Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Khi tần số dòng điện tăng thì công nghệ 12

Khi tần số dòng điện tăng thì công nghệ tiên tiến 12

Câu Hỏi khi tần số dòng điện tăng thì công nghệ 12

Khi tần số của mạch xoay chiều tăng lên thì cường độ dòng điện lúc đầu tăng, sau đó giảm dần. Sự kết hợp của các phần tử mạch nào có khả năng tạo thành mạch nhất? Tham khảo với hocwiki nhé.

Đáp Án đúng là C .

Giải Thích khi tần số dòng điện tăng thì

Trở kháng của một mạch LCR được đưa ra bởi  Sự biến đổi của Z với υ được hiển thị trong hình. Như υ tăng, Z giảm và do đó dòng điện tăng lên.

Tại υ = υr, Z là cực tiểu, dòng điện là cực lớn. Vượt ra ngoài υ = υr, Z tăng và dòng điện giảm. Kể từ đây, sự tích hợp của những phần tử mạch có nhiều năng lực gồm có đoạn mạch là R, L và C .
1033482 943615 ans 360fc14d90c6423baaef8505ce3b6802

Tại sao dòng điện (I) giảm, khi tần số tăng trong mạch cảm ứng & ngược lại?

Giải thích phát biểu rằng ” Trong mạch cảm ứng, tại sao dòng điện mạch tăng khi tần số dòng điện giảm thì sao “ .
Giải Thích tần số dòng điện tăng thì
Chúng ta biết rằng trong mạch DC :
I = V / R ,
Nhưng trong trường hợp mạch điện xoay chiều :
I = V / Z
Trong đó “ tổng trở của mạch xoay chiều = Tổng trở = Z = √ ( R 2 + ( X L – X C 2 ) ”

 • Z = √ (R 2 + X L 2 )
 • I = V / X L hoặc I = V / Z

Nó cho thấy rằng trong mạch cảm ứng, Dòng điện tỷ suất nghịch với độ tự cảm “ L ” cũng như điện kháng cảm ứng “ X L ” vì điện cảm và điện kháng cảm ứng tỷ suất thuận với nhau .
Hãy kiểm tra với một ví dụ để xem làm thế nào dòng điện giảm khi tăng tần số trong trường hợp mạch cảm ứng .
Khi tần số = 50 Hz
Giả sử một mạch cảm ứng trong đó :

 • Điện áp = V = 3000 V
 • Điện cảm = L = 0,1 Henry
 • Điện trở = R = 12 Ω
 • Tần số = f = 50 Hz

Khi tần số dòng điện tăng thì cảm kháng
X L = 2 π f L
X L = 2 x 3,1415 x 50 x 0,1
X L = 31,415 Ω
Bây giờ trở kháng mạch :
Z = √ ( R 2 + X L 2 )

Z = √ (12 2 + 31,415 2 )

Z = 33,63 Ω
Cuối cùng, dòng điện trong mạch cảm ứng :
I = V / Z
I = 3000 V / 33,63 Ω
I = 89,20 A
Khi tần số = 60 Hz
Bây giờ chúng tôi tăng dạng tần số 50H z lên 60H z .
V = 3 kV, R = 12 Ω, L = 0,1 H, f = 60 Hz .
X L = 2 π f L = 2 x 3,1415 x 60 x 0,1 = 37,7 Ω
Z = √ ( R 2 + X L 2 ) = √ ( 12 2 + 37,7 2 ) = 39,56 Ω
I = V / Z = 3 kV / 39,56 Ω
I = 75,83 A
Kết luận khi tần số dòng điện tăng thì dung kháng :
Ta hoàn toàn có thể thấy rằng, Khi tần số là 50H z thì cường độ dòng điện trong mạch là 89,20 A ,
Nhưng khi tần số mạch tăng từ 50H z đến 60H z, thì lúc bấy giờ đã giảm từ 89,20 Một tới 75,83 Một .
Do đó đã chứng tỏ khi tần số của dòng điện tăng thì :
Trong mạch điện cảm ứng, khi tần số tăng thì cường độ dòng điện trong mạch giảm và ngược lại .
f ∝ 1 / I

 • Điện kháng cảm ứng là một loại điện trở. Khi cảm kháng tăng thì cường độ dòng điện trong mạch giảm và ngược lại.
 • Cảm kháng tỷ lệ thuận với điện kháng cảm ứng và tần số.

L ∝ f và    L ∝ X L

 • Dòng điện tỷ lệ nghịch với cảm kháng và cảm kháng và trở kháng.

I ∝ 1 / L và I ∝ 1 / X L và I ∝ 1 / Z

 • Trở kháng tỷ lệ thuận với điện kháng cảm ứng

Z ∝ X L

 • Trong mạch điện cảm ứng, Tần số tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện

Tôi ∝ 1 / f

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button