Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Một số quy định cần biết về sử dụng tần số vô tuyến điện ?

Tần số vô tuyến điện là tần số của sóng vô tuyến điện. Sóng vô tuyến điện là sóng điện từ có tần số thấp hơn 3000 gigahéc ( GHz ) truyền lan tự do trong khoảng trống, không có dẫn sóng tự tạo. Tổ chức, cá thể sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện phải có giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tương ứng. Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện gồm có : Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, Giấy phép sử dụng băng tần, Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh. Thiết bị vô tuyến điện là thiết bị thu, phát hoặc thu – phát những ký hiệu, tín hiệu, số liệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng thông tin khác bằng sóng vô tuyến điện. Vậy, khi sử dụng tần số vô tuyến điện có những pháp luật gì cần biết ?

Nguyên tắc cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Căn cứ theo Điều 17 của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 (gọi tắt là Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009), Luật quy định về nguyên tắc cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện như sau:

1. Công khai, minh bạch, đúng pháp lý. 2. Phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện. 3. Đáp ứng nhu yếu quy tụ công nghệ tiên tiến và dịch vụ vô tuyến điện. 4. Bảo đảm khả thi, hài hòa và hợp lý, hiệu suất cao, tiết kiệm ngân sách và chi phí, đúng mục tiêu ; bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ vô tuyến điện. 5. Nghiệp vụ chính được ưu tiên hơn nhiệm vụ phụ. 6. Đáp ứng nhu yếu sử dụng tần số vô tuyến điện Giao hàng quyền lợi công cộng và triển khai trách nhiệm công ích của Nhà nước. 7. Việc cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự quốc tế, cơ quan đại diện thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế tại Nước Ta, đoàn đại biểu cấp cao quốc tế đến thăm Nước Ta được hưởng quyền khuyến mại, miễn trừ ngoại giao phải theo những lao lý của Luật này, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, tương thích với pháp lý và thông lệ quốc tế.

Phí, sử dụng tần số vô tuyến điện, lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Căn cứ theo Điều 31 của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009 / QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 ( gọi tắt là Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009 ), Luật lao lý về phí, sử dụng tần số vô tuyến điện, lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện như sau :

– Tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện phải nộp phí sử dụng tần số vô tuyến điện, lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

– Phí sử dụng tần số vô tuyến điện được lao lý trên cơ sở giá trị kinh tế tài chính của phổ tần số vô tuyến điện sử dụng ; mục tiêu sử dụng ; mức độ chiếm hữu phổ tần số vô tuyến điện ; khoanh vùng phạm vi phủ sóng ; nhu yếu, mức độ sử dụng kênh tần số trong băng tần và địa phận sử dụng tần số vô tuyến điện ; bảo vệ bù đắp ngân sách cho công tác làm việc quản trị tần số vô tuyến điện và để thi hành những chủ trương của Nhà nước trong từng thời kỳ. – Phí sử dụng tần số vô tuyến điện được lao lý trên cơ sở giá trị kinh tế tài chính của phổ tần số vô tuyến điện sử dụng ; mục tiêu sử dụng ; mức độ chiếm hữu phổ tần số vô tuyến điện ; khoanh vùng phạm vi phủ sóng ; nhu yếu, mức độ sử dụng kênh tần số trong băng tần và địa phận sử dụng tần số vô tuyến điện ; bảo vệ bù đắp ngân sách cho công tác làm việc quản trị tần số vô tuyến điện và để thi hành những chủ trương của Nhà nước trong từng thời kỳ không gồm có khoản tiền thu được do đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. – Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ tin tức và Truyền thông pháp luật hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền pháp luật cụ thể mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và sử dụng phí sử dụng tần số vô tuyến điện, lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

Chứng chỉ vô tuyến điện viên

Căn cứ theo Điều 32 của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009 / QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 ( gọi tắt là Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009 ), Luật lao lý về chứng từ vô tuyến điện như sau : + Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nhiệm vụ di động hàng hải, di động hàng không, vô tuyến điện nghiệp dư phải có Chứng chỉ vô tuyến điện viên. + Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông lao lý cụ thể những loại chứng từ vô tuyến điện viên ; đối tượng người tiêu dùng, điều kiện kèm theo, thủ tục cấp, tịch thu Chứng chỉ vô tuyến điện viên, công nhận Chứng chỉ vô tuyến điện viên quốc tế ; đào tạo và giảng dạy vô tuyến điện viên. + Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an pháp luật cụ thể điều kiện kèm theo, thủ tục cấp, tịch thu Chứng chỉ vô tuyến điện viên trong nghành quốc phòng, bảo mật an ninh sau khi có quan điểm thống nhất của Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông ; đào tạo và giảng dạy vô tuyến điện viên trong nghành nghề dịch vụ quốc phòng, bảo mật an ninh.

Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trong trường hợp khẩn cấp

Căn cứ theo Điều 33 của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009 / QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 ( gọi tắt là Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009 ), Luật pháp luật về việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trong trường hợp khẩn cấp, gồm có :

+ Trong trường hợp khẩn cấp gây nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản tổ chức, cá nhân có thể sử dụng tạm thời tần số và thiết bị vô tuyến điện chưa được cấp giấy phép để phục vụ cho việc gọi cấp cứu và phải thông báo cho cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện.

+ Tổ chức, cá thể sử dụng đài vô tuyến điện gửi thông tin, tín hiệu cấp cứu được phát sóng để lôi cuốn sự quan tâm ở cả tần số vô tuyến điện không dành riêng cho gọi cứu nạn. + Tổ chức, cá thể sử dụng đài vô tuyến điện nhận được thông tin, tín hiệu cấp cứu phải lắng nghe trên tần số vô tuyến điện phát gọi cấp cứu, vấn đáp và triển khai ngay mọi tương hỗ thiết yếu, đồng thời thông tin cho cơ quan tìm kiếm, cứu nạn.

Luật Hoàng Anh

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button