dịch tăng, khoảng cách giữa những phân tử là đáng kể, sẽ sai khác đi, thông số hấp thụ không nhờ vào tuyến tính vào nồng độ nữa, khi ấy phải pha loãng dung dịch, hiệu quả thu được phải nhân với tỉ lệ pha loãng .Quá trình dẫn truyền ánh sáng qua dung dịch được trình diễn như sau :It = I010-εLC( Mật độ quang OD chính là hiệu số giữa cường độ ánh sáng tia ló với cường độ ánh sáng tia tới khi đi qua dung dịch )OD = It – I0

Dựa vào định luật Bouguer – Lamber – Beer ta tính được nồng độ dung dịch cần đo:
Trong đó CM là nồng độ dung dịch mẫu đã biết trước. ODM (AM) mẫu là mật độ quang của dung dịch mẫu đo được. Như vậy hệ số K được coi là hệ số chuẩn trong quá trình làm xét nghiệm tìm nồng độ chất thử:

CT = Hệ số K × ODT = Hệ số K × ATTrong đóCT : nồng độ mẫu thử .ODT hay AT : tỷ lệ quang của mẫu thử .1.2. Các phép đo quang :1.2.1. Phép đo điểm cuối :Là phép đo tỷ lệ quang ( OD, A ) của dung dịch chất thử mà trong quy trình thực thi phản ứng xảy ra trọn vẹn sau một thời hạn nhất định. Tại thời gian đó phản ứng kết thúc và tạo ra phức tạp màu đặc trưng và bền vững và kiên cố .Mật độ đo được tỷ suất thuận với nồng độCT = ( AT / AM ). CM = AT. KK : thông số factor .• Chú ý trong phép đo điểm cuối :- Trong hóa sinh lâm sàng, tổng thể những xét nghiệm có phản ứng tạo mẫu đặc trưng, việc chọn bước sóng ( kính lọc ) tương thích là việc làm bắt buộc. Hiện nay, hầu hết những xét nghiệm hóa sinh tân tiến, người ta sử dụng những loại thuốc thử với chế phẩm enzyme, loại sản phẩm của phản ứng màu thường được biểu lộ dưới dạng màu hồng cánh sen, thích hợp cho việc chọn kính lọc có bưước sóng 500 – 546 nm, hoặc dưới dạng phức tạp màu xanh lục thích hợp cho việc lựa chọn kính lọc có bước sóng 578 – 620 nm .- Các xét nghiệm hóa sinh : định lượng Glucose, protein, Albumin, Cholesterol, Triglycerid, HDL_c, LDL_c, Ure ( so màu ), Bilirubin .1.2.2. Phép đo động học 2 điểm :Phép đo này sử dụng cho những xét nghiệm hóa sinh có phản ứng xảy ra không trọn vẹn sau một thời hạn nhất định. Không thể xác lập điểm kết thúc của phản ứng .Tại thời gian t1, đo tỷ lệ quang A1Tại thời gian t2, đo tỷ lệ quang A2∆ A = A2 – A1 : Hiệu số tỷ lệ quangNồng độ chất cần tìm được xác lập theo công thức sau :CT = ( AT / AM ). CM = ∆ A. KTrong hóa sinh lâm sàng, xét nghiệm Ure và Creatinin máu thường được sử dụng phép đo động học 2 điểm .1.2.3. Phép đo động học enzyme :

Phép đo này sử dụng cho các xét nghiệm hóa sinh tìm hoạt độ các enzyme trong huyết thanh.
