Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Sự khác biệt giữa tần số gen và tần số kiểu gen (Khoa học & Tự nhiên)

img 3819

Sự khác biệt chính – Tần số gen so với tần số kiểu gen
 

Hiện nay, di truyền quần thể đã trở thành một lĩnh vực được nghiên cứu rộng rãi bởi các nhà di truyền học do xu hướng phổ biến của các loài mới nổi. Do đó, di truyền quần thể có thể được đo lường thông qua vi tiến hóa trong đó sự tiến hóa của một quần thể nhỏ được phân tích theo tần số alen hoặc tần số gen, tần số kiểu gen và tần số kiểu hình. Những tính toán này được thực hiện để xác định sự giống nhau của quần thể và phát triển mối quan hệ tiến hóa giữa các loài khác nhau trong quần thể trong một khoảng thời gian. Tần số xác định số lần một gen, kiểu gen hoặc kiểu hình cụ thể được lặp lại trong một quần thể cụ thể. Sự khác biệt chính giữa tần số gen và tần số kiểu gen nằm ở yếu tố cụ thể trong đó tần số được xác định. Trong tần số gen, nó là một gen hoặc một alen xác định tần số trong khi, ở tần số kiểu gen, nó là một kiểu gen xác định tần số.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Tần số gen là gì
3. Tần số kiểu gen là gì
4. Điểm tương đồng giữa tần số gen và tần số kiểu gen
5. So sánh cạnh nhau – Tần số gen so với tần số kiểu gen ở dạng bảng
6. Tóm tắt

Tần số gen là gì?

Gen này là đơn vị di truyền được truyền từ bố mẹ sang thế hệ con cái. Thông tin chi phối các đặc điểm của con cái được lưu trữ trong các gen này. Mỗi gen tồn tại trong các cặp thay thế và một alen là một dạng thay thế của gen. Tần số gen, mà ít nhiều đề cập đến tần số alen, là phép đo trong đó số lần lặp lại của cùng một alen được đo trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, tần số gen (tần số alen) đề cập đến tần suất một alen của gen xuất hiện trong quần thể.

Tần số gen hoàn toàn có thể được đo bằng giải pháp vi mô bằng cách sử dụng một công thức đơn thuần như sau và giá trị thường được tính theo Phần Trăm.

Tần suất của một alen ‘A’ = Số lượng bản sao của alen ‘A’ trong dân số ÷ Tổng số bản sao của alen A / a trong quần thể

Tính toán tần số gen

Ví dụ 01 : Tính toán tần số gen của quần thể thực vật có hoa với alen trội P. cho cây màu tím và alen lặn p cho cây màu trắng được thực thi dưới đây.

img 3819

Tổng số gen trong quần thể = 1000 Tần số gen cho gen P = [ ( 320 x 2 ) + 160 / 1000 ] x 100 = 80 %

Tần số gen cho gen p = [(20 x 2) +160 / 1000] x 100

= 20 %

Tần số kiểu gen là gì?

Kiểu gen là biểu lộ di truyền của một tính trạng đơn cử hoặc một đặc thù và tương quan đến hai hoặc nhiều alen với nhau để tạo ra bộc lộ đơn cử. Kiểu gen hoàn toàn có thể là đồng hợp tử ( alen có cùng dạng – PP ) hoặc dị hợp tử ( alen có dạng khác nhau – Pp ). Phép đo tần số kiểu gen đề cập đến số lần một kiểu gen đơn cử được biểu lộ trong một quần thể tại một khoảng chừng thời hạn nhất định. Do đó, mối quan hệ di truyền trong một quần thể hoàn toàn có thể được xác lập.

Tính toán tần số kiểu gen

Theo ví dụ được đưa ra trong thống kê giám sát tần số gen, tần số kiểu gen hoàn toàn có thể được tính theo cách sau và được biểu lộ bằng Phần Trăm. Tổng số kiểu gen = 500 Tần số kiểu gen của PP = [ 320 / 500 ] x 100 = 64 % Tần số kiểu gen của Pp = [ 160 / 500 ] x 100 = 32 % Tần số kiểu gen của pp = [ 20/500 ] x 100 = 4 %

Điểm giống nhau giữa tần số gen và tần số kiểu gen?

  • Tần số gen và tần số kiểu gen được đo trong một quần thể cụ thể, tốt nhất là trong điều khiển vi mô.
  • Cả hai tỷ lệ phần trăm được đo trong một khoảng thời gian cụ thể.
  • Cả hai giá trị được biểu thị dưới dạng phần trăm.
  • Cả hai phép đo được sử dụng để xác định mối quan hệ di truyền trong một quần thể được chọn.

Sự khác biệt giữa tần số gen và tần số kiểu gen là gì?

Tần số gen so với tần số kiểu gen

Tần số gen là tỷ lệ phần trăm của một gen / alen cụ thể được lặp lại trong một quần thể nhất định tại một khoảng thời gian đã chọn.Tần số kiểu gen là tỷ lệ phần trăm của kiểu gen được lặp lại trong một quần thể nhất định tại một khoảng thời gian đã chọn.
Tốc độ tiến hóa
Tần số gen tiến hóa nhanh trong một nhóm gen.Tần số kiểu gen tiến hóa với tốc độ chậm hơn trong nhóm gen.
Kết cấu
Tần số gen có thể là trội hoặc lặn.Tần số kiểu gen có thể là trội trội đồng hợp tử, lặn đồng hợp tử hoặc dị hợp tử.
Độ phức tạp trong đo lường
Tần số gen phức tạp hơn vì nó được đo ở cấp độ allelic.Tần số kiểu gen ít phức tạp hơn.

Tóm tắt – Tần số gen so với tần số kiểu gen

Nhóm gen bao gồm tổng số gen trong một quần thể cụ thể liên tục phát triển khi các loài trải qua sự thích nghi với các yếu tố môi trường và các yếu tố vật lý khác xung quanh chúng. Do đó, các nhà di truyền học sử dụng những thay đổi trong gen và kiểu gen để nghiên cứu các kiểu tiến hóa trong một khoảng thời gian. Tần số gen và tần số kiểu gen là các phép đo được xác định theo quy ước thông qua các lý thuyết của Mendel nhưng tiến bộ với các lý thuyết được Darwin đưa ra về tiến hóa. Alen hoặc tần số gen là thước đo tần số tương đối của một alen trên một locus di truyền trong quần thể. Tần số kiểu gen là tỷ lệ của một kiểu gen cụ thể trong số tất cả các cá thể trong quần thể. Đây là sự khác biệt giữa tần số gen và tần số kiểu gen.

Tải xuống phiên bản PDF của tần số gen so với tần số kiểu gen

Bạn hoàn toàn có thể tải xuống phiên bản PDF của bài viết này và sử dụng nó cho mục tiêu ngoại tuyến theo ghi chú trích dẫn. Vui lòng tải xuống phiên bản PDF tại đây Sự độc lạ giữa Tần số gen và Tần số kiểu gen.

Người giới thiệu:

1. Tần số Allele & nhóm gen. Học viện Khan. N.p., n.d. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 08 tháng 8 năm 2017.
2. Tần số kiểu gen của người Nhật: Định nghĩa & Giải thích. Nghiên cứu.com, n.d. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 08 tháng 8 năm 2017.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button