Review

Tập đoàn Điện lưc Việt Nam: Xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

dienluc
Tập thể cán bộ, công nhân viên ngành Điện lực, nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn.  

Ngày 21-12-1954, chỉ sau hơn 2 tháng tiếp quản Thủ đô, dù rất bận, Hồ quản trị đã tới thăm Nhà máy đèn Bờ Hồ và Nhà máy điện Yên Phụ, ghi đậm mốc son lịch sử dân tộc và ngày 21-12 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống cuội nguồn của ngành Điện lực Việt Nam .
Kể từ đó, quy trình kiến thiết xây dựng và tăng trưởng của ngành Điện đã gắn liền với quy trình đấu tranh bảo vệ và kiến thiết xây dựng quốc gia. Tập thể cán bộ, công nhân viên ngành Điện lực, nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( EVN ) đã phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn vất vả, gian nan, hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm mà quốc gia và nhân dân phó thác, lập được nhiều thành tích lớn lao đáng tự hào, giữ vai trò chủ yếu trong góp vốn đầu tư nguồn và lưới điện, phân phối nhu yếu điện cho nền kinh tế tài chính quốc gia và đời sống xã hội, bảo vệ phúc lợi xã hội, bảo mật an ninh, quốc phòng, tăng trưởng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế .
Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai xong xuất sắc vai trò chủ yếu của mình

Với sự năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất kinh doanh, trong nhiều năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đều hoàn thành kế hoạch Nhà nước giao, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của đất nước. Sản lượng điện hàng hoá cung cấp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tăng trưởng liên tục với tốc độ cao, tăng từ 85,4 tỷ kWh năm 2010 lên mức 209,77 tỷkWh năm 2019; điện thương phẩm bình quân trênngười dân đến cuối năm 2019 ước đạt 2.174,2 kWh/người/năm, tăng 2,21 lần sovới năm 2010 (982,7kWh/người/năm).

Đặc biệt, Tập đoàn đã hoàn thành xong đưa vào phát điện dự án Bất Động Sản Thủy điện Sơn La sớm 3 năm so với Nghị quyết của Quốc hội, dự án Bất Động Sản Thủy điện Lai Châu vượt trước 1 năm so với quy hoạch. Với hiệu suất 2.400 MW, Công trình thủy điện Sơn La trở thành khu công trình thủy điện lớn nhất ĐôngNam Á, là điểm sáng về sự đoàn kết, nhất trí, phát huy ý thức tự lực, tự cường, sáng tạo độc đáo nâng cấp cải tiến kỹ thuật và tối ưu hóa sản xuất, kêu gọi tối đa nội lực tiềm năng làm chủ khoa học kỹ thuật tiên tiến và phát triển của Tập đoàn .
Về lưới điện : Đã đóng điện nhiều khu công trình lưới điện trải dài trên địa phận cảnước, từ những thành phố đến những vùng sâu, vùng xa. Giai đoạn 2010 – 2019, triển khai xong đóng điện 1.936 khu công trình lưới điện từ 110 – 500 kV với tổng chiều dài đường dây 8.290 km, tổng hiệu suất những trạm biến áp 26.123 MVA, bảo vệ đấu nối, truyền tải hiệu suất phát những nguồn điện, tăng cường năng lượng truyền tải của mạng lưới hệ thống .
Tập đoàn Điện lực Việt Nam giữ vai trò duy nhất và triển khai xong xuất sắc trách nhiệm góp vốn đầu tư đưa điện về nông thôn, miền núi góp thêm phần thực thi Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực thi cam kết của nhà nước so với quốc tế về tiềm năng thiên niên kỷ xóa đói, giảm nghèo. Kết quả tới năm 2019, có 8.072 / 8.902 xã đạt Tiêu chí số 4 chiếm 90,7 % tổng số xã của cả nước, tăng 45,94 % so với năm 2010 và tăng 8,32 % so với thời gian năm năm ngoái. Đồng thời, Tập đoàn đã hoàn thành xong xuất sắc triển khai những dự án Bất Động Sản tăng nhanh hơn chương trình đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc bản địa, góp thêm phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển hòn đảo của tổ quốc .