Phản ứng enzyme thường không tạo phức hợp màu mà làm thay đổi độ đục của dung dịch phản ứng trong khoảng thời gian nhất định. Việc xác định hoạt độ của enzyme không thể xác định bằng phép đo điểm cuối mà phải sử dụng phép đo động học ở nhiều thời điểm ( t1, t2, t3, …, tn )

Người ta thường quen gọi đó là phép đo Kinetic .Phép đo này tính hoạt độ enzyme phải trải qua việc xác lập hiệu số tỷ lệ quang trung bình .- Lấy hiệu số tỷ lệ quang giữa hai thời gian∆ A1 = A2 – A1∆ A2 = A3 – A2∆ A3 = A4 – A3∆ A4 = A5 – A4Tính trung bình tỷ lệ quang giữa những thời gian∆ A = ( ∆ A1 + ∆ A2 + ∆ A3 + ∆ A4 ) / 4CT = ∆ A.K( K là thông số factor do hãng sản xuất hoá chất xét nghiệm phân phối )Chú ý lắc đều, đo ngay- Các xét nghiệm : GOT, GPT, Amylase …II. Ý nghĩa của những chỉ số xét nghiệm sinh hóa máuXét nghiệm sinh hóa máu : Giúp nhìn nhận công dụng của những cơ quan trong khung hình như : tính năng gan – mật ( men gan, bilirubin, protein … ), công dụng thận ( ure, creatinin … ), thực trạng đường máu ( glucose máu, HbA1c ), thực trạng mỡ máu ( triglycerid, cholesterol ), ..1. xét nghiệm Ure máu :- Trị số thông thường : 2,5 – 7,5 mmol / lUre tăng cao trong những trường hợp : Suy thận, thiểu niệu, vô niệu, ùn tắc đường niệu, chính sách ăn nhiều protein …Ure thấp trong những trường hợp : Suy gan làm giảm tổng hợp ure, chính sách ăn nghèo protein, truyền nhiều dịch …Cách lấy mẫu : Mẫu máu sẽ được lấy từ khung hình vào buổi sáng, lúc đói : 3 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .2. xét nghiệm Creatinin máu :- Trị số thông thường :Nam : 62-120 Mmol / lNữ : 53-100 Mmol / l- Creatinin tăng cao trong những trường hợp : Suy thận cấp và mãn, bí tiểu tiện, bệnh to đầu ngón, tăng bạch cầu, cường giáp, Goutte …- Creatinin giảm gặp trong những trường hợp : có thai, dùng thuốc chống động kinh, bệnh teo cơ cấp và mãn tính …Mẫu máu : Mẫu máu sẽ được lấy từ khung hình vào buổi sáng, lúc đói : 3 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .3. xét nghiệm Đường máu :- Trị số thông thường : 3,9 – 6,4 mmol / l- Đường máu tăng cao gặp trong những trường hợp : Tiểu đường do tuỵ, cường giáp, cường tuyến yên, điều trị corticoid, bệnh gan, giảm kali máu …- Đường máu giảm gặp trong những trường hợp : hạ đường huyết do chính sách ăn, do sử dụng thuốc hạ đường huyết quá liều, suy vỏ thượng thận, suy giáp, nhược năng tuyến yên, bệnh gan nặng, nghiện rượu, bệnh Addison …Mẫu máu : Mẫu máu sẽ được lấy từ khung hình vào buổi sáng, lúc đói : 3 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .Chú ý : Lấy máu lúc đói và chuyển máu xuống khoa xét nghiệm chậm nhất là 30 phút sau khi lấy máu .4. xét nghiệm HbA1C :- Ý nghĩa : Nồng độ HbA1C phản ánh thực trạng đường máu trong khoảng chừng 2-3 tháng trước khi lấy máu xét nghiệm ( xét nghiệm định lượng Glucose máu chỉ nói lên được hàm lượng đường tại thời gian lấy máu làm xét nghiệm ). Vì vậy HbA1C được coi là thông số kỹ thuật có giá trị để chẩn đoán và theo dõi điều trị tiểu đường .- Trị số thông thường : 4-6 %- HbA1C tăng trong những trường hợp : bệnh tiểu đường, bệnh tiểu đường khó trấn áp, .- HbA1C tăng giả tạo trong những trường hợp : ure máu cao, thalassemia .- HbA1C giảm giả tạo trong những trường hợp : Thiếu máu, huyết tán, mất máu- Mẫu máu : Mẫu máu sẽ được lấy từ khung hình vào buổi sáng, lúc đói : 1 ml máu tĩnh mạch chống đông EDTA5. xét nghiệm Acid Uric máu :- Trị số thông thường :Nam : 180 – 420 Mmol / lNữ : 150 – 360 Mmol / l- Acid uric tăng cao trong nhiều trường hợp : thường gặp nhất là trong bệnh Gout, leucemie, đa hồng cầu, suy thận, ung thư, tăng bạch cầu đơn nhân, nhiễm trùng nặng, bệnh vẩy nến …- Acid uric giảm gặp trong những trường hợp : có thai, bệnh wilson, hội chứng Fanconi …Mẫu máu : Mẫu máu sẽ được lấy từ khung hình vào buổi sáng, lúc đói : 3 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .5. Tên xét nghiệm : SGOT ( ALT ) :- Ý nghĩa : SGOT là men xúc tác phản ứng trao đổi nhóm amin. GOT không những ở bào tương ( khoảng chừng 30 % ) mà nó còn xuất hiện ở ty thể của tế bào ( khoảng chừng 70 % ). Nồng độ men SGOT phản ánh thực trạng tổn thương tế bào gan, cơ tim .- Trị số thông thường ≤ 40 U / l

