Review

Giải bài 6,7, 8,9 trang 9,10 SGK Toán 8 tập 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Bài 2 Toán 8: Giải bài 6 trang 9; bài 7,8,9 trang 10 SGK Toán 8 tập 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải – chương 3.

1. Hai quy tắc biến đổi phương trình (viết tắt PT)

a ) Quy tắc chuyển vế

Trong một PT ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

b ) Quy tắc nhân với một số ít
Trong một PT, ta có thể nhân cả hai vế với cùng một số ít khác 0

2. Giải phương trình bậc nhất một ẩn

a ) Định nghĩa
PT ax + b = 0, với a và b là hai số đã cho và a # 0 được gọi là PT bậc nhất một ẩn
b ) Cách giải :
Bước 1 : Chuyển vế ax = – b
Bước 2 : Chia hai vế cho a : x = – b / a
Bước 3 : Kết luận nghiệm : S = { – b / a }
Ta hoàn toàn có thể trình diễn ngắn gọn như sau :
ax + b = 0 < => ax = – b < => x = – b / a
Vậy tập nghiệm của PT là S = { – b / a }

B. Đáp án và hướng dẫn giải bài tập: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải trang 9,10  Toán 8 tập 2 (Bài 2)

Bài 6. Tính diện tích của hình thang ABCD (h.1) theo x bằng hai cách:

1 ) Tính theo công thức S = BH x ( BC + DA ) : 2 ;
2 ) S = SABH + SBCKH + SCKD. Sau đó sử dụng giả thiết S = 20 để thu được hai PT tương tự với nhau. Tronghai phương trình ấy, có PT nào là PT bậc nhất không ?

2016-01-05_204033

Gọi S là diện tích hình thang ABCD.
1) Theo công thức

2016-01-05_204202

Ta có : AD = AH + HK + KD
=> AD = 7 + x + 4 = 11 + xQuảng cáo
Do đó :

2016-01-05_204258

2 ) Ta có : S = SABH + SBCKH + SCKD .

2016-01-05_204346

Vậy S = 20 ta có hai phương trình :

2016-01-05_204423

Cả hai PT không có PT nào là PT bậc nhất .

Bài 7. Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau:

a ) 1 + x = 0 ; b ) x + x2 = 0 c ) 1 – 2 t = 0 ;
d ) 3 y = 0 ; e ) 0 x – 3 = 0 .
Giải : PT bậc nhất 1 ẩn là những PT
a ) 1 + x = 0 ẩn số là x
c ) 1 – 2 t = 0 ẩn số là t
d ) 3 y = 0 ẩn số là y

– PT x + x² = 0 không có dạng ax + b = 0

Quảng cáo
– PT 0 x – 3 = 0 tuy có dạng ax + b = 0 nhưng a = 0 không thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo a ≠ 0 .

Bài 8 trang 10 Toán 8 tập 2: Giải các PT:

a ) 4 x – 20 = 0 ; b ) 2 x + x + 12 = 0 ;
c ) x – 5 = 3 – x ; d ) 7 – 3 x = 9 – x .

Đáp án: a) 4x – 20 = 0

⇔ 4 x = 20
⇔ x = 5
Vậy PT có nghiệm duy nhất x = 5 .
b ) 2 x + x + 12 = 0
⇔ 2 x + 12 = 0
⇔ 3 x = – 12
⇔ x = – 4
Vậy PT đã cho có nghiệm duy nhất x = – 4
c ) x – 5 = 3 – x
⇔ x + x = 5 + 3
⇔ 2 x = 8
⇔ x = 4
Vậy PT có nghiệm duy nhất x = 4
d ) 7 – 3 x = 9 – x
⇔ 7 – 9 = 3 x – x
⇔ – 2 = 2 x
⇔ x = – 1
Vậy PT có nghiệm duy nhất x = – 1 .

Bài 9 trang 10 Toán 8. Giải các PT sau, viết số gần đúng của mỗi nghiệm ở dạng số thập phân bằng cách làm tròn đến hàng phần trăm:

a ) 3 x – 11 = 0 ; b ) 12 + 7 x = 0 ; c ) 10 – 4 x = 2 x – 3 .

Đáp án: a) 3x -11 = 0

⇔ 3 x = 11

⇔ x = 11/3
⇔ x ≈ 3, 67

Nghiệm gần đúng là x = 3,67 .
b ) 12 + 7 x = 0
⇔ 7 x = – 12
⇔ x = – 12/7
⇔ x ≈ – 1,71
Nghiệm gần đúng là x = – 1,71 .

c) 10 – 4x = 2x – 3

⇔ – 4 x – 2 x = – 3 – 10

⇔ -6x = -13 <=> x = 13/6
⇔ x ≈ 2,17

Nghiệm gần đúng là x = 2, 17 .

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button