Toán ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Hãy chỉ ra một số nguyên tố lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50

Với giải bài 2 trang 42 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều cụ thể được biên soạn bám sát nội dung bài học kinh nghiệm Toán 6 Bài 10 : Số nguyên tố. Hợp số giúp học viên thuận tiện xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 6. Mời những bạn đón xem :

Giải Toán lớp 6 Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số

Bài 2 trang 42 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy chỉ ra một số nguyên tố lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50.

Lời giải:

Các số tự nhiên lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50 là : 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48 ; 49 .
Trong những số trên, ta thấy có số 41, 43 và 47 là hai số nguyên tố vì nó những số lớn hơn 1 và chỉ có 2 ước là 1 và chính nó .

Do đó đề bài yêu cầu các em chỉ ra mộtsố nguyên tố lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50 thì các em chọn 1 trong hai câu trả lời sau: 

+ Một số nguyên tố lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50 là : 41 ( vì 41 lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và 41 ) .
+ Một số nguyên tố lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50 là : 43 ( vì 43 lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và 43 ) .
+ Một số nguyên tố lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50 là : 47 ( vì 47 lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và 47 ) .

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Câu hỏi khởi động trang 41 Toán lớp 6 Tập 1: Bác Vĩnh mua 17 cuốn sổ và 34 chiếc bút để làm quà tặng. Bác Vĩnh muốn chia đều 17 cuốn sổ…

Hoạt động 1 trang 41 Toán lớp 6 Tập 1: a) Tìm các ước của mỗi số sau: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 34…

Luyện tập 1 trang 41 Toán lớp 6 Tập 1: Cho các số 11, 29, 35, 38. Trong các số đó: a) Số nào là số nguyên tố? Vì sao? …

Luyện tập 2 trang 42 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm các ước nguyên tố của: 23, 24, 26, 27…

Luyện tập 3 trang 42 Toán lớp 6 Tập 1: Viết hai số chỉ có ước nguyên tố là 3…

Bài 1 trang 42 Toán lớp 6 Tập 1: Cho các số 36, 37, 69, 75. Trong các số đó: a) Số nào là số nguyên tố? Vì sao? …

Bài 3 trang 42 Toán lớp 6 Tập 1: Mỗi phát biểu sau đúng hay sai? Vì sao? a) Một số tự nhiên không là số nguyên tố thì sẽ là hợp số…

Bài 4 trang 42 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm các ước nguyên tố của: 36, 49, 70…

Bài 5 trang 42 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy viết ba số: a) Chỉ có ước nguyên tố là 2…

Bài 6 trang 43 Toán lớp 6 Tập 1: Bạn An nới với bạn Bình: “Đầu tiên tôi có 11 là số nguyên tố. Cộng 2 vào 11 tôi được 13 là số nguyên tố…

Có thể em chưa biết – Bài 1 trang 43 Toán lớp 6 Tập 1: Sàng Ơ-ra-tô-xten (Eratosthenes) Để tìm số nguyên tố nhỏ hơn 50, ta làm như sau: …

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button