Review

Thay đổi địa chỉ của địa điểm kinh doanh – Luật Việt An

Khi địa điểm kinh doanh của công ty thay đổi địa chỉ, doanh nghiệp phải triển khai thủ tục Thay đổi địa chỉ của địa điểm kinh doanh theo những bước sau :

Bước 1: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung ĐK hoạt động giải trí địa điểm kinh doanh đến Phòng ĐK kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Thành phần hồ sơ gồm có :

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.
 • Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ.

Bước 2: Thực hiện hồ sơ tại cơ quan thuế

Nội dung thay đổi địa chỉ của địa điểm kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản trị của địa điểm kinh doanh khi :

 • Địa điểm kinh doanh khác tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương với công ty/ chi nhánh chủ quản: thay đổi khác quận hoặc khác tỉnh/ thành phố với địa điểm điểm kinh doanh.
 • Địa điểm kinh doanh cùng tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương với công ty/ chi nhánh chủ quản: thay đổi khác tỉnh/ thành phố với địa điểm điểm kinh doanh.

Nội dung thay đổi địa chỉ làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện như sau:

 • Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi:

Địa điểm kinh doanh nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cụ thể như sau:

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.
 • Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến:

Địa điểm kinh doanh nộp hồ sơ thay đổi thông tin ĐK thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến trong thời hạn 10 ( mười ) ngày thao tác kể từ ngày cơ quan thuế nơi chuyển đi phát hành Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09 – MST phát hành kèm theo Thông tư 105 / 2020 / TT-BTC. Hồ sơ thay đổi thông tin ĐK thuế tại cơ quan thuế chuyển đến gồm :
– Văn bản ĐK chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến mẫu số 30 / ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư 105 / 2020 / TT-BTC .
– Bản sao giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí địa điểm kinh doanh .

Dịch vụ của Luật Việt An về thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh

 • Tư vấn các điều kiện và các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến thay đổi địa chỉ kinh doanh;
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ kinh doanh;
 • Tư vấn các thủ tục sau thay đổi địa chỉ kinh doanh.

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button