Review

Tập hợp Q các số hữu tỉ – Toán lớp 7

Tập hợp Q các số hữu tỉ – Toán lớp 7Tập hợp Q các số hữu tỉ – Toán lớp 7

Mở đầu chương trình Toán lớp 6, các em đã được học về tập hợp, tập hợp các số tự nhiên. Ngoài tập hợp các số tự nhiên, còn có các tập hợp số khác, hôm nay chúng ta sẽ học về Tập hợp các số hữu tỉ. Tập hợp số hữu tỉ là gì, gồm những số nào, kí hiệu là gì,… cùng iToan tìm hiểu nhé!

Lý thuyết cơ bản về số hữu tỉ Q

Số hữu tỉ Q

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số:

Số hữu tỉ

Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q

Ví dụ: Các số 5; −12; 23; … là các số hữu tỉ

Biểu diễn số hữu tỉ Q trên trục số

Tương tự như so với số nguyên, ta hoàn toàn có thể màn biểu diễn mọi số hữu tỉ trên trục số .

Ví dụ: Số hữu tỉ 2/3 được biểu diễn bởi điểm M trên trục số như sau:

Số hữu tỉ

So sánh hai số hữu tỉ

Với hai số hữu tỉ bất kì x,y ta có: hoặc x=y hoặc xy.

Ta hoàn toàn có thể so sánh hai số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh hai phân số đó .

Ví dụ về số hữu tỉ Q

Ví dụ 1: Biểu diễn số hữu tỉ 5/4 trên trục số.

Giải:

Chia đoạn thẳng đơn vị chức năng ( ví dụ điển hình đoạn từ điểm 0 đến điểm 1 ) thành 4 phần bằng nhau thì mỗi đoạn bằng 1/4 đơn vị chức năng .
Số hữu tỉ 5/4 được màn biểu diễn bởi điểm M và cách điểm 0 một đoạn bằng 5 lần đoạn nhỏ mới chia .

Số hữu tỉ

Ví dụ 2: So sánh 2 số hữu tỉ −0,6 và 1−2

Giải: 

Ta có : − 0,6 = − 610 ; 1 − 2 = − 510 .
Vì − 6 < − 5 và 10 > 0 nên − 610 < − 510, hay − 0,6 < 1 − 2 Các em cùng xem thêm video bài giảng để hiểu và nhớ bài lâu hơn nhé !

Lời giải sách giáo khoa Toán lớp 6 Số hữu tỉ Q

Tổng hợp bài tập và Hướng dẫn giải chi tiết cụ thể từ iToan :

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Hon So 1 1 3 là các số hữu tỉ ?Bài 1 : Vì sao các số 0,6 ; – 1,25 ; là các số hữu tỉ ?

Lời giải:

Các số 0,6 ; – 1,25 ; viết được dưới dạng phân số Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Phan So A B với a,b ∈ Z và b ≠ 0 nên các số đó là các số hữu tỉ

Bài 2 : Số nguyên a có là số hữu tỉ không ? Vì sao ?

viết được dưới dạng phân sốvới a, b ∈ Z và b ≠ 0 nên các số đó là các số hữu tỉ

Lời giải

Số nguyên a viết được dưới dạng phân số với a,b ∈ Z và b ≠ 0
với a, b ∈ Z và b ≠ 0

Ví dụ:

Vậy a là số hữu tỉ

Bài 3 : Biểu diễn các số nguyên : – 1 ; 1 ; 2 trên trục số

Lời giải

Số nguyên – 1 được màn biểu diễn bởi điểm A nằm bên trái điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 1 đơn vị chức năng
Số nguyên 1 được màn biểu diễn bởi điểm B nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 1 đơn vị chức năng
Số nguyên 2 được màn biểu diễn bởi điểm C nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 2 đơn vị chức năng
Ta có trục số

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Tra Loi Cau Hoi Toan 7 Tap 1 Bai 1 Trang 6 1Bài 4 : So sánh hai phân số :

Lời giải

Bài 5 : Trong các số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm ?

Lời giải

Số hữu tỉ không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm là: Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Tra Loi Cau Hoi Toan 7 Tap 1 Bai 1 Trang 7 3

Bài 6: Điền kí hiệu (∈, ∉, ⊂) thích hợp vào ô vuông

Lời giải:

Điền kí hiệu :

Bài 7:

a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ Giải bài 2 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 2 Trang 7 Sgk Toan 7 Tap 1 1

?
b ) Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.
trên trục số .

