Hoá học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

THI NGHIEM OXTET – Tài liệu text

THI NGHIEM OXTET

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (40.25 KB, 4 trang )

A. lý do cải tiến thiết bị thí nghiệm ơ-xtét
Tôi là một giáo viên dạy toán song qua dự một số giờ dạy vật lý
của các giáo viên trong trờng cũng nh đi dự một số tiết hội giảng huyện
trong đó có dự tiết dạy về tác dụng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng
tôi thấy nhiều thiết bị thí nghiệm tạo ra dấu hiệu xác định tác dụng từ của
dòng điện không rõ ràng. Nguyên nhân là do lực từ của dòng điện sinh ra
rất yếu nếu dòng điện chỉ một vài Amfe, thứ đến là các nam châm thử có
độ nhạy kém. Để khắc phục đợc hiện tợng trên giáo viên thờng cho học
sinh lấy nguồn điện là pin ( có điện trở trong lớn) để làm thí nghiệm và h-
ớng dẫn các em cắm trực tiếp thiết bị thí nghiệm vào nguồn điện không
qua phụ tải để có dòng điện hàng chục Amfe qua đoạn dây tạo ra lực từ
lớn hơn dễ dàng quan sát hiện tợng, tuy nhiên nếu các em cắm trong thời
gian vài phút có thể làm cho pin nóng lên và có thể hỏng nguồn điện. Thí
nghiệm nh trên chỉ cho học sinh thấy đợc là khi có dòng điện thì có từ tr-
ờng sinh ra còn cha cho học sinh thấy đợc sự phụ thuộc của lực từ đợc sinh
ra với cờng độ của dòng điện bằng cách điều chỉnh biến trở (Bài 22: hình
vẽ 22.1 trang 61 SGK vật lý 9). Từ các vấn đề đã nêu tôi thiết nghĩ cần cải
tiến thiết bị thí nghiệm về tác dụng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng
( thí nghiệm Ơ-xtét) theo hớng chỉ cần dòng điện không lớn đợc mắc qua
các phụ tải, có thể điều chỉnh đợc cờng độ dòng điện, sử dụng đợc mọi
nguồn điện một chiều, tạo ra đợc lực từ lớn để mọi nam châm có độ nhạy
nh thế nào đều có thể dễ dàng quan sát và thiết bị không mất đi tính s
phạm đó là dòng điện đi trong dây dẫn thẳng. Đó là lý do tôi thực hiện
việc cải tiến lại thiết bị thí nghiệm Ơ-xét cụ thể nh sau:

B: Phơng án cải tiến
4
1) Về thiết kế
– Với thiết bị thí nghiệm Ơ-xtét do Bộ giáo dục thiết kế chỉ có một
đoạn dây dẫn (AB) đợc đấu trên hai trụ đỡ, hai trụ đỡ đợc bắt chặt trên một
giá nhựa, trên giá nhựa có hai chốt cắm điện nối thông với đoạn dây phía

trên. khi cắm nguồn điện vào hai chốt trên thì trong đoạn dây có dòng
điện.

– Với thiết bị thí nghiệm Ơ-xtét cải tiên đợc thiết kế đó là một
khung dây với nhiều vòng dây hình chữ nhật với 3 cạnh đợc dấu kín và
cách từ tốt chỉ còn một cạnh ( coi là một đoạn dây dẫn AB ) đợc hở ra cho
học sinh quan sát và làm các thí nghiệm.
2) Cơ sở khoa học:
– Đối với thiết bị thí nghiệm của Bộ giáo dục thiết kế từ trờng đợc
sinh ra do một dòng điện đi qua đoạn AB (nh ảnh Ơ-xtét thí nghiệm).
– Đối với thiết bị thí nghiệm do tôi cải tiến thì từ trờng đợc sinh ra
là cộng hởng của các từ trờng đi trong khung dây dẫn qua đoạn AB do đó
chỉ cần dòng điện với chỉ số I= x (A) chạy trong khung dây thì từ trờng đ-
ợc sinh ra trong khung dây qua đoạn AB tơng đơng từ trờng do dòng điện
n.x (A) chạy qua đoạn AB nh với thiết bị do bộ thiết kế (nếu khung dây có
n vòng).
Trong hai thiết kế vừa nêu từ trờng do một đoạn dây dẫn AB sinh ra
5
khi có dòng điện chạy qua hay từ trờng do nhiều dây dẫn thẳng sinh ra
trên đoạn AB (với cùng một chiều dòng điện, cùng một cờng độ dòng
điện) là không khác nhau về bản chất vì các từ trờng cộng hởng với nhau
tạo ra từ trờng duy nhất tại một điểm xung quanh đoạn khung dây AB.
3, Cơ sở thực tiễn:
Thiết bị thí nghiệm do Bộ giáo dục thiết kế để dễ dàng quan sát cần
có các nam châm tơng đối nhạy và dòng điện lớn đi qua đoạn dây vậy
ngoài nguồn điện là pin, nếu sử dụng nguồn điện khác có điện trở trong
nhỏ thì cần phải có phụ tải cho dòng điện lớn đi qua (nh bóng đèn có hiệu
điện thế thấp nhng công suất lớn ) và nguồn điện phải có khả năng cho
dòng điện hàng chục Amfe đi qua, Nếu không sẽ dễ bị cháy hoặc bị ngắt