– SGOT tăng cao trong các trường hợp: Viêm gan cấp do virus hoặc do thuốc, tan máu, viêm gan do rượu, nhồi máu cơ tim, viêm cơ…

Lưu ý trong những trường hợp tế bào hồng cầu bị vỡ thì SGOT tăng rất caoMẫu máu : Mẫu máu sẽ được lấy từ khung hình vào buổi sáng, lúc đói : 3 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .6. Tên xét nghiệmSGPT ( AST ) :- Ý nghĩa : SGPT là men chỉ có trong bào tương của tế bào gan. Nồng độ SGPT phản ánh thực trạng tổn thương tế bào gan do viêm .- Trị số thông thường ≤ 40 U / lSGPT tăng cao gặp trong những trường hợp viêm gan, nhũn não .Nếu SGPT > SGOT : Chứng tỏ có tổn thương nông, cấp tính trên diện rộng của tế bào ganNếu SGOT > SGPT chứng tỏ tổn thương sâu đến lớp dưới tế bào ( ty thể )Mẫu máu : Mẫu máu sẽ được lấy từ khung hình vào buổi sáng, lúc đói : 3 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .7. xét nghiệm : GGT :- Trị số thông thường :Nam ≤ 45 U / lNữ ≤ 30 U / l- GGT tăng cao trong những trường hợp : Nghiện rượu, viêm gan do rượu, ung thư lan toả, xơ gan, tắc mật …GGT tăng nhẹ trong những trường hợp : Viêm tuỵ, béo phì, do dùng thuốc …Mẫu máu : Mẫu máu sẽ được lấy từ khung hình vào buổi sáng, lúc đói : 2 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .8. xét nghiệm ALP ( phosphatase kiềm ) :- Trị số thông thường : 90-280 U / l- ALP tăng rất cao trong những trường hợp : Tắc mật, ung thư gan lan toả .- Kết quả ALP cũng tăng trong những trường hợp : Viêm xương, bệnh Paget ( viêm xương biến dạng ), ung thư xương tạo cốt bào, nhuyễn xương, còi xương. Vàng da tắc mật, viêm gan thứ phát ( sau tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn, bệnh Hodgkin, dùng thuốc tiểu đường, thuốc điều trị huyết áp … )- ALP giảm trong những trường hợp : Thiếu máu ác tính, suy cận giáp, thiếu vitamin C, dùng thuốc giảm mỡ máu …9. xét nghiệm Protein toàn phần :- Trị số thông thường : 65-82 g / l- Protein tăng trong những bệnh lý : Đa u tủy ( Kahler ), bệnh Waldenstrom, thiểu năng vỏ thượng thận … Ngoài ra hoàn toàn có thể gặp protein máu tăng trong những trường hợp cô đặc máu : sốt lê dài, ỉa chảy nặng, nôn nhiều …- Protein giảm trong những trường hợp : thận hư nhiễm mỡ, xơ gan, ưu năng giáp nhiễm độc, suy dinh dưỡng … ngoài những, hoàn toàn có thể gặp giảm protein máu do pha loãng máu ( nhiễm độc nước, truyền dịch quá nhiều … )Mẫu máu : Mẫu máu sẽ được lấy từ khung hình vào buổi sáng, lúc đói : 3 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .10. xét nghiệm Albumin máu :- Trị số thông thường : 35-55 g / l- Albumin tăng thường ít gặp : Shock, mất nước …- Albumin giảm thường gặp trong những trường hợp : Xơ gan, suy dinh dưỡng, hội chứng thận hư, viêm cầu thận, đa u tủy ( Kahler ), Waldenstrom …Mẫu máu : Mẫu máu sẽ được lấy từ khung hình vào buổi sáng, lúc đói : 3 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .11. xét nghiệm Chỉ số A / G :- Trị số thông thường : 1,2 – 2,2- A / G < 1 do tăng globulin, do giảm albumin hoặc phối hợp cả 2 :- Giảm albumin : do thiếu dinh dưỡng, ung thư, lao, suy gan ...- Tăng globulin : Đa u tuỷ xương, Bệnh collagen, nhiễm khuẩn ...