Lời giải:

a )
Ta có :
Vậy những phân số màn biểu diễn số hữu tỉ là:
là :b ) Biểu diễn trên trục số :

Ta viết: Giải bài 2 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 2 Trang 7 Sgk Toan 7 2 Tap 1 5

Chia đoạn thẳng đơn vị thành 4 phần bằng nhau, ta được đơn vị mới bằng Giải bài 2 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 2 Trang 7 Sgk Toan 7 2 Tap 1 6

 đơn vị cũ.
đơn vị chức năng cũ .Số hữu tỉ được biểu diễn bởi điểm A nằm bên trái điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 3 đơn vị mới

Bài 8: So sánh các số hữu tỉ:

được trình diễn bởi điểm A nằm bên trái điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 3 đơn vị chức năng mới

Lời giải:

a )

Vì -22 < -21 và 77 > 0 nên Giải bài 3 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 3 Trang 8 Sgk Toan 7 Tap 1 5

 hay x < y hay x < y

b)

Vì -216 < -213 và 300 > 0 nên Giải bài 3 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 3 Trang 8 Sgk Toan 7 Tap 1 6

 hay x > y
hay x > yc )

Bài 9: So sánh số hữu tỉ  (a, b ∈ Z; b ≠ 0) với số 0 khi a, b cùng dấu và khi a, b khác dấu.So sánh số hữu tỉ ( a, b ∈ Z ; b ≠ 0 ) với số 0 khi a, b cùng dấu và khi a, b khác dấu .

Lời giải:

Với a, b ∈ Z ; b ≠ 0 thì :
– Khi a, b cùng dấu thì > 0
> 0– Khi a, b khác dấu thì < 0 < 0

Tổng quát: Số hữu tỉ 

 (a, b ∈ Z; b ≠ 0) > 0 nếu a, b cùng dấu; < 0 nếu a, b khác dấu; = 0 nếu a = 0.

Bài 10: Giả sử Giải bài 5 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 5 Trang 8 Sgk Toan 7 Tap 1 1 (a, b, m ∈ Z; m > 0) và x < y. Hãy chứng minh nếu chọn Giải bài 5 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 5 Trang 8 Sgk Toan 7 Tap 1 2 thì ta có x < z < y.Giả sử ( a, b, m ∈ Z ; m > 0 ) và x < y. Hãy chứng tỏ nếu chọnthì ta có x < z < y .

( a, b ∈ Z ; b ≠ 0 ) > 0 nếu a, b cùng dấu ; < 0 nếu a, b khác dấu ; = 0 nếu a = 0 .

Hướng dẫn: Sử dụng tính chất: Nếu a, b, c ∈ Z và a < b thì a + c < b + c

Lời giải:

Theo đề bài ta có (a, b, m ∈ Z; m > 0).
( a, b, m ∈ Z ; m > 0 ) .

Quy đồng mẫu số các phân số ta được: Giải bài 5 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 5 Trang 8 Sgk Toan 7 Tap 1 4

Nhận xét : mẫu số 2 m > 0 nên để so sánh x, y, z ta so sánh các tử số 2 a, 2 b, a + b .
Vì a < b nên a + a < b + a hay 2 a < a + b . Vì a < b nên a + b < b + b hay a + b < 2 b .

Vậy ta có 2a < a+b < 2b nên Giải bài 5 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 5 Trang 8 Sgk Toan 7 Tap 1 3

 hay x < z < y.

Bài tập tự luyện về Số hữu tỉ Q

Phần câu hỏi

hay x < z < y .

Câu 1: Cho a,b∈Z, b≠0, x=a/b; a, b cùng dấu thì:

A. x = 0
B. x > 0
C. x < 0

Câu 2: Trong các số sau, số nào có giá trị bằng 1/2?

A. 0,45
B. 0,25
C. 0,5

Câu 3: Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là?

A. N
B. Q
C. R

Câu 4: Chọn câu SAI: Các số nguyên x, y mà x/2 = 3/y là:

A. x = 1 ; y = 6
B. x = 2 ; y = − 3
C. x = − 6 ; y = − 1
D. x = 2 ; y = 3

Câu 5: Câu nào trong các câu sau đúng:

A. 315 / 316 > 203 / 202
B. − 17/234 < − 13 / − 19 C. 22/29 > 24/27

Phần đáp án

1. B 2. C 3. B 4. A 5. B

Lời kết

Bước sang chương trình Toán lớp 7, các em sẽ gặp nhiều dạng toán lạ, khó hơn. Nếu em đang gặp khó khăn vất vả trong học tập môn Toán cũng như các môn Tiếng Anh, Vật Lý thì hoàn toàn có thể nhờ sự trợ giúp từ người bạn sát cánh Toppy. Toppy là nền tảng học trực tuyến, có các video bài giảng của thầy cô giáo theo từng chủ đề, bài tập phong phú và bám sát chương trình sách giáo khoa .
Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại tại những bài giảng tiếp theo !

>> Xem thêm các bài giảng của iToan:

  • Biến đổi các biểu thức hữu tỉ
  • Phép cộng dạng 38+25
  • So sánh các số tròn trăm

4.9 / 5 – ( 52 bầu chọn )

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button