Hoá học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

giáo án thí nghiệm phản ứng xà phòng hóa

Ngày đăng : 02/12/2019, 21 : 56

Giáo án mơn hóa học lớp 12 Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hóa học Họ tên: VÕ THỊ BÍCH HÀ Lớp: DH18HH Lớp dạy: 12 MSSV: DHH170798 Ngày lên lớp: / / Tiết: 10 CHƯƠNG 1: ESTE-LIPIT BÀI 8: THỰC HÀNH ĐIỀU CHẾ, TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA ESTE VÀ CACBOHIĐRAT Mục tiêu học Kiến thức a Học sinh biết: – Củng cố lại kiến thức quan xà phòng hóa, – Khái niệm xà phòng hóa – Mục đích,các bước tiến hành, kĩ thuật thực thí nghiệm b Học sinh hiểu: – Hiểu sâu tính chất xà phòng hóa kỹ năng: – Rèn luyện kĩ thực phản ứng hóa học – Sử dụng dụng cụ hố chất để tiến hành an tồn, thành cơng thí nghiệm – Quan sát, nêu tượng thí nghiệm, giải thích viết phương trình hố học, rút nhận xét – Viết tường trình thí nghiệm 3.Thái độ: Kích thích hứng thú với môn, phát huy khả tư học sinh – Học sinh tự giác, sáng tạo trình học – Nghiêm túc làm thí nghiệm Phương pháp: – Hs hoạt động nhóm, tự giải vấn đề hướng dẫn giáo viên Trực quan I – Trọng – II Chuẩn bị tâm: Thực thành cơng an tồn thí nghiêm xà phòng hóa 1 II Đối với giáo viên: – Giáo án thí nghiệm xà phòng hóa – Chuẩn bị hóa chất dụng cụ thí nghiệm NaOH, chất béo, đèn cồn,…cho nhóm – Chia nhóm lớp làm thí nghiệm Đối với học sinh: – Đọc trước phần thí nghiệm nhà – Ơn lại kiến thức nội dung phần xà phòng hóa Tiến trình giảng dạy: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục Kiểm tra cũ: Hoạt động giáo viên – Giáo viên cho học sinh đọc nội dung thí nghiệm – Phát mẫu giấy tường trình thực hành thí nghiệm cho học sinh yêu cầu học sinh hồn thành – Giáo viên đặt câu hỏi ơn lại kiến thức cho học sinh: + Chất béo gì? + Chất béo có đâu? + Dầu ăn mỡ động vật có đặc điểm khác cấu tạo tính chất vật lí? Hoạt động học sinh – Học sinh đọc: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng gam mỡ (hoặc dầu thực vật) – 2,5 ml dung dịch NaOH 40%.Đun hỗn hợp sôi nhẹ liên tục khuấy đũa thủy tinh Thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp khơng đổi.Sau – 10 phút rót thêm vào hỗn hợp – ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khấy nhẹ – Học sinh trả lời câu hỏi: + Chất béo Trieste glixerol với axit béo, gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol + chất béo có mỡ động vật thực vật có dầu lạc, dầu cọ, dầu ơliu Nội dụng thí nghiệm Thí nghiệm 2: phản ứng xà phòng hóa -Hiện tượng: có lớp chất rắn nhẹ mặt dd – Giải thích: muối Na axit béo, thành phần xà phòng (CH3[CH2]16COO)3 C3H5 + NaOH -> 3CH3[CH2]16COONa + C3H5(OH)3 Hoặc viết : (RCOO)3C3H5 +3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3 + Chúng khác chỗ:Dầu ăn thành phần axit béo có gốc hidrocacbon khơng no, chúng trạng thái lỏng.Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5 *Mỡ động vật thành phần axit béo có gốc hidrocacbon no, chúng trạng thái rắnVí dụ: (C17H35COO)3C3H5 – Giáo viên cho nhóm thực hành ổn định nghe lưu ý trước làm thí nghiệm để đảm bảo an tồn thành cơng cho thí nghiệm -Học sinh nghe lưu ý giáo viên – Giáo viên hướng dẫn học sinh lấy hóa chất ( khơng – Học sinh lấy hóa chất theo hướng dẫn giáo viên có NaOH thay KOH để làm thí nghiệm) – Giáo viên hướng dẫn cách tiến hành thí nghiệm – Giáo viên cho học sinh làm thí nghiệm -Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát giải thích tượng hỏi lớp chất rắn, trắng nhẹ bề mặt bát sứ, gì? -Giáo viên nhắc học sinh ghi tường trình thí nghiệm nộp lại cho giáo viên – Giáo viên hướng dẫn học sinh vệ sinh dụng cụ dẹp -Học sinh quan sát nghe hướng dẫn – Học sinh tiến hành thí nghiệm -Học sinh giải thích tượng muối natri axit béo – Học sinh ghi nộp bảng tường trình – Học sinh vệ sinh dụng cụ hóa chất -GV nhận xét, đánh giá buổi thực hành đem dẹp hóa chất thực hành -Học sinh lắng nghe IV RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………… Tời tường trình: Thứ Ngày tháng năm Lớp: Tổ thực hành: Họ tên thành viên: TỜ TƯỜNG TRÌNH BÀI THỰC HÀNH BÀI 8: TH ĐIỀU CHẾ, TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA ESTE VÀ CACBOHIĐRAT TÊN TN DỤNG CỤ HÓA CHẤT CÁCH TIẾN HÀNH HIỆN TƯỢNG GIẢI THÍCH VÀ VIẾT PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG … với giáo viên: – Giáo án thí nghiệm xà phòng hóa – Chuẩn bị hóa chất dụng cụ thí nghiệm NaOH, chất béo, đèn cồn,…cho nhóm – Chia nhóm lớp làm thí nghiệm Đối với học sinh: – Đọc trước phần thí nghiệm. .. lạc, dầu cọ, dầu ơliu Nội dụng thí nghiệm Thí nghiệm 2: phản ứng xà phòng hóa -Hiện tượng: có lớp chất rắn nhẹ mặt dd – Giải thích: muối Na axit béo, thành phần xà phòng (CH3[CH2]16COO)3 C3H5 +… khơng – Học sinh lấy hóa chất theo hướng dẫn giáo viên có NaOH thay KOH để làm thí nghiệm) – Giáo viên hướng dẫn cách tiến hành thí nghiệm – Giáo viên cho học sinh làm thí nghiệm -Giáo viên hướng

– Xem thêm –

Xem thêm: giáo án thí nghiệm phản ứng xà phòng hóa, giáo án thí nghiệm phản ứng xà phòng hóa

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button