Toán ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Số nguyên âm là gì? Định nghĩa, khái niệm

Số nguyên âm là gì?

Tương tự: Số âm
Tương tự : Số âm

Trong toán học, số âm theo định nghĩa chính là một số thực nhỏ hơn 0. Theo một khái niệm số nguyên âm thì số tự nhiên với dấu trừ đứng trước sẽ được gọi là số nguyên âm.

Ký hiệu của số nguyên âm

Theo nguyên tắc, những số âm đều được trình diễn bằng cách thường thì là đặt trước số dương tương ứng một dấu “ – ” ( trừ ). Ví dụ : – 2, – 3, – 5, – 6 .

Trục số của số nguyên âm

Trục số là gì?

Trục số thể hiện hình ảnh về một đường thẳng mà trên mỗi điểm của đường thẳng sẽ được hiển thị với một số nguyên tương ứng, trong đó thì số 0 là điểm nằm giữa của số nguyên âm và số nguyên dương. 

Biểu diễn số nguyên âm trên trục số

Trong đường thẳng của trục số thì số nguyên âm thường được màn biểu diễn bên trái, và nằm bên trái của số 0 .
Ví dụ : – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 0 1 2 3 4 5

Số nguyên âm nhỏ nhất và lớn nhất

Số nguyên âm lớn nhất

trái lại với phép so sánh của số nguyên dương thì số nguyên âm nào có giá trị tuyệt đối là nhỏ nhất và gần số 0 trên trục số nhất thì số đó sẽ là số nguyên âm lớn nhất .

Ví dụ: Tìm số nguyên âm lớn nhất có: 1 chữ số, 2 chữ số và 3 chữ số.

Cách giải:  

 • Số nguyên âm lớn nhất có 1 chữ số là: -1.
 • Số nguyên âm lớn nhất có 2 chữ số là: -10.
 • Số nguyên âm lớn nhất có 3 chữ số là: -100.

Số nguyên âm nhỏ nhất

Số nguyên âm nhỏ nhất là số nguyên âm có giá trị tuyệt đối lớn nhất và xa số 0 trên trục số nhất thì số đó sẽ là số nguyên âm nhỏ nhất .

Ví dụ: Tìm số nguyên âm nhỏ nhất có: 1 chữ số, 2 chữ số, 3 chữ số.

Cách giải:  

 • Số nguyên âm nhỏ nhất có 1 chữ số là: -9.
 • Số nguyên âm nhỏ nhất có 2 chữ số là: -99.
 • Số nguyên âm nhỏ nhất có 3 chữ số là: -999.

Cách so sánh hai số nguyên âm

Cách 1: Sử dụng định nghĩa số nguyên âm 

 • Biểu diễn số nguyên cần so sánh trên trục số.
 • Giá trị các số nguyên tăng dần từ trái sang phải.

Cách 2: Căn cứ vào các nhận xét sau: 

 • Số nguyên âm nhỏ hơn 0.
 • Số nguyên dương lớn hơn số nguyên âm.
 • Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì số đó lớn hơn.

Ví dụ: So sánh các số sau: 2 và -3, -4 và -7, -135 và -134.

Cách giải: 

 • 2 > -3.
 • -4 > -7.
 • -135 < -134.

Phép cộng hai số nguyên âm

Cơ sở phép cộng hai số nguyên âm

Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên âm : Khi muốn cộng hai số nguyên âm thì ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng, sau đó đặt dấu “ – ” trước hiệu quả .

Ví dụ phép cộng hai số nguyên âm

Ông A đang nợ 200,000 ( – 200,000 ), ông lại mượn thêm 300,000 ( – 300,000 ). Vậy hỏi tổng số tiền ông A nợ là bao nhiêu ?

Cách giải: 

( – 200,000 ) + ( – 300,000 ) = ( | – 200,000 | + | – 300,000 | ) = – ( 200,000 + 300,000 ) = – 500,000
Vậy tổng số tiền ông A nợ là 500,000

Phép trừ hai số nguyên âm

Cơ sở phép trừ hai số nguyên âm

Phát biểu quy tắc trừ hai số nguyên âm : Khi muốn trừ số nguyên âm a cho số nguyên âm b, ta cần lấy số nguyên âm a cộng với giá trị tuyệt đối của số nguyên âm b. Ví dụ : ( – 3 ) – ( – 5 ) = ( – 3 ) + ( | – 5 | ) = ( – 3 ) + 5 = 2 .

Ví dụ phép trừ hai số nguyên âm

So sánh :

 1. (-7) – (-5) …. -1.
 2. (-13) – (-10) …. -5.
 3. (-20) –  (-12) …. -8.

Cách giải: 

 1. (-7) – (-5) = -7 + 5 = -2 < -1, do đó (-7) + (-5) < -1
 2. (-13) – (-10) = -13 + 10 = -3 > -5, do đó (-13) – (-10) > -5
 3. (-20) – (-12) = -20 + 12 = -8, do đó (-20) – (-12) = -8

Phép nhân hai số nguyên âm

Cơ sở phép nhân hai số nguyên âm

Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên âm: Để nhân hai số nguyên âm, ta lấy giá trị tuyệt đối của hai số nguyên âm đó nhân lại với nhau. Ví dụ: (-3).(-5) = (|-3|) .(|-5|) = 3.5 = 15. 

Vậy phép nhân hai số nguyên âm ta sẽ được hiệu quả là 1 số ít nguyên dương .

Ví dụ phép nhân hai số nguyên âm

Sử dụng máy tính bỏ túi. Tính :

 1. (-52). (-30)
 2. (-20). (-230)
 3. (-230).(-40)

Cách giải: 

 1. (-52). (-30) = (|-52|). (|-30|) = 52.30 = 1560.
 2. (-20). (-230) = (|-20|). (|-230|) = 20.230 = 4600.
 3. (-260).(-40) = (|-260|). (|-40|) = 260.40 = 10400

Người đăng: hoy

Time: 2020-10-05 13:53:28

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button