Hoá học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn ab cách nhau 14 5 cm

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 14,5 cm dao động ngược pha. Điểm M trên ?

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 14,5 cm giao động ngược pha. Điểm M trên AB gần trung điểm O của AB nhất, cách O một đoạn 0,5 cm luôn giao động cực lớn. Số điểm xê dịch cực lớn trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu điểm là :

A. 26

Nội dung chính

 • Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 14,5 cm dao động ngược pha. Điểm M trên ?
 • Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn A,B cách nhau 14,5cm dao động cùng tần số nhưng ngược pha. Điểm M trên AB gần trung điểm O của AB nhất, cách O một đoạn 0,5cm luôn dao động với biên độ cực đại. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường elip thuộc mặt nước nhận AB là tiêu điểm là ?
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Giao thoa – Sóng cơ và sóng âm – Vật Lý 12 – Đề số 8
 • Video liên quan

B. 28

C. 18

D. 14

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn A,B cách nhau 14,5cm dao động cùng tần số nhưng ngược pha. Điểm M trên AB gần trung điểm O của AB nhất, cách O một đoạn 0,5cm luôn dao động với biên độ cực đại. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường elip thuộc mặt nước nhận AB là tiêu điểm là ?

A.26 .

B.18 .

C.14 .

D.28 .

Đáp án và lời giải
Đáp án :D
Lời giải :

Hai nguồn A,B cách nhau 14,5cm dao động cùng tần số nhưng ngược pha. Điểm M trên AB gần trung điểm O của AB nhất, cách O một đoạn 0,5cm luôn dao động với biên độ cực đại, theo đó ta có img1

Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB là img2 Ứng với một đường cực đại cắt đoạn AB là hai điểm trên đường elip nhận AB làm tiêu điểm nên số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường elip thuộc mặt nước nhận AB làm tiêu điểm là 28.

Vậy đáp án đúng là D.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử ?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Giao thoa – Sóng cơ và sóng âm – Vật Lý 12 – Đề số 8

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Trong thí nghiệm giao thoa sóng, người ta tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng A,B dao động với phương trình uA=-uB=A.cos(10πt). Tốc độ truyền sóng là 20cm/s. Một điểm N trên mặt nước thỏa mãn điều kiệnimg1. Điểm N này nằm trên đường dao động cực đại hay cực tiểu thứ bao nhiêu tính từ đường trung trực của AB?

 • Tạihaiđiểm A và B trênmặtchấtlỏngcáchnhau 16cm cóhainguồnphátsóngkết hợpdaođộngtheophươngtrìnhimg1 (mm); img2 (mm). Tốcđộtruyềnsóngtrênmặtchấtlỏng 40cm/s. Tìmsốcựcđạitrêncạnh CD củahìnhchữnhật ABCD với BC = 12cm.

 • Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp tại A và B dao động theo phương thẳng đứng có phương trìnhimg1( t tính bằng giây ) Gọi M, N là 2 điểm trên đoạn thẳng AB cách trung điểm của AB lần lượt là 1,5 cm và 2 cm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 180 cm/s. Tại một thời điểm, li độ dao động của phần tử tại N là 6 cm thì li độ dao động của phần tử tại M là ?

 • Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp S1 và S2, cách nhau một khoảng 13 cm, đều dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình: img1(u tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,2 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Khoảng cách ngắn nhất từ nguồn S1 đến điểm M nằm trên đường trung trực của S1S2 mà phần tử nước tại M dao động ngược pha với các nguồn là ?

 • Trên bề mặt chất lỏng cho hai nguồn sóng O1, O2 cách nhau 20(cm) có phương trình lần lượt img1mm. Cho tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 75(cm/s). Số vị trí mà phần tử môi trường tại đó dao động với biên độ cực đại nằm trên đoạn thẳng nối hai nguồn bằng:

 • Trên mặt chất lỏng tại hai điểm A, B cách nhau 17 cm có hai nguồn kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: img1. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,0m/s. Trên đường thằng Ax vuông góc với AB, phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực tiểu. Khoảng cách MA nhỏ nhất bằng:

 • Trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp tại A và B cách nhau 15 cm có phương trình uA = uB = img1 cos20πt (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 60 cm/s. Trên đoạn AB, hai điểm gần nhau nhất mà phần tử sóng tại đó có cùng biên độ là 12 mm cách nhau là ?

 • Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ img11=0,56img2img3 với img4, thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏimg5. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ img61,img7img83, vớiimg9, khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm quan sát được bao nhiêu vân sáng?

 • Ởbềmặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng tích hợp S1và S2cách nhau 20 cm. Hai nguồn này daođộng theo phương thẳngđứng có phương trình lần lượt là u1 = 5 cos40πt ( mm ) và u2 = 5 cos ( 40 πt + π ) mm. Tốcđộtruyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm / s. Xét cácđiểm trên S1S2, gọi I là trungđiểm của S1S2, M nằm cách I mộtđoạn 3 cm sẽdaođộng với biênđộ
 • Trong hiện tượng giao thoa với 2 nguồn cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi từ 2 nguồn sóng tới điểm đó là img1 :

 • Ở mặt nước, có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình:uA = uB = 2cos20img1t (mm). Tốc độ truyền sóng ℓà 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Phần tử M ở mặt nước cách hai nguồn ℓần ℓượt ℓà 10,5 cm và 13,5 cm có biên độ dao động ℓà:

 • Cho A, B là hai nguồn kết hợp trên mặt nước phương trình dao động tại A và B là: img1Một điểm M trên mặt nước thuộc đường trung trực của AB sẽ daođộng với biên độ là bao nhiêu?

 • Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp S1 và S2, cách nhau một khoảng 13cm, đều dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình img1(u tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,2 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Khoảng cách ngắn nhất từ nguồn S1đến điểm M nằm trên đường trung trực của S1S2 mà phần tử nước tại M dao động ngược pha với các nguồn là:

 • Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ img11=0,56img2img3 với img4, thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏimg5. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ img61,img7img83, vớiimg9, khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm quan sát được bao nhiêu vân sáng?

 • Giao thoaởmặt nước với hai nguồn sóng kết hợpđặt tại A và B daođộngđiều hòa cùng pha theo phương thẳngđứng. Sóng truyền từmặt nước có bước sóngλ. Cực tiêu giao thoa nằm tại nhữngđiêm có hiệuđườngđi của hai sóng từhai nguồn tớiđó bằng
 • Hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là và Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biênđộ cực đại trên đoạn thẳng img1là ?

 • Hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 2m và dao dộng điều hòa cùng pha, phát ra hai bước sóng 1m. Một điểm A nằm ở khoảng cách l kể từ S1 và AS1img1S1S2. Tìm giá trị cực đại của l để tại A có được cực đại giao thoa:

 • Tại mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình img1(a không đổi, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 80 cm/s. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử chất lỏng trên đoạn thẳng S1S2 dao động với biên độ cực đại là:

 • Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp tại A và B dao động theo phương thẳng đứng có phương trìnhimg1( t tính bằng giây ) Gọi M, N là 2 điểm trên đoạn thẳng AB cách trung điểm của AB lần lượt là 1,5 cm và 2 cm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 180 cm/s. Tại một thời điểm, li độ dao động của phần tử tại N là 6 cm thì li độ dao động của phần tử tại M là ?

 • Hai nguồn kết hợp AB cách nhau 10 cm dao động với phương trình img1 trên mặt thoáng của một chất lỏng, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Gọi O là trung điểm của AB. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Trên đoạn thẳng AB nối hai nguồn kết hợp có bao nhiêu điểm cực đại giao thoacùng pha với O và vuông pha với nguồn là?

 • Trên bề mặt chất lỏng cho hai nguồn sóng O1, O2 cách nhau 20(cm) có phương trình lần lượt img1mm. Cho tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 75(cm/s). Số vị trí mà phần tử môi trường tại đó dao động với biên độ cực đại nằm trên đoạn thẳng nối hai nguồn bằng:

 • Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 30cm dao động theo phương thẳng có phương trình lần lượt làimg1img2. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 30 cm/s. Xét hình vuông S1MNS2 trên mặt nước, số điểm dao động cực đại trên MS2 là:

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Đâu không phải là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?

Video liên quan

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button