- Đồng thời giảm albumin và tăng globulin : Xơ gan, viêm thận cấp, thận hư nhiễm mỡ, đau tuỷ xương ...Mẫu máu : Mẫu máu sẽ được lấy từ khung hình vào buổi sáng, lúc đói : 3 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .12. xét nghiệm Định lượng B2M ( B2 Microglobulin ) :- Ý nghĩa : B2M do những tế bào lympho, tương bào sản sinh và có trên mặt phẳng những tế bào này. Định lượng B2M góp thêm phần phân loại, tiên lượng, theo dõi hiệu suất cao điều trị bệnh đa u tuỷ xương, u lympho .- Trị số thông thường : 0,8 - 2,2 mg / l- B2M tăng trong những trường hợp nhiễm trùng mãn tính, suy giảm tính năng thận, những bệnh ác tính. Đặc biệt, tác dụng đo B2M tăng cao Open ở bệnh nhân đa u tuỷ xương, u lympho .Mẫu máu : Mẫu máu sẽ được lấy từ khung hình vào buổi sáng, lúc đói : 3 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .13. Tên xét nghiệm : Cholesterol toàn phần- Trị số thông thường : 3,9 - 5,2 mmol / l- Cholesterol tăng trong những trường hợp : rối loạn lipid máu nguyên phát hoặc thứ phát, vữa xơ động mạch, hội chứng thận hư, vàng da tắc mật ngoài gan, bệnh vảy nến ...Cholesterol giảm trong những trường hợp : hấp thu kém, suy kiệt, ung thư, biếng ăn ...Mẫu máu : Mẫu máu sẽ được lấy từ khung hình vào buổi sáng, lúc đói : 3 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .14. xét nghiệm Triglycerid :- Trị số thông thường : 0,5 - 2,29 mmol / l- Triglycerid tăng trong những trường hợp : Vữa xơ động mạch, rối loạn lipid máu, hội chứng thận hư, bệnh béo phì, đái tháo đường ...- Triglycerid giảm trong những trường hợp : xơ gan, hội chứng kém hấp thu, suy kiệt, cường tuyến giáp ...Mẫu máu : Mẫu máu sẽ được lấy từ khung hình vào buổi sáng, lúc đói : 3 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .15. Tên xét nghiệm HDL-C :- Trị số thông thường : ≥ 0,9 mmol / l- HDL-C tăng : ít rủi ro tiềm ẩn gây vữa xơ động mạch- HDL-C giảm : dễ có rủi ro tiềm ẩn gây vữa xơ động mạch, hay gặp trong những trường hợp rối loạn mỡ máu, vữa xơ động mạch, tăng huyết áp, cơn đau thắt ngực ...Mẫu máu : Mẫu máu sẽ được lấy từ khung hình vào buổi sáng, lúc đói : 3 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .16. xét nghiệm LDL-C :- Trị số thông thường : < = 3,4 mmol >– LDL-C càng cao, rủi ro tiềm ẩn bị vữa xơ động mạch càng lớn .LDL-C tăng trong những trường hợp : Vữa xơ động mạch, rối loạn lipid máu, bệnh béo phì …- LDL-C giảm trong những trường hợp : xơ gan, hội chứng kém hấp thu, suy kiệt, cường tuyến giáp …Mẫu máu : Mẫu máu sẽ được lấy từ khung hình vào buổi sáng, lúc đói : 3 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .17. xét nghiệm Canxi toàn phần :- Trị số thông thường : 2,2 – 2,7 mmol / l- Canxi toàn phần tăng trong những trường hợp : loãng xương, đa u tuỷ, cường phó giáp trạng, bệnh Paget, cường giáp, dùng lợi tiểu Diazit …- Canxi toàn phần giảm trong những trường hợp : Thiếu vitamin D, còi xương, thiểu năng giáp, suy thận, một số ít trường hợp không cung ứng với vitamin D, hội chứng thận hư, những trường hợp giảm Albumin máu, tan máu, viêm tụy cấp, thai nghén …Mẫu máu : Mẫu máu sẽ được lấy từ khung hình vào buổi sáng, lúc đói : 3 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .18. xét nghiệm Ca + + máu :- Trị số thông thường : 1,17 – 1,29 mmol / l- Ca + + tăng trong những trường hợp : Đa u tủy, loãng xương, viêm phổi, giảm phosphat máu, nhiễm độc vitamin D, cường cận giáp tiên phát hoặc thứ phát …- Kết quả Ca + + giảm trong những trường hợp : Thiểu năng cận giáp, suy thận, bệnh Tetanie, còi xương, những bệnh có giảm Albumin máu …Mẫu máu : Mẫu máu sẽ được lấy từ khung hình vào buổi sáng, lúc đói : 3 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .19. xét