Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Sự khác biệt giữa tần số gen và tần số kiểu gen | So sánh sự khác biệt giữa các thuật ngữ tương tự – Khoa HọC – 2022

Sự khác biệt giữa tần số gen và tần số kiểu gen - Khoa HọC
Sự khác biệt giữa tần số gen và tần số kiểu gen – Khoa HọC

Sự khác biệt chính – Tần số gen so với Tần số kiểu gen
 

Hiện nay, di truyền quần thể đã trở thành một lĩnh vực được các nhà di truyền học nghiên cứu rộng rãi do xu hướng phổ biến của các loài mới nổi. Do đó, di truyền quần thể có thể được đo lường thông qua quá trình tiến hóa vi mô trong đó sự tiến hóa của một quần thể nhỏ được phân tích theo tần số alen hoặc tần số gen, tần số kiểu gen và tần số kiểu hình. Những tính toán này được thực hiện để xác định mức độ giống nhau của một quần thể và phát triển các mối quan hệ tiến hóa giữa các loài khác nhau trong một quần thể trong một khoảng thời gian. Tần số xác định số lần một gen, kiểu gen hoặc kiểu hình cụ thể được lặp lại trong một quần thể cụ thể. Sự khác biệt chính giữa tần số gen và tần số kiểu gen nằm ở yếu tố cụ thể mà tần số được xác định. Trong tần số gen, nó là một gen hoặc một alen xác định tần số trong khi ở tần số kiểu gen, nó là một kiểu gen xác định tần số.

1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Tần số gen là gì
3. Tần số kiểu gen là gì
4. Điểm giống nhau giữa tần số gen và tần số kiểu gen
5. So sánh song song – Tần số gen so với Tần số kiểu gen ở dạng bảng
6. Tóm tắt

Tần số gen là gì?

Gen là đơn vị di truyền được chuyển từ thế hệ cha mẹ sang thế hệ con cái. Thông tin chi phối các đặc điểm của thế hệ con cái được lưu trữ trong các gen này. Mọi gen đều tồn tại trong các cặp thay thế và alen là một dạng thay thế của gen. Tần số gen, ít nhiều đề cập đến tần số alen, là phép đo trong đó số lần lặp lại của cùng một alen được đo trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, tần số gen (tần số alen) đề cập đến tần suất một alen của một gen xuất hiện trong một quần thể.

Tần số gen hoàn toàn có thể được đo trong vi nhân bằng cách sử dụng một công thức đơn thuần như sau, và giá trị thường được cho dưới dạng Tỷ Lệ .

Tần số alen ‘A’ = Số bản sao của alen ‘A’ trong quần thể ÷ Tổng số bản sao của alen A / a trong quần thể

Tính toán tần số gen

Ví dụ 01 :Tính tần số gen của quần thể thực vật có hoa với alen trội P. so với cây màu tím và alen lặn p so với cây màu trắng được triển khai dưới đây .Tổng số gen trong quần thể = 1000Tần số gen của gen P = [ { ( 320 x 2 ) + 160 } / 1000 ] x 100

        = 80%

Tần số gen của gen p = [ { ( 20 x 2 ) + 160 } / 1000 ] x 100= 20 %

Tần số kiểu gen là gì?

Kiểu gen là sự bộc lộ di truyền của một tính trạng hoặc một đặc thù đơn cử và gồm có hai hoặc nhiều alen tích hợp với nhau để tạo ra một biểu lộ đơn cử. Kiểu gen hoàn toàn có thể là đồng hợp tử ( những alen có dạng đồng dạng – PP ) hoặc dị hợp tử ( những alen có dạng khác nhau – Pp ). Phép đo tần số kiểu gen đề cập đến số lần một kiểu gen đơn cử được biểu lộ trong một quần thể tại một khoảng chừng thời hạn nhất định. Qua đó hoàn toàn có thể xác lập được mối quan hệ di truyền trong một quần thể .

Tính toán tần số kiểu gen

Theo ví dụ được đưa ra trong giám sát tần số gen, tần số kiểu gen hoàn toàn có thể được tính theo cách sau và được bộc lộ dưới dạng Tỷ Lệ .Tổng số kiểu gen = 500Tần số kiểu gen của PP = [ 320 / 500 ] x 100 = 64 %Tần số kiểu gen của Pp = [ 160 / 500 ] x 100 = 32 %

Tần số kiểu gen của pp = [20/500] x 100 = 4%

Điểm giống nhau giữa tần số gen và tần số kiểu gen là gì?

  • Tần số gen và tần số kiểu gen được đo trong một quần thể cụ thể, tốt nhất là trong một vi nhân giống.
  • Cả hai tỷ lệ phần trăm đều được đo lường trong một khoảng thời gian cụ thể.
  • Cả hai giá trị đều được biểu thị dưới dạng phần trăm.
  • Cả hai phép đo đều được sử dụng để xác định các mối quan hệ di truyền trong một quần thể đã chọn.

Sự khác biệt giữa tần số gen và tần số kiểu gen là gì?

Tần số gen so với Tần số kiểu gen

Tần số gen là phần trăm của một gen / alen cụ thể được lặp lại trong một quần thể nhất định tại một khoảng thời gian đã chọn.Tần số kiểu gen là phần trăm kiểu gen được lặp lại trong một quần thể nhất định tại một khoảng thời gian đã chọn.
Tỷ lệ tiến hóa
Tần số gen phát triển nhanh trong một nguồn gen.Tần số kiểu gen tiến hóa với tốc độ chậm hơn trong vốn gen.
Kết cấu
Tần số gen có thể là trội hoặc lặn.Tần số kiểu gen có thể là đồng hợp tử trội, đồng hợp tử lặn hoặc dị hợp tử.
Độ phức tạp trong đo lường
Tần số gen phức tạp hơn vì nó được đo ở cấp độ alen.Tần số kiểu gen ít phức tạp hơn.

Tóm tắt – Tần số gen so với Tần số kiểu gen

Nguồn gen gồm có tổng số gen trong một quần thể đơn cử liên tục tăng trưởng khi những loài trải qua quy trình thích nghi với những yếu tố vật lý và thiên nhiên và môi trường xung quanh chúng. Do đó, những nhà di truyền học sử dụng những đổi khác trong gen và kiểu gen để điều tra và nghiên cứu những kiểu tiến hóa trong một khoảng chừng thời hạn. Tần số gen và tần số kiểu gen là những phép đo thường thì được xác lập trải qua những triết lý của Mendel nhưng được nâng cao với những kim chỉ nan do Darwin đưa ra về sự tiến hóa. Tần số alen hoặc gen là số đo tần số tương đối của alen trên một vị trí di truyền trong quần thể. Tần số kiểu gen là tỷ suất của một kiểu gen đơn cử giữa tổng thể những thành viên trong quần thể. Đây là sự độc lạ giữa tần số gen và tần số kiểu gen .

Tải xuống phiên bản PDF của Tần số gen so với Tần số kiểu gen

Bạn hoàn toàn có thể tải xuống phiên bản PDF của bài viết này và sử dụng nó cho những mục tiêu ngoại tuyến theo ghi chú trích dẫn. Vui lòng tải xuống phiên bản PDF tại đây Sự độc lạ giữa Tần số gen và Tần số kiểu gen .

Người giới thiệu:

1. “Tần số alen và vốn gen.” Học viện Khan. N.p., n.d. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 08 tháng 8 năm 2017.
2. “Tần số kiểu gen: Định nghĩa & Giải thích”. Study.com, n.d. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 08 tháng 8 năm 2017.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button