do atomat gây khó khăn cho quá trình làm thí nghiệm. Thiết bị này nếu có
chỉnh đợc cờng độ dòng điện để quan sát sự phụ thuộc của lực từ đợc sinh
ra bởi cờng độ dòng điện là rất khó khăn.
Thiết bị thí nghiệm Ơ-xtét cải tiến sẽ khắc phục đợc mọi yếu điểm
trên: Một là dễ dàng sử dụng với mọi nguồn điện một chiều, không cần
nguồn điện tạo ra cờng độ dòng điện lớn mà vẫn tạo ra lực từ trờng mạnh
tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình quan sát thí nghiệm. Hai là Nếu
điều chỉnh cờng độ dòng điện là

k (A) trong đoạn khung dây AB thì lực
từ đợc sinh ra sẽ tăng lên n.

k lần so với khi cha điều chỉnh (khung dây
có n vòng)vì vậy khi quan sát sự phụ thuộc của lực từ đợc sinh ra vào cờng
độ của dòng điện đi qua đoạn dây dẫn AB sẽ rõ ràng và chính xác hơn,
tính s phạm của thiết bị cải tiến càng đợc nâng cao. Ba là Nếu thiết bị này
đợc dựng đứng lên và đa mạt sắt rắc trên kính hay tờ giấy ta sẽ dễ dàng
quan sát đợc từ phổ của từ trờng do dòng điện sinh ra đó là các cung tròn
đồng tâm sắp xếp theo một chiều xác định.
C kết quả vận dụng trong quá trình giảng dạy
-Trong quá trình thực nghiệm cũng nh khi áp dụng trong giảng dạy
6
chỉ với dòng điện 0.1 Amfe chạy trong khung dây là ta đã quan sát rất rõ
hiện tợng xảy ra ( Ta để kim nam châm song song với đoạn dây, khi có
dòng điện kim sẽ bị lệch đi một góc lớn hay nhỏ phụ thuộc vào lực từ đợc
sinh ra). Tiếp tục ta điều chỉnh biến trở hay tăng hiệu điện thế đặt vào hai
đầu khung dây ( Một bóng đèn đợc mắc nối tiếp vào mạch điện) sẽ sáng
hơn, Amfe kế tăng chỉ số; đồng thời quan sát nam châm sẽ lệch đi một
góc lớn hơn chứng tỏ từ trờng do dòng điện khi tăng cờng độ dòng điện
lên cũng lớn hơn. Tóm lại thí nghiệm cải tiến đáp ứng đợc tốt hơn những

