Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu

Cập nhật lúc : 23 : 15 20-02-2019 Mục tin : LỚP 7

Bài học sẽ giúp các em biết cách thu gọn bảng số liệu thống kê ban đầu lại thành một bảng mới gọi là bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu.

BẢNG “TẦN SỐ” CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU

I/ Tóm tắt lý thuyết

1. Khái niệm bảng “tần số”:

– Từ bảng tích lũy số liệu thống kê khởi đầu hoàn toàn có thể lập bảng “ tần số ” .- Bảng “ tần số ” còn được gọi là bảng phân phối thực nghiệm của tín hiệu .- Ta hoàn toàn có thể lập bảng “ tần số ” theo dạng “ ngang ” ( dòng ) hoặc theo dạng “ dọc ” ( cột ) .Ví dụ :+ Dạng “ ngang ” ( dòng ) :

1 2

+ Dạng “ dọc ” ( cột ) :

2 1

2. Công dụng của bảng “tần số”:

Bảng ” tần số ” giúp người tìm hiểu dễ có những nhận xét chung về sự phân phối những giá trị của tín hiệu và thuận tiện cho việc giám sát sau này .

II/ Bài tập

Bài 1: Trò chơi toán học: Thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp và những bạn có cùng tháng sinh thì xếp thành một nhóm. Điền kết quả thu được theo mẫu ở bảng 10:

3 1

Phương pháp:

Căn cứ vào tháng sinh của những bạn trong lớp của mình để tìm tần số tương ứng. Sau đó điền tác dụng vào bảng .

Lời giải chi tiết:

Căn cứ vào tháng sinh của những bạn trong lớp của mình để tìm tần số tương ứng. Sau đó điền hiệu quả vào bảng. Chẳng hạn tìm hiểu tháng, năm sinh của một lớp tại một trường trung học cơ sở, ta có bảng thống kê số liệu khởi đầu như sau :

4 1

Tìm tần số tháng sinh của những bạn trong lớp. Để khi lập bảng tần số không nhần lẫn, ta kê ra tổng thể những giá trị khác nhau của tín hiệu ( những tháng từ 1 – 12 ) lần lượt đọc tháng sinh từ trên xuống. Mỗi lần gặp tháng nào ta gạch vào cột tháng đó một vạch. Sau khi vạch xong, ta đếm số vạch của mỗi cột để ghi thành bảng ” tần số ” như sau :

5 1

Bài 2: Kết quả điều tra về con của 30 gia đình thuộc một thôn được cho trong bảng sau:

6 1

a ) Dấu hiệu cần tìm hiểu và khám phá ở đây là gì ? Từ đó lập bảng ” tần số ” .b ) Hãy nêu 1 số ít nhận xét từ bảng trên về số lượng con của 30 mái ấm gia đình trong thôn ( số con của những mái ấm gia đình trong thôn hầu hết thuộc vào tầm nào ? Số gia đình đông con, tức 3 con trở lên chỉ chiếm một tỉ lệ bao nhiêu ? )

Phương pháp:

– Nhận biết tín hiệu tìm hiểu dựa vào đề bài .- Quan sát bảng số liệu xem có những giá trị nào của tín hiệu .

– Đếm xem mỗi giá trị xuất hiện bao nhiêu lần để tìm tần số.  

Lời giải chi tiết:

a ) Dấu hiệu cần tìm hiểu và khám phá : Số con của mỗi mái ấm gia đình .Bảng ” tần số ” về số con :

7 1

b ) Nhận xét :- Số con của mỗi mái ấm gia đình đa phần thuộc vào khoảng chừng từ 0 đến 4 người con .- Số gia đình đông con ( từ 3 người con trở lên ) là 7 chiếm tỉ lệ : 7/30 tức 23,3 % .

Bài 3: Tuổi nghề (tính theo năm) của một số công nhân trong một phân xưởng được ghi lại ở bảng sau:

8 1

a ) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số những giá trị là bao nhiêu ?b ) Lập bảng ” tần số ” và rút ra 1 số ít nhận xét ( số những giá trị của tín hiệu, số những giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị có tần số lớn nhất, những giá trị thuộc vào lúc nào đa phần ) .

Phương pháp:

– Nhận biết tín hiệu tìm hiểu dựa vào đề bài .- Quan sát bảng số liệu xem có những giá trị nào của tín hiệu, giá trị nào lớn nhất, giá trị nào nhỏ nhất .- Đếm xem mỗi giá trị Open bao nhiêu lần để tìm tần số, từ đó lập được bảng tần số và rút ra được những nhận xét .

Lời giải chi tiết:

a ) Dấu hiệu : tuổi nghề của công nhân trong một phân xưởng. Số những giá trị : 25 .b ) Bảng tần số về tuổi nghề :

9 2

Nhận xét :- Số những giá trị của tín hiệu : 25 .- Số những giá trị khác nhau : 10 .- Giá trị lớn nhất là 10, giá trị nhỏ nhất là 1 .- Giá trị có tần số lớn nhất là 4 .- Các giá trị thuộc vào tầm đa phần từ 4 đến 7 năm .

Bài 4: Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng sau:

10

a ) Dấu hiệu ở đây là gì ? Xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát ?b ) Lập bảng ” tần số ” và rút ra 1 số ít nhận xét .

Phương pháp:

– Nhận biết tín hiệu tìm hiểu dựa vào đề bài .- Quan sát bảng số liệu xem xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát .- Đếm xem mỗi giá trị Open bao nhiêu lần để tìm tần số, từ đó lập được bảng tần số và rút ra được những nhận xét .

Lời giải chi tiết:

a ) Dấu hiệu : điểm số của mỗi lần bắn súng .Xạ thủ đã bắn : 30 phátb ) Bảng ” tần số ” :

11

Nhận xét :- Xạ thủ đã bắn 30 phát .- Số điểm mỗi lần bắn từ 7 điểm đến 10 điểm .- Điểm bắn đa phần từ 8 điểm đến 10 điểm .- Điểm bắn một lần là 9 điểm chiếm tỉ lệ cao nhất ( 10 lần )

– Bắn đạt điểm 10 là 8 lần chiếm 26,7 % .

Bài 5: Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của 35 học sinh được ghi trong bảng sau:

12

a ) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số những giá trị là bao nhiêu ?b ) Lập bảng ” tần số ” và rút ra 1 số ít nhận xét .

Phương pháp:                       

– Nhận biết tín hiệu tìm hiểu dựa vào đề bài .- Quan sát bảng số liệu xem có những giá trị nào của tín hiệu .- Đếm xem mỗi giá trị Open bao nhiêu lần để tìm tần số, từ đó lập được bảng tần số và rút ra được những nhận xét .

Lời giải chi tiết:

a ) Dấu hiệu : Thời gian giải một bài toán của một học viên .Số giá trị là : 35 .b ) Bảng ” tần số “

13

Nhận xét :- Thời gian giải 1 bài toán của 35 học viên chỉ nhận 8 giá trị khác nhau .- Học sinh giải bài nhanh nhất hết 3 phút ( có 1 học viên )

– Học sinh giải chậm nhất hết 10 phút.

– Thời gian giải xong hầu hết từ 6 đến 8 phút .

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button