Review

Bài 1,2,3 trang 30,31 Toán đại số 9 tập 2: Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

Gợi ý Giải bài 1 trang 30; bài 2,3 trang 31  SGK Toán 9 tập 2: Hàm số y = ax² (a ≠ 0) – Chương 4 Hàm số y = ax² (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn.

1. Tập xác lập của hàm số y = ax2 ( a ≠ 0 ) xác lập với mọi giá trị của x ∈ R .
2. Tính chất :

– Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0.

– Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0 .
3. Nhận xét :
– Nếu a > 0 thì y > 0 với mọi x ≠ 0 ; y = 0 khi x = 0. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 0 .
– Nếu a < 0 thì y < 0 với mọi x ≠ 0 ; y = 0 khi x = 0. Giá trị lớn nhất của hàm số là y = 0 .

Hướng dẫn và giải Hàm số y = ax² (a ≠ 0) bài  Toán 9 tập 2 trang 30,31.

Bài 1. Diện tích S của hình tròn được tính bởi công thức S = πR2, trong đó R là bán kính của hình tròn.

a ) Dùng máy tính bỏ túi, tính những giá trị của S rồi điền vào những ô trống trong bảng sau ( π ≈ 3,14, làm tròn tác dụng đến chữ số thập phân thứ hai ) .

R (cm)0,571,372,154,09
S = πR2 (cm2)

b ) Nếu nửa đường kính tăng gấp 3 lần thì diện tích quy hoạnh tăng hay giảm bao nhiêu lần ?
c ) Tính nửa đường kính của hình tròn trụ, làm tròn tác dụng đến chữ số thập phân thứ hai, nếu biết diện tích quy hoạnh của nó bằng 79,5 cm2 .

Đáp án & giải bài 1:

a ) Dùng máy tính bỏ túi, tính những giá trị của S như sau :Quảng cáo
Kết quả lần lượt là : 1,020703453
5,896455252
14,52201204
52,55287607
Ta được bảng sau :

R (cm)0,571,372,154,09
S = πR2 (cm2)1,025,8914,5252,55

b ) Giả sử R ’ = 3R thế thì S ’ = πR ’ 2 = π ( 3R ) 2 = π. 9R2 = 9 πR2 = 9S .
Vậy diện tích quy hoạnh tăng 9 lần .
c ) 79,5 = S = πR2. Suy ra R2 = 79,5 : π

Do đó R =√79,5:π ≈ 5,03 (cm)

Quảng cáo

Bài 2 trang 31 . Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 100 m. Quãng đường chuyển động s (mét) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) bởi công thức: s = = 4t2.

a ) Sau 1 giây, vật này cách mặt đất bao nhiêu mét ? Tương tự, sau 2 giây ?
b ) Hỏi sau bao lâu vật này tiếp đất ?

Giải: a) Quãng đường chuyển động của vật sau 1 giây là: S = 4 .12 = 4m

Khi đó vật cách mặt đất là : 100 – 4 = 96 m
Quãng đường hoạt động của vật sau 2 giây là : S = 4. 22 = 4. 4 = 16 m
Khi đó vật cách mặt đất là 100 – 16 = 84 m
b ) Khi vật tới mặt đất, quãng đường hoạt động của nó là 100 m. Khi đó ta có :
4 t2 = 100 ⇔ t2 = 25
Do đó : t = ± √ 25 = ± 5
Vì thời hạn không hề âm nên t = 5 ( giây )

Bài 3 trang 31 Toán 9 tập 2. Lực F của gió khi thổi vuông góc vào cánh buồm tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc v của gió, tức là F = av2 (a là hằng số). Biết rằng khi vận tốc gió bằng 2 m/s thì lực tác động lên cánh buồm của một con thuyền bằng 120 N (Niu –tơn)

a ) Tính hằng số a .
b ) Hỏi khi v = 10 m / s thì lực F bằng bao nhiêu ? Cùng câu hỏi này khi v = 20 m / s ?
c ) Biết rằng cánh buồm chỉ hoàn toàn có thể chịu được một áp lực đè nén tối đa là 12 000 N, hỏi con thuyền hoàn toàn có thể đi được trong gió bão với tốc độ gió 90 km / h hay không ?

Giải: a) Ta có: v = 2 m/s, F = 120 N

Thay vào công thức F = = av2ta được a. 22 = 120

Suy ra: a = 120 : 22= 120 : 4 = 30 (N/m2)

b ) Với a = 30 N / mét vuông. Ta được F = 30 v2nên khi tốc độ v = 10 m / s2 thì F = 30. 102 = 3000N .
Khi tốc độ v = 20 m / s2 thì F = 30. 400 = 12000N
c ) Gió bão có tốc độ 90 km / h hay 90000 m / 3600 s = 25 m / s. Mà theo câu b ), cánh buồm chỉ chịu sức gió 20 m / s. Vậy cơn bão có tốc độ gió 90 km / h thuyền không hề đi được .

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button