Review

sách tập đọc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tuy nhiên, một Nhân Chứng đã dạy em tập đọc bằng sách mỏng Gắng công tập đọc và tập viết (Anh ngữ).

However, a Witness taught Saulo to read, using the brochure Apply Yourself to Reading and Writing.

jw2019

Bà đã viết một loạt bốn cuốn sách tập đọc (Sounds Travel Too) và những cuốn sách khác bằng tiếng Anh và tiếng Afrikaans (Tom Kan Lees) được sử dụng rộng rãi trong suốt những năm 1960 và 1970 để dạy phương pháp đọc ngữ âm, cũng như những phương pháp khác trong điều trị trẻ em có khó khăn trong học tập.

She wrote a series of four graded reading books (Sounds Travel Too) and other reading tutors in English and Afrikaans (Tom Kan Lees) that were widely used throughout the 1960s and 1970s for teaching the phonics reading method, as well as articles concerning the treatment of children with learning difficulties.

WikiMatrix

Chúng tôi giới thiệu sách mỏng Apply Yourself to Reading and Writing (Gắng công tập đọctập viết), sách Vui hưởng sự sống đời đời trên đất!

We presented the Creole editions of the brochures Apply Yourself to Reading and Writing and Enjoy Life on Earth Forever!

jw2019

Đọc sách cho trẻ mới tập đi tạo nền tảng cho việc tự đọc về sau .

Reading to toddlers sets the foundation for later independent reading .

EVBNews

Nhiều hiệu sách và thư viện có thời gian đọc sách cho trẻ mới tập đi mà nhiều trẻ rất thích .

Many libraries and bookstores have toddler story times that kids enjoy .

EVBNews

Việc dành thời gian đọc sách cho bé nghe cho thấy rằng đọc sách là một kỹ năng đáng để học tập .

Spending time reading to your baby shows that reading is a skill worth learning .

EVBNews

Rồi các em sẽ thích thú học hỏi, như trước đây các em đã tập ham thích đọc sách.

They will begin looking forward to study, as they did to reading.

jw2019

Nó đến rồi đi, rồi theo từng cơn, từng cơn một, bạn cùng lớp ngừng tập trung đọc sách và bắt đầu nhìn tôi.

In and out it went, and with every stroke, one by one, my classmates stopped concentrating on their reading and started looking at me.

ted2019

Hàng triệu cuốn sách xóa mù chữ “Gắng công tập đọctập viết” được xuất bản trong hơn 100 ngôn ngữ

Many millions of copies of the literacy aid Apply Yourself to Reading and Writing have been produced in more than 100 languages

jw2019

Điều quan trọng là tập có thói quen đọc sách hữu hiệu và theo sát thói quen ấy.

Without this, you could miss reading some articles or even a whole magazine.

jw2019

Thời gian đọc sách cho trẻ mới tập đi

Toddler reading time

EVBNews

Việc cố đọc sách cho trẻ mới tập đi không hề ngồi yên có thể làm bạn thất vọng .

Trying to read to a toddler who just wo n’t sit still can be frustrating .

EVBNews

Hồi bé ta rất ghét đọc sách, nhưng cha ta bắt ta đọc sách mỗi buổi sáng trước khi ta có thể tập vung gươm và cưỡi ngựa.

I hated to read as a child, but my father forced me to study the books every morning before I could practice with sword or horse.

OpenSubtitles2018. v3

Ông thích dành thời gian để đọc sách bên những bộ sưu tập Bonsai của mình.

He likes to spend his days reading by his bonsai collection .

QED

Chị Cindy đã tập thói quen đọc sách cho con nghe khi cô bé khoảng một tuổi và có thể ngồi lắng nghe một, hai phút.

Cindy has made it a habit to read aloud to her daughter since she was about a year old and alert enough to sit and listen for a minute or two.

jw2019

“Thỉnh thoảng, cảm giác hoảng loạn khiến tôi nghĩ có lẽ mình không thể tham gia một số hoạt động, thậm chí có những ngày tôi không thể tập trung đọc sách.

“There are times when the feeling of panic makes some activities seem impossible, and there are days when I can’t even concentrate well enough to read.

jw2019

Đừng lo ngại việc bạn đã đọc hết sách rồi – nên tập trung vào những trang mà cả bé và bạn yêu thích .

Do n’t worry about finishing entire booksfocus on pages that you and your baby enjoy .

EVBNews

– Cậu đã đọc quá nhiều sách đấy, sẽ phải tập cho cậu sử dụng cái đầu của mình.

‘You’ve read too many books; we’re going to have to teach you how to use your head.’

Literature

Những em bốn tuổi đã nhớ thuộc lòng cả chương trong sách Chuyện Kinh-thánh và ngay cả tập đọc cuốn Kinh-thánh nữa!

Four-year-olds have memorized whole chapters of the Bible Stories book and have even learned to read the Bible!

jw2019

(Cười) Hơn nữa, đừng quên, chúng ta đang đọc cuốn sách chủ đề tuần sau tập trung vào giới tính.

(Laughter) Also, don’t forget, we are reading the book module for next week’s focus on gender.

ted2019

Để dạy thổ dân biết đọc và viết ngôn ngữ của họ, một sách mỏng có tựa đề Gắng công tập đọctập viết đã được sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu địa phương.

To teach indigenous peoples to read and write in their own language, a brochure entitled Apply Yourself to Reading and Writing is being adapted for local use.

jw2019

Đừng làm việc gì tập trung vào một điểm cố định, như đọc sách hoặc chơi đánh bài .

Don’t do anything that involves focusing on a fixed spot, such as reading or playing a card game .

EVBNews

Đối với Gabrielle và nhiều trẻ mới tập đi khác thì việc đọc sách cho chúng nghe chỉ một lát như thế là tốt rồi .

For Gabrielle and lots of other toddlers, these little bits of reading are just right .

EVBNews

Giải pháp : Hãy tập cho bé bận rộn với việc đọc sách và các hoạt động khác sáng tạo hơn .

Fix it : Keep your toddler busy with reading and other, more creative purs uits .

EVBNews

Một số trẻ nhỏ đã đạt mục tiêu là nhớ nằm lòng tên của các sách trong Kinh-thánh ngay cả trước khi tập đọc chữ.

4:15) Some very young ones have achieved the goal of reciting the books of the Bible even before they learned to read.

jw2019

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button