Review

Cách đăng nhập tập huấn https://vietlike.vn

Để tham gia Chương trình giảng dạy, tu dưỡng giáo viên trực tuyến, mọi người phải đăng nhập vào mạng lưới hệ thống taphuan.csdl.edu.vn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý và vận hành và ĐK học đúng chuyên ngành cần tương hỗ. . Tương tự như Chương trình tu dưỡng, tu dưỡng giáo viên những năm trước, sẽ có 9 học phần cho 19 môn học theo chương trình dành cho giáo viên đại trà phổ thông.

Hướng dẫn nhập Chương trình Đào tạo và Bồi dưỡng Giáo viên

Tài khoản trong Hệ thống Huấn luyện viên là thông tin tài khoản được tạo hoặc sử dụng trong Hệ thống Huấn luyện viên.

Giai đoạn 1:

Ghé thăm website : https://taphuan.csdl.edu.vn/màn hình mạng lưới hệ thống hiển thị như sau :

Tap huan dang nhap

Đăng nhập vào mạng lưới hệ thống huấn luyện và đào tạo giáo viên

Bước 2:

Điền thông tin đăng nhập của bạn vào màn hình bên trên:

  • Tài khoản: Địa chỉ email của bạn.
  • Mật khẩu: Mật khẩu của bạn trong hệ thống giáo dục. Bạn có thể sử dụng điều này để hiển thị thông tin mật khẩu rõ ràng thay vì các ký tự.
  • nút bấm đăng nhập để truy cập hệ thống. Nếu thông tin đăng nhập của bạn là chính xác, bạn đã đăng nhập thành công và có thể bắt đầu sử dụng các chức năng của hệ thống. Nếu thông tin đăng nhập không đúng, hệ thống sẽ báo lỗi “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không khớp, vui lòng gõ lại”.
  • Quên mật khẩu: Khôi phục mật khẩu tài khoản.

Sau khi đăng nhập thành công xuất sắc, bạn hoàn toàn có thể ĐK khóa học riêng để tham gia lớp đào tạo và giảng dạy.

Xem thêm

Cách đăng nhập tập huấn taphuan.csdl.edu.vn

Để tham gia Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên trực tuyến mọi người sẽ phải đăng nhập vào hệ thống taphuan.csdl.edu.vn do Bộ Giáo dục và Đào tạo để đăng ký môn học theo đúng chuyên môn cần bồi dưỡng. Cũng giống như Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên các năm trước sẽ có 9 mô đun cho 19 môn học theo chương trình học dành cho giáo viên phổ thông.

Hướng dẫn đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên
Các tài khoản đã có trên Hệ thống Tập huấn là các tài khoản đã được tạo hoặc đã được sử dụng trên Hệ thống Tập huấn.
Bước 1:
Truy cập vào trang web: https://taphuan.csdl.edu.vn/, ngay sau đó trên màn hình hệ thống hiển thị như sau:

Đăng nhập hệ thống bồi dưỡng giáo viên
Bước 2:
Điền thông tin đăng nhập vào màn hình phía trên:
Tài khoản: Địa chỉ email của bạn.
Mật khẩu: Mật khẩu của bạn trên hệ thống Tập huấn. Bạn có thể sử dụng để hiển thị thông tin mật khẩu tường minh thay vì các ký tự .
Click vào nút Đăng nhập để truy cập vào hệ thống. Nếu thông tin đăng nhập của bạn nhập đúng thì bạn đăng nhập thành công và bắt đầu sử dụng các chức năng của hệ thống. Nếu thông tin đăng nhập không đúng, hệ thống sẽ báo lỗi “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không khớp, vui lòng nhập lại”.
Quên mật khẩu: Lấy lại mật khẩu cho tài khoản.
Khi đăng nhập thành công bạn đã có thể đăng ký môn học chuyên môn để tham gia lớp học tập huấn.

# Cách # đăng # nhập # tập # huấn # taphuancsdleduvn

  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • #Cách #đăng #nhập #tập #huấn #taphuancsdleduvn

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button