Review

Tam Quốc Diễn Nghĩa (Book 1)

Tam Quốc Diễn Nghĩa được cho là một trong tứ đại danh tác của nền văn học Trung Quốc, với 120 chương hồi được trình bày với ngòi bút vô cùng lối cuốn của nhà văn La Quán Trung đã giúp mình tái hiện tại lại được hình ảnh trong thời kì Tam Quốc đầy khóc liệt kéo hơn 100 năm.

Đây cũng là một trong những tác phẩm có số lượng nhân vật đồ sộ nhất, mỗi người một vẻ đã đưa câu chuyện đến những giây phút ly kỳ hấp dẫn là điểm nổi bậc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tác phẩm là sự pha trộn giữa văn học và lịch

Tam Quốc Diễn Nghĩa được cho là một trong tứ đại danh tác của nền văn học Trung Quốc, với 120 chương hồi được trình bày với ngòi bút vô cùng lối cuốn của nhà văn La Quán Trung đã giúp mình tái hiện tại lại được hình ảnh trong thời kì Tam Quốc đầy khóc liệt kéo hơn 100 năm.

Đây cũng là một trong những tác phẩm có số lượng nhân vật đồ sộ nhất, mỗi người một vẻ đã đưa câu chuyện đến những giây phút ly kỳ hấp dẫn là điểm nổi bậc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tác phẩm là sự pha trộn giữa văn học và lịch sử, với lối diễn văn bảy phần “thực” và ba phần “hư”. Đặc biệt là những loại tiểu thuyết lịch sử có tính sáng tạo thì mình sẽ hướng đến giá trị nghệ thuật nhiều hơn.

Sau khi xem xong bộ phim và đọc xong quyển tiểu thuyết này mình vẫn không thể nào quên được cái TÀI ĐỨC và MƯU TRÍ được dựng lên trong mỗi nhân vật. Tác giả lấy Tào Tháo so sánh với Lưu Bị để cho thấy được cái tàn ác, bất nhân trong bản chất của phần “con”, và làm nổi bật lên cái lương thiện, nhân nghĩa trong bản chất phần “người” vậy.

Nói về Tào Tháo, ông được cho là có tài mưu lược nhất trong 3 vị quân chủ, đặc biệt nhất là trong việc dùng người. Thời điểm lúc đó, nhà Ngụy là nơi có nhiều bậc hiền tài và luôn được Tào Tháo vô cùng trọng dụng, bởi vậy có câu nói vẫn còn lưu truyền đến ngàn đời của Tào Tháo là “ đã dùng thì phải tin, không tin thì đừng dùng”. Vì lẽ đó đã khiến Tào Tháo tạo dựng nên cơ nghiệp và trở thành Ngụy vương.

Nói về Lưu Bị, ông là bậc nhân tài xuất chúng. Tuy có trí lớn nhưng trong hầu hết các anh hùng thời đó không ai nhận ra, chỉ riêng có Tào Tháo nhận thấy được, vậy thì có phải Tào Tháo là một kẻ gian hùng biết dùng người lắm sao? So với Tào Tháo thì Lưu Bị dùng nhân nghĩa để thuyết phục lòng người, 3 lần đến lều tranh để gặp Khổng Minh. Khi sắp qua đời dùng nguyện vọng khôi phục nhà Hán của mình để phó thác cho Khổng Minh và ông cũng không từ chối còn một mực tận tụy đến cuối đời. Thế thì đã thấy được tài năng thu phục lòng người của Lưu Bị cũng không kém gì so với Tào Tháo.

Nói về Tôn Quyền, ngay từ thuở nhỏ ông rất thông minh, đã cho thấy được năng lực hơn người của mình. Tào Tháo có câu khen Tôn Quyền là “ sinh con phải như Tôn Trọng Mưu” thì đã nhìn ra được tài năng từ nhỏ của ông rồi. Là một quân chủ nhân nghĩa luôn chú trọng vào phát triển nước nhà mở rộng xã tắc. Ông còn có tầm nhìn xa trông rộng, mình có thể thông thấy qua trận Xích Bích, khi biết được thế lực Tào Ngụy đang ngày càng lớn mạnh thì liên kết với nhà Thục để đánh Tào.

Nói về Khổng Minh, được cho là một quân sư giỏi nhất nhà Thục Xuyên lúc bấy giờ. Lưu Bị phải đến lều tranh 3 lần mới mời được Khổng Minh xuống núi thì có thể thấy được tài năng ẩn chứa trong đó. Ông góp một phần quan trọng mở rộng bờ cỏi Hán Trung và giúp Lưu Bị thành lập được nhà Tây Thục sau này. Nếu xét về tài năng của Khổng Minh so với Tào Tháo thì hơn hẳn, mình nhìn nhận sau khi Thào Táo thua ở trận Xích Bích và bỏ mạng chạy đến con đường Hoa Dung, đây là chi tiết mình thấy rất phục về tài năng của Gia Cát Lượng khi biết được tâm tính của Tào Tháo.

Nói về Tư Mã Ý, là một vị quân sư, một bậc hiền tài của nhà Ngụy không kém gì so với Khổng Minh. Ông là người có sự kiên nhẫn, khôn ngoan, biết chờ đợi thời cơ và chính những lẽ đó mà khiến Khổng Minh phục tài năng của ông, xem ông như một người tri âm. Sau khi Tào Tháo qua đời, Tư Mã Ý mới thực sự thể hiện được cái tài mưu lược của mình, đặt nền móng cho con cháu thống nhất 3 nước và lập nên triều nhà Tấn. Và cùng hàng loạt những nhân vật anh hùng khác mà chắc chắn chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó.

Đọc đến đây cũng có thể đoán được anh hùng thời đó nhiều đến thế nào rồi, tuy mỗi người một vẻ nhưng không ai là vẹn toàn cả. Mỗi người đều có một ưu điểm, khuyết điểm riêng và đấy cũng là bài học mình có thể rút ra đươc từ nhân vật trong lịch sử thời Tam Quốc.
Một tác phẩm kinh điển luôn chứa đựng đó là giá trị sống, để người đời sau vẫn có thể suy ngẫm và áp dùng vào cuộc sống. Tam Quốc Diễn Nghĩa đã thành công trong việc đó, những giá trị sâu sắc về tài dùng người và việc đối nhân xử thế. Quả thật đều có ở Tam Quốc.

…more

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button