Toán ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Lý thuyết Tập hợp các số nguyên Toán 6 Cánh diều>

I. Tập hợp Z các số nguyên

– Số tự nhiên khác 0 còn được gọi là số nguyên dương- Các số nguyên âm, số 0 và những số nguyên dương tạo thành tập hợp những số nguyên

– Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z

II. Biểu diễn số nguyên trên trục số

h1bai13sachkntt

Trên trục số nằm ngang: Điểm \(0\)được gọi là điểm gốc của trục số. Chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương (thường được đánh dấu bằng mũi tên), chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm của trục số.

+ Trên trục số thẳng đứng, điểm biểu diễn số nguyên âm nằm dưới điểm 0, điểm biểu diễn số nguyên dương nằm trên điểm 0

+ Điểm màn biểu diễn số nguyên \ ( a \ ) trên trục số gọi là điểm \ ( a. \ )+ ) Cho số nguyên \ ( a \ ) và \ ( b \ ). Trên trục số, nếu điểm \ ( a \ ) nằm bên trái điểm \ ( b \ ) thì số \ ( a \ ) nhỏ hơn số \ ( b \ ), kí hiệu \ ( a < b \ )

Ví dụ:

Số 2 trên trục số được gọi là điểm 2 .Số \ ( – 9 \ ) trên trục số được gọi là điểm \ ( – 9 \ )

Ví dụ: Cho trục số như hình vẽ.

 h2bai13kntt

Ta thấy điểm trình diễn số \ ( – 5 \ ) nằm bên trái điểm trình diễn số \ ( – 3 \ ) nên \ ( – 5 < - 3. \ )

III. Số đối của một số nguyên

– Trên trục số, hai số nguyên ( phân biệt ) có điểm trình diễn nằm về 2 phía của gốc 0 và cách đều gốc 0 được gọi là 2 số đối nhau- Số đối của số 0 là 0

IV. So sánh các số nguyên

Cho số nguyên \ ( a \ ) và \ ( b \ ) .Trên trục số nằm ngang, nếu điểm \ ( a \ ) nằm bên trái điểm \ ( b \ ) thì số \ ( a \ ) nhỏ hơn số \ ( b \ ), kí hiệu \ ( a < b \ )

Trên trục số thẳng đứng, nếu điểm \(a\) nằm bên dưới điểm \(b\) thì số \(a\) nhỏ hơn số \(b\), kí hiệu \(a < b\)

Ví dụ: Cho trục số như hình vẽ.

Ta thấy điểm trình diễn số \ ( – 5 \ ) nằm bên trái điểm trình diễn số \ ( – 3 \ ) nên \ ( – 5 < - 3. \ )

Ta thấy điểm trình diễn số – 2 nằm bên dưới điểm màn biểu diễn số 1 nên \ ( – 2 < 1 \ ) - Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số nguyên dương .- Để so sánh 2 số nguyên âm, ta làm 2 bước sau :Bước 1 : Bỏ dấu " - " trước cả 2 số âmBước 2 : Trong 2 số nguyên dương nhận được, số nào nhỏ hơn thì số nguyên âm bắt đầu ( trước khi bỏ dấu " - " lớn hơn

Chú ý:

– Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0 .- Mọi số nguyên dương đều lớn hơn 0 .- Nếu \ ( a, b \ ) là hai số nguyên dương và \ ( a > b \ ) thì \ ( – a < - b \ ) ( Thêm dấu “ - ” thì đổi dấu “ > ” thành dấu “ < ” )- Nếu \ ( a, b \ ) là hai số nguyên dương và \ ( a < b \ ) thì \ ( - a > – b \ )- Kí hiệu \ ( a \ le b \ ) có nghĩa là “ \ ( a < b \ ) hoặc \ ( a = b \ ) ”- Kí hiệu \ ( a \ ge b \ ) có nghĩa là “ \ ( a > b \ ) hoặc \ ( a = b \ ) ”

Ví dụ:

5 là số nguyên dương và \ ( – 25 \ ) là số nguyên âm nên \ ( 5 > – 25 \ )Vì \ ( 15 > 3 \ ) nên \ ( – 15 < - 3 \ )

so do bai 13 4

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button