yêu cầu đặt ra trong quá trình làm thí nghiệm. Tăng hiệu quả về mặt s
phạm của thí nghiệm. Thí nghiệm thực hiện đợc với mọi nguồn điện một
chiều có trong phòng thí nghiệm, đảm bảo an toàn tuyệt đối kể cả các em
làm thí nghiệm trong thời gian dài.
7
trên. khi cắm nguồn điện vào hai chốt trên thì trong đoạn dây có dòngđiện. – Với thiết bị thí nghiệm Ơ-xtét cải tiên đợc phong cách thiết kế đó là mộtkhung dây với nhiều vòng dây hình chữ nhật với 3 cạnh đợc dấu kín vàcách từ tốt chỉ còn một cạnh ( coi là một đoạn dây dẫn AB ) đợc hở ra chohọc sinh quan sát và làm những thí nghiệm. 2 ) Cơ sở khoa học : – Đối với thiết bị thí nghiệm của Bộ giáo dục phong cách thiết kế từ trờng đợcsinh ra do một dòng điện đi qua đoạn AB ( nh ảnh Ơ-xtét thí nghiệm ). – Đối với thiết bị thí nghiệm do tôi nâng cấp cải tiến thì từ trờng đợc sinh ralà cộng hởng của những từ trờng đi trong khung dây dẫn qua đoạn AB do đóchỉ cần dòng điện với chỉ số I = x ( A ) chạy trong khung dây thì từ trờng đ-ợc sinh ra trong khung dây qua đoạn AB tơng đơng từ trờng do dòng điệnn. x ( A ) chạy qua đoạn AB nh với thiết bị do bộ phong cách thiết kế ( nếu khung dây cón vòng ). Trong hai phong cách thiết kế vừa nêu từ trờng do một đoạn dây dẫn AB sinh rakhi có dòng điện chạy qua hay từ trờng do nhiều dây dẫn thẳng sinh ratrên đoạn AB ( với cùng một chiều dòng điện, cùng một cờng độ dòngđiện ) là không khác nhau về thực chất vì những từ trờng cộng hởng với nhautạo ra từ trờng duy nhất tại một điểm xung quanh đoạn khung dây AB. 3, Cơ sở thực tiễn : Thiết bị thí nghiệm do Bộ giáo dục phong cách thiết kế để thuận tiện quan sát cầncó những nam châm từ tơng đối nhạy và dòng điện lớn đi qua đoạn dây vậyngoài nguồn điện là pin, nếu sử dụng nguồn điện khác có điện trở trongnhỏ thì cần phải có phụ tải cho dòng điện lớn đi qua ( nh bóng đèn có hiệuđiện thế thấp nhng hiệu suất lớn ) và nguồn điện phải có năng lực chodòng điện hàng chục Amfe đi qua, Nếu không sẽ dễ bị cháy hoặc bị ngắtdo atomat gây khó khăn vất vả cho quy trình làm thí nghiệm. Thiết bị này nếu cóchỉnh đợc cờng độ dòng điện để quan sát sự phụ thuộc vào của lực từ đợc sinhra bởi cờng độ dòng điện là rất khó khăn vất vả. Thiết bị thí nghiệm Ơ-xtét nâng cấp cải tiến sẽ khắc phục đợc mọi yếu điểmtrên : Một là thuận tiện sử dụng với mọi nguồn điện một chiều, không cầnnguồn điện tạo ra cờng độ dòng điện lớn mà vẫn tạo ra lực từ trờng mạnhtạo điều kiện kèm theo thuận tiện trong quy trình quan sát thí nghiệm. Hai là Nếuđiều chỉnh cờng độ dòng điện làk ( A ) trong đoạn khung dây AB thì lựctừ đợc sinh ra sẽ tăng lên n. k lần so với khi cha kiểm soát và điều chỉnh ( khung dâycó n vòng ) thế cho nên khi quan sát sự nhờ vào của lực từ đợc sinh ra vào cờngđộ của dòng điện đi qua đoạn dây dẫn AB sẽ rõ ràng và đúng chuẩn hơn, tính s phạm của thiết bị nâng cấp cải tiến càng đợc nâng cao. Ba là Nếu thiết bị nàyđợc dựng đứng lên và đa mạt sắt rắc trên kính hay tờ giấy ta sẽ dễ dàngquan sát đợc từ phổ của từ trờng do dòng điện sinh ra đó là những cung trònđồng tâm sắp xếp theo một chiều xác lập. C tác dụng vận dụng trong quy trình giảng dạy-Trong quy trình thực nghiệm cũng nh khi vận dụng trong giảng dạychỉ với dòng điện 0.1 Amfe chạy trong khung dây là ta đã quan sát rất rõhiện tợng xảy ra ( Ta để kim nam châm hút song song với đoạn dây, khi códòng điện kim sẽ bị lệch đi một góc lớn hay nhỏ nhờ vào vào lực từ đợcsinh ra ). Tiếp tục ta kiểm soát và điều chỉnh biến trở hay tăng hiệu điện thế đặt vào haiđầu khung dây ( Một bóng đèn đợc mắc tiếp nối đuôi nhau vào mạch điện ) sẽ sánghơn, Amfe kế tăng chỉ số ; đồng thời quan sát nam châm hút sẽ lệch đi mộtgóc lớn hơn chứng tỏ từ trờng do dòng điện khi tăng cờng độ dòng điệnlên cũng lớn hơn. Tóm lại thí nghiệm nâng cấp cải tiến cung ứng đợc tốt hơn nhữngyêu cầu đặt ra trong quy trình làm thí nghiệm. Tăng hiệu suất cao về mặt sphạm của thí nghiệm. Thí nghiệm thực thi đợc với mọi nguồn điện mộtchiều có trong phòng thí nghiệm, bảo vệ bảo đảm an toàn tuyệt đối kể cả những emlàm thí nghiệm trong thời hạn dài .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button