nghiệm Sắt trong máu :- Trị số thông thường :Nam : 11-27 Mmol / lNữ : 7-26 Mmol / l- Sắt tăng trong những trường hợp : tan máu, suy tủy, xơ tủy, rối loạn sinh tủy, xơ gan, nhiễm độc sắt, truyền máu nhiều lần …- Sắt giảm trong những trường hợp : Thiếu máu thiếu sắt, viêm nhiễm mạn tính, chảy máu lê dài, ăn kiêng, giảm hấp thu sắt ( cắt đoạn ruột, dạ dày … )Mẫu máu : Mẫu máu sẽ được lấy từ khung hình vào buổi sáng, lúc đói : 3 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .20. xét nghiệm Ferritin :- Trị số thông thường :Nam giới và phụ nữ đã mãn kinh : 16,4 – 323 ng / mlPhụ nữ ở lứa tuổi sinh đẻ : 6,9 – 282 ng / ml- Ferritin tăng rất cao trong những trường hợp : Suy tủy, tủy giảm sinh, rối loạn sinh tủy, Hodgkin, đau tuỷ xương … Ferritin cũng tăng cao trong những trường hợp : Nhiễm trùng, có khối u mãn tính ( tăng giả tạo ), truyền khối hồng cầu nhiều lần, tan máu …- Ferritin giảm trong những trường hợp : Thiếu máu thiếu sắt, những bệnh mãn tính, viêm đa khớp, suy thận, những bệnh gây mất máu mãn tính ( rong kinh, trĩ, viêm loét đường tiêu hoá, chảy máu dạ dày … ), rối loạn hấp thu ( do cắt dạ dày, viêm ruột non mãn tính ) …Mẫu máu : Mẫu máu sẽ được lấy từ khung hình vào buổi sáng, lúc đói : 3 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .21. xét nghiệm Amylase máu :- Trị số thông thường : ≤ 220U / lKết quả sẽ Amylase tăng cao trong những trường hợp : Viêm tụy cấp, ung thư tuỵ, quai bị, viêm tuyến nước bọt, thủng dạ dày, tắc ruột cấp, …Amylase giảm thường ít gặp : ung thư tụy, sỏi tụyMẫu máu để xét nghiệm : Mẫu máu nên lấy vào buổi sáng, lúc đói : 3 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .22. xét nghiệm CK ( Creatin – Kinase ) :- Ý nghĩa : CK là men có nhiều trong cơ tim và cơ xương, nồng độ men này phản ánh thực trạng tổn thương cơ .- Trị số thông thường : ≤ 200U / l- CK tăng cao trong những trường hợp : Nhồi máu cơ tim, viêm cơ tim, chấn thương cơ, viêm cơ, choáng, hoạt độ CK tăng gặp ở nhiều loại tổn thương cơ, bệnh loạn dưỡng cơ Duchene tiến triển và một số ít trạng thái ( gắng sức sinh lý, sốt cao ác tính, thiếu oxy cơ, sau phẫu thuật, sau tiêm bắp một số ít thuốc kháng sinh, điều trị thuốc giảm đau, thuốc chống loạn nhịp …- CK giảm trong trường hợp : teo cơMẫu máu : Mẫu máu sẽ được lấy vào buổi sáng, lúc đói : 3 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .23. xét nghiệm CRP – n :- Ý nghĩa : CRP-n được tổng hợp ở gan, được sản xuất nhanh và mạnh ở quá trình cấp tính để đối phó với 1 số ít tác động ảnh hưởng đến khung hình. CRP nằm trong tuyến bảo vệ tiên phong của khung hình bởi nó có 2 vai trò : nhận dạng yếu tố tác động ảnh hưởng và hoạt hoá bổ thể làm tăng thực bào. Chính thế cho nên CRP có ý nghĩa trong :- Chẩn đoán sớm một số ít bệnh đặc biệt quan trọng là nhiễm vi trùng, những tổn thương tế bào cơ tim, tổn thương những vi mạch- Tiên lượng bệnh : Nồng độ CRP tỉ lệ thuận với mức độ tổn thương mô và thực trạng nhiễm trùng .- Đánh giá hiệu suất cao điều trị bệnh nhất là khi dùng kháng sinh, những thuốc chống viêm .- CRP tăng sớm trong máu 6-12 giờ sau khi khởi phát viêm, tăng rất cao khi viêm nhiễm nặng và giảm nhanh khi vô hiệu được tác nhân gây bệnh .

– Trị số bình thường: < 7 mg/l

– CRP tăng cao trong những trường hợp : nhiễm trùng, tổn thương mô, thấp khớp, viêm phổi, ung thư vú, SLE, sốt do thấp khớp, viêm đa khớp, sau phẫu thuật … CRP tăng nhẹ trong những trường hợp : Stress, hôn mê, nhiễm virus …Mẫu máu : Mẫu máu sẽ được lấy từ khung hình vào buổi sáng, lúc đói : 3 ml máu không chống đông hoặc chống đông bằng lithiheparin .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button