Thực hiện tốt nghị Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ chính trị, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng CMCN 4, năm 2018, Tập đoàn đã phê duyệt Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN” với mục tiêu xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam trở thành doanh nghiệp số trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số, công nghệ thông tin và công nghệ của cuộc CMCN 4.0 cho mọi hoạt động từ sản xuất, truyền tải, phân phối, kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Đẩy mạnh công tác làm việc kiến thiết xây dựng Đảng, làm tốt những công tác làm việc xã hội …
Việc tiến hành Chỉ thị số 05 – CT / TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh trong Tập đoàn được thực thi đồng nhất với những pháp luật của Đảng về nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII ) về tăng cường kiến thiết xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác kiến thiết xây dựng Đảng về tổ chức triển khai, thay đổi, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của doanh nghiệp theo Quy định 69 – QĐ / TW của Ban Bí thư cũng được Tập đoàn triển khai với quyết tâm chính trị cao, trong bước đầu đã sắp xếp lại tổ chức triển khai cỗ máy, giảm đầu mối, giảm biên chế. Đổi mới tổng lực công tác làm việc cán bộ, theo mục tiêu công tác làm việc cán bộ là ” then chốt của then chốt “. Do đó côngtác cán bộ có chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào nền nếp. Đồng thời công tác làm việc kiểm tra, giảm sát, kỷ luật Đảng được coi trọng, có nhiều thay đổi, triển khai tổng lực, đồng điệu, có hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao hơn. Cạnh đó công tác làm việc dân vận được gắn liền với công tác làm việc thiết kế xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức triển khai và đạo đức, nên đã liên tục phát huy được vai trò giám sát, phản biện, tích cực góp thêm phần tham gia thiết kế xây dựng Đảng bộ trong Tập đoàn ngày càng trong sáng, vững mạnh. Vai trò chỉ huy tổng lực của Đảng trong doanh nghiệp ngày càng được khẳng định chắc chắn .
Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng rất chăm sóc triển khai nhiều hoạt động giải trí phúc lợi xã hội có nghĩa thiết thực. Giai đoạn 2010 – 2019, toàn Tập đoàn đã góp phần, tương hỗ những khu công trình và triển khai tốt nhiều hoạt động giải trí phúc lợi xã hội với tổng giá trị gần 960 tỷ đồng. Hỗ trợ, ủng hộ thiết kế xây dựng gần 1000 nhà tình nghĩa, nhiều khu công trình trường học ở nhiều địa phương trên cả nước ; Hỗ trợ, ủng hộ chính quyền sở tại và bà con nhân dân khắc phục hậu quả tác động ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt ở nhiều địa phương. Ủng hộ nhiều vật tư, trang thiết bị thiết yếu ship hàng quân và dân trên những điểm hòn đảo thuộc huyện hòn đảo Trường Sa. Thực hiện những hoạt động giải trí phụng dưỡng trên 100 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tương hỗ người nghèo, ủng hộ mái ấm gia đình và những đối tượng người tiêu dùng chủ trương, mái ấm gia đình có công với cách mạng ; Thăm hỏi và Tặng Ngay quà cho nhiều thương thương bệnh binh, mái ấm gia đình liệt sĩ ở nhiều địa phương …

Phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành Tập đoàn kinh tế mạnh, bền vững.

Từ năm 2004, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tăng cường công tác làm việc cổ phần hoá. Qua hơn 16 năm thực thi, Tập đoàn đã triển khai xong cổ phần hoá và chuyển thành công ty CP được 32 đơn vị chức năng, gồm có 08 công ty phát điện, 01 công ty phân phối điện và 23 công ty, đơn vị chức năng thuộc khối phụ trợ, tạo động lực can đảm và mạnh mẽ thôi thúc tăng trưởng sản xuất kinh doanh thương mại, góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng .
Tập đoàn đã mạnh dạn nghiên cứu và điều tra, kiến thiết xây dựng và báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt việc chuyển 20 đơn vị chức năng thành viên hạch toán phụ thuộc vào sang hạch toán độc lập ; những đơn vị chức năng được quyền dữ thế chủ động về kinh tế tài chính cũng như quyết định hành động và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước chủ sở hữu, trước pháp lý ; được phân cấp mạnh hơn, dữ thế chủ động hơn trong công tác làm việc lập và tiến hành triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh thương mại, kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh thương mại tương thích với năng lượng của doanh nghiệp và phân phối kịp thời nhu yếu của thị trường. Trong đó Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Namgiữ vững vai trò TT để tăng trưởng ; có trình độ công nghệ tiên tiến, quản trị tân tiến và chuyên môn hóa cao ; kết nối ngặt nghèo giữa sản xuất, kinh doanh thương mại với khoa học, công nghệ tiên tiến để ngành Điện lực Việt Nam tăng trưởng nhanh, vững chắc, cạnh tranh đối đầu và hội nhập kinh tế tài chính quốc tế có hiệu suất cao cao. Đầu tư lưới điện đồng nhất với nguồn điện và cung ứng cho những phụ tải, bảo vệ những vùng phụ tải quan trọng đạt tiêu chuẩn N-2, lưới điện 220 kV phân phối được tiêu chuẩn N-1 đến năm 2025 và lưới điện 110 kV trở lên cung ứng được tiêu chuẩn N-1 đến năm 2030 .
Ghi nhận những thành tích xuất sắc đạt được trong suốt quy trình hình thành và tăng trưởng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều hình thức khen thưởng và những thương hiệu thi đua cao quý như : Cờ thi đua củaChính phủ năm 2015,2016 ; Huân chương Hồ Chí Minh năm 1996, năm trước ; Huân chương Sao vàng năm năm trước ; Huân chương Lao động hạng nhất năm năm ngoái, 2019 ; Bằng khen của Thủ tướng nhà nước năm năm ngoái ; 2018, 2019 ; 26 tập thể và 09 cá thể thuộc Tập đoàn được phong tặng thương hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động. Nhiều đơn vị chức năng thuộc Tập đoàn được khuyến mãi ngay Cờ thi đua, Bằng khen, Huân Huy chương và nhiều thương hiệu thi đua cao quý khác … đặc biệt quan trọng, Tập đoàn đã vinh dự là một trong 28 tập thể được Tổng Bí thư, quản trị nước Nguyễn Phú Trọng phong tặng thương hiệu ” Anh hùng Lao động ” thời kỳ thay đổi quy trình tiến độ 2009 – 2019. / .

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button