Hoá học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Thí nghiệm hóa học với kim loại

Ngày đăng : 19/09/2012, 14 : 38

Thí nghiệm hóa học với kim loại Kiểm tra bài cũ.1) Cho biết hiện tượng xảy ra khingâm một lá sắt vào dd axit HCl? Minh họa bằng phương trìnhphản ứng.Xảy ra sự ăn mòn hóa học. Bọt khí H2thoát ra lúc đầu nhiều sau đó ít dần do các bọt khí này bọc kín lá sắt, cản trởsự tiếp cận của ion H+với các nguyêntử sắt. Sắt bò ăn mòn chậm.Fe + 2 HCl = FeCl2+ H22) Trong thí nghiệm trên nếu nhỏ thêmvài giọt dd CuSO4vào dd axit thì cóhiện tượng gì xảy ra ? Viết phươngtrình phản ứng minh họa ?Đầu tiên sắt phản ứng với Cu2+trong dd. CuSO4 + Fe = FeSO4 + CuCu sinh ra bám vào Fe .Xảy ra sự ăn mòn điện hóa.Fe là cực âm : Fe – 2e = Fe 2+Cu là cực dương : 2H++ 2e = H2Sắt bò ăn mòn nhanh chóng, bọt khíhydro thoát ra nhiều và nhanh.KIM LOẠI TRONG TỰ NHIÊNĐa số kim loại tồn tại trong tự nhiên ởdạng hợp chất, chỉ một số rất ít như vàng, platin tồn tại ở trạng thái tự do. Nhữngkhoáng vật và đất đá chứa hợp chất củakim loại gọi là quặng.KhoaựngvaọtFlorit(CaF2)Quặng sắt trong tự nhiênCuFeS2Pyrit saét (FeS2)Corindon (Al2O3+ …)[…]… ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.II.Các phương pháp điều chế kim loại. 2)Phương pháp nhiệt luyện:a.Nguyên tắc: dùng chất khử C, CO, H2hoặc kim loại Al để khử ion dương kim loại tronghợp chất oxit ở nhiệt độ cao.b.Mục đích:điều chế các kim loại có tính khửtrung bình và yếu (kim loại sau Al) trong côngnghiệp.TD: CuO + H2= Cu + H2O3Fe3O4 + 8Al = 4Al2O3+ 9Fet0to+200+ 8/3 ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.II-Các… CHẾ KIM LOẠI.TD: điện phân NaCl nóng chảy để điều chế Na.NaCl = Na++ Cl-Catot AnotIon Na+bị khử Ion Cl-bị oxi hóa Na ++ e = Na 2Cl — 2e = Cl22NaCl = 2Na + Cl2ñp nc+1 0 ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.II-Các phương pháp điều chế kim loại. 3)Phương pháp điện phân:a.Nguyên tắc: dùng dòng điện 1 chiều trêncatot để khử ion dương kim loại trong hợpchấtb.Mục đích: điều chế hầu hết các kim loại. … kín lá sắt, cản trởsự tiếp cận của ion H+ với các nguyêntử sắt. Sắt bị ăn mòn chậm.Fe + 2 HCl = FeCl2+ H2 Kiểm tra bài cũ.1) Cho biết hiện tượng xảy ra khingâm một lá sắt vào dd axit HCl? Minh họa bằng phương trìnhphản ứng. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.I-Nguyên tắc điều chế kim loại. Khử ion dương kim loại thành kim loại tự do.Mn++ ne = M ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI. KhoángvậtFlorit(CaF2) … CHẾ KIM LOẠI.II-Các phương pháp điều chế kim loại. 3)Phương pháp điện phân:Điều chế kim loại có tính khử trung bình vàyếu: điện phân dung dịch muối của chúngtrong nước. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.II-Các phương pháp điều chế kim loại. 1)Phương pháp thuỷ luyện.2)Phương pháp nhiệt luyện.3)Phương pháp điện phân. Bài tậpTừddCuCl2, có mấy cách để điềuchế kim loại Cu ?a. 1 caùch.b. 2 caùch.c. 3 caùch…. Corindon (Al2O3+ …) 2) Trong thí nghiệm trên nếu nhỏ thêmvài giọt dd CuSO4vào dd axit thì cóhiện tượng gì xảy ra ? Viết phươngtrình phản ứng minh họa ? 2)Phương pháp nhiệt luyện:-Nguyên tắc: dùng chất khử C, CO, H2hoặc kim loại Al để khử ion dương kim loại trong hợp chất oxit ở nhiệtđộ cao.-Mục đích:điều chế các kim loại cótính khử trung bình và yếu (kim loại sau Al) trong công nghiệp….ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.I .Nguyên tắc điều chế kim loại. M n++ ne = MII. Các phương pháp điều chế kim loại. 1)Phương pháp thuỷ luyện.2)Phương pháp nhiệt luyện.3)Phương pháp điện phân. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.TD: điện phân dung dịch CuSO4để điều cheá Cu.CuSO4= Cu 2++ SO42 -(H2O)Catot Anot(Cu2+, H2O)(Cl-, H2O)Ion Cu2+bị khử H2O bị oxi hóa Cu2++ 2e = Cu 2H2O… Cách 1 : điện phân dd CuCl2.Cách2 : dùng kim loại có tínhkhử mạnh hơn khử ion Cu2+ trong dd.Cách 3 : chuyểnCuCl2Cu(OH)2CuOsau đó dùng H2để khử CuO ở nhiệt ñoäcao. 3)Phương pháp điện phân:-Nguyên tắc: dùng dòng điện 1 chiều trên catot để khử ion dương kim loại trong hợp chất-Mục đích: điều chế hầu hết các kim loại. Xảy ra sự ăn mòn hóa học. Bọt khí H2thoát ra lúc đầu nhiều sau. LOẠI.I-Nguyên tắc điều chế kim loại. Khử ion dương kim loại thành kimloại tự do.Mn++ ne = MĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.II-Các phương pháp điều chế kim loại. 1)Phương pháp. CHẾ KIM LOẠI.II.Các phương pháp điều chế kim loại: 1)Phương pháp thuỷ luyện:a.Nguyên tắc: dùng kim loại tự do cótính khử mạnh hơn để khử ion dươngkim loại

– Xem thêm –

Xem thêm: Thí nghiệm hóa học với kim loại, Thí nghiệm hóa học với kim loại, Thí nghiệm hóa học với kim loại

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button