Tiếng Việt ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 23: Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi & Tập đọc nhạc: TĐN số 6>

 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 26: Học hát: Ngôi nhà chung của chúng ta
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 26 : Học hát : Ngôi nhà chung của tất cả chúng ta .
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 27: Ôn tập bài hát: Ngôi nhà chung của chúng ta & Tập đọc nhạc: TĐN số 7
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 27 : Ôn tập bài hát : Ngôi nhà chung của tất cả chúng ta và Tập đọc nhạc : TĐN số 7
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 28: Ôn tập bài hát: Ngôi nhà chung của chúng ta; Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 7 & Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sỹ Sô- Panh và bản nhạc buồn.
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 28 : Ôn tập bài hát : Ngôi nhà chung của tất cả chúng ta ; Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 7 và Âm nhạc chiêm ngưỡng và thưởng thức : Nhạc sỹ Sô – Panh và bản nhạc buồn .
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 29: Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông

  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 29 :Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông

 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 30:Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông & Tập đọc nhạc: TĐN số 8
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 30 : Ôn tập bài hát : Tuổi đời bát ngát và Tập đọc nhạc : TĐN số 8
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 22: Học hát: Nổi trống lên các bạn ơi
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 22 : Học hát : Nổi trống lên những bạn ơi
 • Soạn bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 21: Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân; Ôn tập TĐN số 5 & Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn và bài hát: Biết ơn chị Võ Thị Sáu.
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 21 : Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân ; Ôn tập TĐN số 5 và Âm nhạc chiêm ngưỡng và thưởng thức : Nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn và bài hát : Biết ơn chị Võ Thị Sáu .
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 20: Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân; Nhạc lý & Tập đọc nhạc
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 20 : Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân ; Nhạc lý : Nhịp 6/8 và Tập đọc nhạc : TĐN số 5
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 19: Học hát: Khát vọng mùa xuân
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 19 : Học hát : Khát vọng mùa xuân
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 13: Ôn tập bài hát Hò ba lí; Ôn tập TĐN số 4 & Âm nhạc thưởng thức
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 13 : Ôn tập bài hát Hò ba lí ; Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 4 và Âm nhạc chiêm ngưỡng và thưởng thức : Một số nhạc cụ dân tộc bản địa
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 12: Ôn tập bài hát: Hò ba lí; Nhạc lý & Tập đọc nhạc: TĐN số 4

  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 12: Ôn tập bài hát: Hò ba lí, Nhạc lý: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu- Giọng cùng tên, Tập đọc nhạc: TĐN số 4.

 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 11: Học hát: Bài Hò ba lí
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 11 : Học hát : Bài Hò ba lí
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 10: Ôn tập bài hát: Tuổi hồng; Ôn tập TĐN số 3 & Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát: Bóng cây Kơ- nia.
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 10 : Ôn tập bài hát : Tuổi hồng ; Ôn tập TĐN số 3 và Âm nhạc chiêm ngưỡng và thưởng thức : Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát : Bóng cây Kơ – nia .
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 9: Ôn tập bài hát: Tuổi hồng; Nhạc lí: Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh & Tập đọc nhạc: TĐN số 3
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 9 : Ôn tập bài hát : Tuổi hồng ; Nhạc lí : Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh và Tập đọc nhạc : TĐN số 3
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 8: Học hát: Bài Tuổi hồng.
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 8 : Học hát : Bài Tuổi hồng .
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 6: Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò, Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 2. & Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sỹ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo.
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 6 : Ôn tập bài hát : Lí dĩa bánh bò, Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 2. và Âm nhạc chiêm ngưỡng và thưởng thức : Nhạc sỹ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo .
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 5: Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò, Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ & Tập đọc nhạc: TĐN số 2.
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 5 : Ôn tập bài hát : Lý dĩa bánh bò, Nhạc lí : Gam thứ, giọng thứ và Tập đọc nhạc : TĐN số 2 .
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 4: Học hát: Bài Lý dĩa bánh bò.

  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 4: Học hát: Bài Lý dĩa bánh bò trang 13

 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 3: Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường, Ôn tập TĐN số 1 & Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Mùa xuân nho nhỏ.
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 3 : Ôn tập bài hát : Mùa thu ngày khai trường, Ôn tập TĐN số 1 và Âm nhạc chiêm ngưỡng và thưởng thức : Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Mùa xuân nho nhỏ trang 11
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 2: Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường & Tập đọc nhạc: TĐN số 1.
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 2 : Ôn tập bài hát : Mùa thu ngày khai trường và Tập đọc nhạc : TĐN số 1 trang 8
 • Soạn âm nhạc lớp 8 Tiết 1: Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường
  Giải bài tập âm nhạc lớp 8 Tiết 1 : Học hát : Bài Mùa thu ngày khai trường

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button